Inspirationsoplæg

Tovejs tilbyder et inspirationsoplæg om metoder til at skabe brugerindsigt.

Det tager afsæt i Charlotte Albrechtsens matrix til metodevalg og varer som udgangspunkt en time.

Målgruppe og oplægsholder

Målgruppen for oplægget er

  • folk, der arbejder professionelt med innovation, udvikling og projektarbejde, oplevelser og kommunikation.
  • andre, der gerne vil optimere deres metodevalg i forbindelse med brugerundersøgelser.

Oplægsholder er Charlotte Albrechtsen, ph.d., konsulent i brugerindsigt og ejer af Tovejs. Charlotte har mange års erfaring som underviser. Læs mere Om Tovejs.

Tilpasset jer

Oplægget tager udgangspunkt i jeres situation. Det byder, at I - foruden metodematrixen - bliver præsenteret for konkrete metoder til brugerinddragelse, som kunne være relevante for jer.

Charlotte Albrechtsen fra Tovejs holder inspirationsoplæg.

Metoderne præsenteres gennem konkrete cases, som gør det nemmere at forholde sig til dem og forstå, hvordan de fungerer i praksis, og hvilke udfordringer de medfører.

Jeres udbytte

Efter oplægget vil I have fået

  • et overblik over mangfoldigheden at metoder, I har til jeres rådighed, når I vil inddrage jeres brugere.
  • indblik i nogle parametre, I kan bruge til at vælge mellem de forskellige metoder i konkrete sammenhænge.
  • eksempler på, hvordan specifikke metoder fungerer i praksis.
  • nye ideer til, hvordan I kan arbejde med brugerindsigt.

Interesseret?

Kontakt Tovejs.