Dialogspil til idéudvikling

Idéudvikling kan være svært. Derfor har Tovejs har udviklet et dialogspil til formålet. Spillet

  • hjælper idéudviklingen på vej.
  • kræver ingen særlige forudsætninger.
  • forankrer idéudvikling i empirisk data.
  • engagerer medarbejdere og brugere i idéudviklingen.

Tovejs' dialogspil til idéudvikling gør brug af cut-up-teknikken.

Stimulerer idéudvikling

Spillet kombinerer to principper for at stimulere idéudvikling:

For det første er det et spil. Det vil sige en leg, som der er nogle regler for.

Den vigtigste regel er, at hverdagens begrænsninger er sat ud af kraft under spillet. Det er okay at få vilde og skøre ideer uden at tænke på, hvad der normalt kan/ikke kan lade sig gøre i deres organisation eller fællesskab, hvad der er økonomisk muligt osv.

Spillets legende element byder, at alle deltagerne bliver engageret i idéudviklingen på en sjov og tempofyldt måde.

Idéudvikling med medarbejdere

Jeg har selv prøvet Charlottes dialogspil og ser et stort potentiale for at bruge det til idéudvikling med medarbejdere, så vi kommer ud over “business as usual”.

Søren Riemer
Indskolingsleder, Stilling Skole

Givtig proces

Det har været en helt enormt givtig proces med resultater vi virkelig kan bruge i det videre arbejde med projektet.

Kristine Bjerre
Projektleder, Bedre Barsel

Spændende input

Oplevede dig i Odense til et fyraftensmøde om brugen af spil. Spændende input, tak.

Deltager i fyraftensmøde i Odense
Dansk Magisterforening

Sammen om det

Det var rart at være sammen om det.

Deltager i dialogspil
Odense Kommune

 

For det andet skal spillerne tage udgangspunkt i data. Data som er lokale eller kontekstspecifikke. Det betyder, at idéudviklingen får en ramme at udfolde sig inden for. Den får et konkret afsæt.

Samtidig gør datasættet det nemmere at holde idéudviklingen i gang. Spillerne kombinerer data på kryds og tværs, og der opstår konstellationer, som giver anledning til nye ideer.

Læs mere om spillet og tankerne bag i blogindlæggene Dialogspil hjælper med at gå fra data til ideer og Derfor kan et spil fremme idéudvikling.

Case: Borgerinput til lokaludviklingsplan i Rudme ved hjælp af Tovejs' dialogspil til idéudvikling

Sådan fungerer det

Forud for spillet går en proces, hvor data om det emne, der spilles om, indsamles eller produceres. Efter en grov kategorisering klippes datasættet op i små brudstykker, som klistres på kort.

Spillederen formulerer 2-3 scenarieoverskrifter. Og så er spillet klar til brug.

I løbet af et par timer (plus pauser) opbygger spillerne sammen 2-3 fremtidsscenarier ved at udvælge og kombinere datakort. De må også lave nye kort.

Bagefter opsummerer spillerne selv scenarierne.

Jeg bearbejder resultatet af spillet og formidler resultatet i en rapport eller et andet format efter aftale.

Vil du vide mere?

Kontakt Tovejs for at få mere information om spillet.