Tovejs tilbyder

Vil du erstatte gætterier med viden om dine brugeres behov, oplevelser, adfærd og ønsker?

Tovejs tilbyder

  • hjælp til at udarbejde personas – evt. sammen med brugerne.
  • brugerrejser, som brugerne selv er med til at kortlægge
  • et spil til kollektiv analyse af kvalitative data. Spillet kræver ingen særlige faglige forudsætninger og kan bruges af alle.

Case: Borgerinput til lokaludviklingsplan i Rudme ved hjælp af Tovejs' dialogspil til idéudvikling

Det hele er baseret på en kreativ brug af antropologiske metoder og solide analyser. Læs mere om Tovejs.

Hos Tovejs kan du også få

Vil du vide mere?

Kontakt Charlotte Albrechtsen for at høre mere om, hvad Tovejs kan tilbyde.