Personas

Personas eller fiktive portrætter af jeres brugere er et godt udgangspunkt for at kunne

  • målrette budskaber, produkter og services.
  • engagere medarbejdere i jeres borgere, kunder eller brugere og deres behov.
  • formidle kompleks viden om en eller flere grupper af mennesker.

Med personas får I en overskuelig og levende præsentation af jeres brugere, som er forankret i empirisk viden og grundig analyse.

Læs om 7 grunde til, at personametoden gør dig klogere på dine brugere.

Det kan Tovejs hjælpe med

Tovejs hjælper jer, hvis

  • I vil i gang med at lave personas.
  • I er gået i stå og har brug for hjælp til at komme videre i processen med at lave personas.
  • I søger rådgivning om, hvordan I kan komme godt i gang med at bruge jeres personas.

Det sker på baggrund af erfaringer med personas inden for så forskellige områder som fagforening, finans, uddannelse og kirke.

Valide personas: Tre elementer

Tovejs’ tilgang er, at personas skal være valide. Det vil sige, at de skal bygge på solid viden om brugerne og en kompetent analyse af den anvendte viden.

Det illustrerer modellen nedenfor. Den består af tre dele: data, analyse og produkt.

Læs også: 3 elementer, du ikke kan undvære, når du laver valide personas.