Inspirationsoplæg

Tovejs tilbyder et inspirationsoplæg om brugerinddragelse.

Det tager afsæt i Metodekompasset, som er Tovejs’ eget koncept og varer som udgangspunkt en time.

Målgruppe og oplægsholder

Målgruppen for oplægget er

  • folk, der arbejder professionelt med innovation, udvikling og projektarbejde, oplevelser og kommunikation.
  • andre, der gerne vil variere deres metodevalg i forbindelse med brugerinddragelse.

Oplægsholder er Charlotte Albrechtsen, ph.d., konsulent i brugerinddragelse og ejer af Tovejs. Charlotte har mange års erfaring som underviser. Læs mere Om Tovejs.

Afsæt i Metodekompasset

Metodekompasset er Tovejs' tilgang til brugerinddragelse og

  1. giver et overblik en mangfoldighed af metoder, man har til sin rådighed.
  2. fungerer som en ramme, man kan foretage metodevalg ud fra.
  3. gør det lettere at tænke indsigt og idéudvikling som en sammenhængende proces.

Tilpasset jer

Oplægget tager udgangspunkt i jeres situation. Det byder, at I - foruden Metodekompasset - bliver præsenteret for konkrete metoder til brugerinddragelse, som kunne være relevante for jer.

I får selv lejlighed til at forholde jer til emnet gennem diskussioner og øvelser. Fordi man lærer og husker bedst, hvis man selv arbejder med et emne og relaterer det til sin egen situation og sine egne erfaringer.

Jeres udbytte

Efter oplægget vil I have fået

  • et overblik over mangfoldigheden at metoder, I har til jeres rådighed, når I vil inddrage jeres brugere.
  • indblik i, hvordan brugerindsigt og idéudvikling kan tænkes sammen.
  • kortlagt jeres eget metode-repertoire.
  • nye ideer til, hvordan I kan arbejde med brugerinddragelse.

Interesseret?

Kontakt Tovejs.