Tovejs’ dogmer

Tovejs’ arbejde bygger på 4 dogmer.

Tovejs' dogmer for brugerinddragelse

1. Ideer skal bygge på viden

Ideer til produkter, services, kommunikationsmateriale m.m. skal bygge på viden om brugerne. Ellers er de bare gæt. Kreative gæt, måske, men gæt. Gæt, som kan være afhængige af, hvad idémageren fik til morgenmad, eller af idémagerens aktuelle humør.

Viden opstår gennem en systematisk analyse af data om brugere, som er frembragt på lige så systematisk vis.

Ved en kvalitativ undersøgelse vil det sige, at deltagerne er rekrutteret systematisk, at spørgerammen er systematisk, og at der er systematik i den måde, undersøgelsen bliver gennemført på og data analyseret på.

Se fx:

2. Forskellige metoder til forskellige formål

Metoderne til at producere viden og udvikle ideer er mange. Der er ingen “one size fits all”; nogle egner sig bedre til bestemte formål end andre.

Vi skal ikke vælge en metode frem for en anden, fordi vi plejer at bruge den, eller fordi andre bruger den meget.

Vi skal vælge en metode, fordi den er velegnet til lige præcis vores formål og passer til vores ressourcer og tidshorisont. Det kan vi gøre, hvis vi kender til mange metoder og har et overblik over deres fordele og ulemper.

Tovejs har udviklet Metodekompasset, der giver et overblik over forskellige metoder og deres formål.

Se fx:

3. Lad brugerne være med

Dine brugere er mennesker med evner og kompetencer, der sætter dem i stand til at være meget andet end datakilder i dit forløb. Luk dem ind i dit maskinrum og inddrag dem i dataproduktion, analyse og idéudvikling, hvor det giver mening.

De kan øge din kapacitet på de forskellige områder, udvide dit datagrundlag, validere dine personas. Samtidig får de selv indblik i det emne, I undersøger, og projektet bliver lige så meget deres, som det er dit.

Samarbejdet med brugerne kræver, at du træder et skridt tilbage og deler din ekspertrolle med dem, det hele drejer sig om.

Se fx:

4. “Gør” trumfer “siger”

I situationer, hvor vi interesserer os for menneskers omgang med andre mennesker eller med forskellige genstande, er det vigtigt at observere, hvad brugerne gør og ikke stille sig tilfreds med at høre om deres tanker om deres egne handlinger.

For tit er de to ting langt fra hinanden.

Det betyder, at det i mange undersøgelser vil være en fordel af indarbejde metoder, der bringer os tæt på brugernes handlinger. Det betyder også, at vi skal have en sund skepsis over for det, brugerne fortæller os, at de gør.

Se fx: