Fælles indsigt i data gennem spil

Et analyseværktøj udformet som et spil. Spillet er udviklet til jer, der har gennemført en større undersøgelse og nu har data fra interviews, fokusgrupper, spørgeskemaer osv.

Spillet er velegnet til jer, der vil analysere kvalitative data – sammen.

Det tilbyder en måde at gribe analysen an på, hvor flere kan deltage, og som ikke kræver nogen særlige forudsætninger.

Tovejs' dialogspil til idéudvikling gør brug af cut-up-teknikken.

Hvorfor er det et spil?

Analyseværktøjet er udformet som et spil for at gøre det let og sjovt at bruge.

At det er et spil vil sige, at det er en leg, som der er nogle regler for.

Spillerne behøver ikke kende til analysemetoder for at være med. De skal bare følge reglerne, som er temmelig enkle.

Spillets legende element byder, at alle deltagerne bliver engageret i idéudviklingen på en sjov og tempofyldt måde.

Idéudvikling med medarbejdere

Jeg har selv prøvet Charlottes dialogspil og ser et stort potentiale for at bruge det til idéudvikling med medarbejdere, så vi kommer ud over “business as usual”.

Søren Riemer
Indskolingsleder, Stilling Skole

Givtig proces

Det har været en helt enormt givtig proces med resultater vi virkelig kan bruge i det videre arbejde med projektet.

Kristine Bjerre
Projektleder, Bedre Barsel

Spændende input

Oplevede dig i Odense til et fyraftensmøde om brugen af spil. Spændende input, tak.

Deltager i fyraftensmøde i Odense
Dansk Magisterforening

Sammen om det

Det var rart at være sammen om det.

Deltager i dialogspil
Odense Kommune

Spændende og lærerigt

Tak for et spændende og lærerigt samarbejde.

Birgitte Hjelm Paulsen
Chefkonsulent og Programleder for Digital Service, Odense Kommune

 

Case: Borgerinput til lokaludviklingsplan i Rudme ved hjælp af Tovejs' dialogspil til idéudvikling

Hvem kan være med?

Alle kan deltage uanset faglig baggrund. Spillet fungerer godt med blandede grupper. Det kunne være grupper bestående af

 • lærere/pædagoger og forældre (som på Stilling Skole)
 • projektledere og projektstøtter (som i Bedre Barsel)
 • unge, voksne og ældre beboere (som i Rudme).

Hvad kræver det?

Spillet kræver

 • data fra fx interviews og fokusgrupper
 • 5-20 spillere
 • god plads og en del store borde, evt. fordelt i flere rum
 • 2 dages forberedelse (som Tovejs står for, evt. sammen med jer)
 • 3 timers spilletid.

Sådan fungerer det

 1. Spillet produceres. Fordi spillet benytter sig af jeres unikke data, produceres det fra bunden fra gang til gang. Det indebærer, at datasættet deles ind i grove kategorier og kondenseres efter behov. Så klippes det op i små brudstykker, som klistres på kort. Herefter formuleres et antal analysespørgsmål. Typisk tre. Og så er spillet klar til brug.
 2. Spillet klargøres. Datakortene fordeles på borde i de lokaler, hvor spilworkshoppen skal foregå.
 3. Spilworkshop. I løbet af tre timer (inkl. introduktion og pauser) besvarer spillerne sammen analysespørgsmålene ved at udvælge og kombinere datakort. De må også lave nye kort. Bagefter opsummerer spillerne selv analysespørgsmålene.
 4. Analyserapport. Jeg bearbejder resultatet af spillet og formidler resultatet i en rapport eller et andet format efter aftale.

Vil du vide mere?

Kontakt Tovejs for at få mere information om spillet.