Bøger

Charlotte Albrechtsen er forfatter til en række bøger om metoder til brugerindsigt og -inddragelse.

Flere af bøgerne indgår i serien Metoder trin for trin, som Charlotte Albrechtsen er serieredaktør for.

Charlotte Albrechtsen er serieredaktør for Trin for trin-serien.

Detaljerig mobiletnografi – trin for trin, udgivet i 2023 på Samfundslitteratur. Medforfatter: Helena Linde Pedersen.

Bogen "Værdiskabende workshops – trin for trin" er skrevet af Tine Wirenfeldt Jensen og Charlotte Albrechtsen.

Værdiskabende workshops – trin for trin, udgivet i 2022 på Samfundslitteratur. Medforfatter: Tine Wirenfeldt Jensen.

Læs en anmeldelse af bogen i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

Bogen "Valide personaer - trin for trin" er skrevet af Charlotte Albrechtsen.

Valide personaer – trin for trin, udgivet i 2021 på Samfundslitteratur.

Effektive brugertest trin for trin er skrevet af Cecilie Steentoft og Charlotte Albrechtsen.

Effektive brugertest – trin for trin, udgivet i 2021 på Samfundslitteratur. Medforfatter: Cecilie Steentoft.

Spørgeskemaer der virker – sæt modtageren i centrum, udgivet på Frydenlund i 2018. Medforfatter: Ida C.R. Jakobsen.

Besøg bogens hjemmeside, som huser en brevkasse om spørgeskemadesign.