Cases

Eksempler på opgaver, Tovejs har løst for sine kunder.

Markedsanalyse om entreprenørmaskiner

Tovejs bidrog til en international markedsanalyse for en producent af entreprenørmaskiner. Det indebar bl.a. afholdelse af 15 kvalitative interviews.

Læs mere.

High value input

Thanks for the high value input from the interviews you conducted as part of our international interview study. Hopefully we can work again in the not too distant future.

Colm Russell
Managing partner, Dynamic Fieldwork

Borgernes behov og forventninger til digitalt samtykke

For Odense kommune undersøgte Tovejs, hvilke behov og forventninger grupper af borgere har, når de skal afgive digitalt samtykke.

Læs mere.

Spændende og lærerigt

Tak for et spændende og lærerigt samarbejde.

Birgitte Hjelm Paulsen
Chefkonsulent og Programleder for Digital Service, Odense Kommune

Kompetenceudviklende forløb med fokus på interviews

Tovejs gennemførte et kompetenceudviklende forløb om interviewundersøgelsens forskellige faser for en gruppe UX'ere ved DTU Bibliotek.

Læs mere.

Analyse af interviewdata på DTU.

Godt forløb

Det har været et rigtig godt kursusforløb, og vi har lært meget.

Peter Hald
Bibliotekar, DTU Bibliotek

Kundeoplevelsen i fysiske butikker

Tovejs undersøgte kundeoplevelsen for en global tøjkæde, der ønsker at styrke sin position på markedet.

Læs mere.

Very helpful

Thank you Charlotte. Your costumer experience audit is very helpful.

John McGarr
Chief Impact Officer, Fresh Squeezed Ideas

Co-designede medlemspersonas til fagforbund

Medarbejdere og medlemmer hos et fagforbund var med til at beskrive personas med afsæt i en analyse foretaget af Tovejs.

Læs mere.

Kollektiv analyse af datamateriale

Tovejs' dialogspil hjalp projektdeltagere med at få overblik over indsigter i et stor antal interviews, kategorisere og prioritere dem. Det tog bare få timer.

Læs mere.

Tovejs' dialogspil blev brugt i forbindelse med projektet Bedre Barsel.

Givtig proces

Arbejdet med dit dialogspil har været en helt enormt givtig proces med resultater, vi virkelig kan bruge i det videre arbejde med vores projekt.

Kristine Bjerre
Projektleder, Bedre Barsel

Samtalemiddage om, hvad der driver ildsjæle

Den lokale Dagli'Brugs lagde hus til en serie samtalemiddage i landsbyen Brylle. Over en god middag gav de frivillige hinanden og os indblik i, hvad der driver dem.

Læs mere.

Superfedt projekt

Det har været et superfedt projekt, med nogle gode brugbare ting for mange andre butikker. Jeg vil karakterisere samarbejdet som spændende, troværdigt og professionelt. Tak for et godt samarbejde, og jeg er overbevist om at vi ses igen 😉

Jan Pedersen
Uddeler, Dagli'Brugsen Brylle

Kortlægning af medlemsrejsen med medlemmerne

Medlemmerne af Senior Erhverv Aarhus kortlagde deres møde med og oplevelser af foreningen. Resultatet var en medlemsrejse og en række anbefalinger til at øge medlemsengagementet.

Læs mere.

Brugbar viden

Tak for din rapport om medlemmernes oplevelse af vores forening. Jeg kan i den grad se mulighederne i de anvisninger og den inspiration, du fremlægger.

Bibi Engelholm
Bestyrelsesmedlem, Senior Erhverv Aarhus

Borgernes samskabte lokale udviklingsplan

Borgere i alle aldre var med til at skabe input til en plan for udviklingen af landsbyen Rudme på Fyn. Blandt andet udførte skolebørn antropologiske studier i miniformat.

Læs mere.

Ved at bidrage til crowdsourcing af kvalitative data fik børn og voksne i Rudme styrket deres fællesskab og landsbyens deltagerkultur.

Særdeles brugbart

Vi kan virkelig genkende os selv i den beskrivelse af Rudme, du har lavet som resultat af dit borgerinvolverende forløb i vores landsby. Din rapport er særdeles brugbar for os.

Tyge Mortensen
Lokalrådsformand, Rudme

Brugerdrevet koncept for en skolekoloni

Et brugerinddragende forløb mundede ud i et nyt koncept for Stilling Skoles årlige koloni for indskolingen.

Læs mere.

En visuel rapport giver dine deltagere indblik i, hvad de har bidraget til.

Vi har fået ny indsigt

Charlottes samskabende forløb med børn, forældre, lærere, pædagoger og ledelse har givet et spændende resultat, bl.a. ny indsigt i, hvordan forældre oplever skolens koloni. Som udefrakommende har Charlotte kunne se på vores praksis med friske øjne og analytisk distance. Samarbejdet har været velfungerende, og vi har følt os trygge og velorienterede undervejs.

Søren Riemer
Indskolingsleder, Stilling Skole

Undersøgelse af vidensdeling

Hvordan organiserer, deler og tilgår sundhedspersonale på et plejecenter faglig viden og information? Det undersøgte Tovejs for app-producenten MyMedCards.

Læs mere.

Et kontekstuelt interview, jeg foretog på et plejecenter, handlede bl.a. om personalets brug af opslagstavler.

Værdifuldt resultat

Charlotte, resultatet af din observation for MyMedCards er så værdifuldt, og vi kan bruge det i så mange sammenhænge. Ikke mindst, når vi skal vise, hvordan vores produkt kan forbedre arbejdsgange i sundheds- og plejesektoren.

Sarah Bach Munkholm
Ejer, MyMedCards

Co-created koncept til app

Charlotte Albrechtsen stod i spidsen for at udarbejde et koncept til en app, som skulle understøtte af universitetsstuderendes arbejdsprocesser i forbindelse med specialeskrivning.

Læs mere.

Case: mobilapp til specialestuderende. Konferenceposter-præsentation af studerende, som var tilknyttet projektet.