Brugerdrevne brugerrejser

Hvordan forløber mødet mellem jeres brugere og jeres organisation, produkt eller service – set fra brugernes perspektiv? Det kan en brugerrejse afdække.

En brugerrejse er et godt afsæt for en udviklingsproces.

Tovejs’ brugerrejser baserer sig altid på data og er brugerdrevne.

Brugbar viden

Tak for din rapport om medlemmernes oplevelse af vores forening. Jeg kan i den grad se mulighederne i de anvisninger og den inspiration, du fremlægger.

Bibi Engelholm
Bestyrelsesmedlem, Senior Erhverv Aarhus

Hvad er en brugerrejse, og hvad kan den bruges til?

En brugerrejse viser et forløb over tid, typisk fra første kontakt og til en handling er gennemført.

Undervejs er brugerne i berøring med jer eller jeres ydelse ad flere omgange og via forskellige medier og kanaler. De berøringspunkter kortlægger brugerrejsen med fokus er på brugernes oplevelser, tanker og reaktioner.

Brugerrejsen viser, hvornår brugerne har gode oplevelser, og hvornår brugernes behov ikke bliver mødt.

Den indsigt, brugerrejsen giver, kan I bruge til at forbedre og optimere de forskellige berøringspunkter.

Brugerdrevne brugerrejser

Tovejs kortlægger brugerrejser sammen med jeres brugere.

Det vil sige, at brugerne er med til at skabe den viden, som brugerrejsen baserer sig på.

Det sker typisk ved en workshop, hvor 10-30 brugere er samlet. De interviewer sig selv og hinanden ud fra en række spørgsmål, som Tovejs leverer.

Resultatet er en brugerrejse, som er baseret på førstehåndsviden om brugernes oplevelser - nemlig brugernes egen viden. Gjort tilgængelig på ca. 2 timer uden behov for hver indledende eller efterfølgende undersøgelser.

En brugerdreven brugerrejse giver særlig god mening, hvis brugerne skal involveres i den efterfølgende udviklingsproces. For så er brugerne allerede sporet ind på området, og deres engagement er vakt.

Se et eksempel

Læs om en brugerrejse, Tovejs har kortlagt for en forening i samarbejde med foreningens medlemmer:

Vil du høre mere?

Vil du høre mere om brugerdrevne brugerrejser og hvordan de kan give mening i din organisation?

Så er du velkommen til at kontakte Tovejs.