Undersøgelser og analyser

Har du brug for at afdække dine brugeres behov og forventninger gennem en analyse?

Ønsker du at brugerteste et produkt eller kende målgruppens respons på et nyt koncept eller en kampagne?

Vil du vide, hvad der forhindrer brugerne i at agere som forventet?

Så kan Tovejs hjælpe.

Bag Tovejs står Charlotte Albrechtsen, der er forskeruddannet og har mange års erfaring i at udføre analyser og undersøgelser for store og små virksomheder på tværs af sektorer.

Læs mere om Tovejs og om Charlotte Albrechtsen og se eksempler på opgaver, Tovejs har løst for sine kunder.

Bred palette af metoder

Tovejs bruger en bred palette af undersøgelsesmetoder. Hovedvægten er på kvalitative metoder, som er nødvendige, når du vil forstå dine brugere, deres tanker og deres handlinger:

Undersøgelsesmetoder vælges i konkrete tilfælde ud fra principperne bag Tovejs' metodematrix.

Analyse af interviewdata på DTU.

Analytisk trækker Tovejs på et repertoire bestående af tematiske, semiotiske, diskursive og narrative tilgange.

Co-research

Tovejs har gode erfaringer med at inddrage brugerne ind i arbejdet med at producere og analysere data.

Det kaldes co-research eller participatorisk research, og Tovejs har udviklet nogle redskaber til formålet, blandt andet crowdsourcing af kvalitative data, selvfaciliterende fokusgrupper og et dialogspil til kollektiv analyse.

Hverdagens eksperters viden kan bringes i spil med et spil til idéudvikling.

Det kan give god mening i processer, hvor brugerne selv skal være med til at drive udvikling og forandring.

Vær selv med

Det kan også give god mening selv, at du eller dine kolleger selv deltager i det undersøgende arbejde.

På den måde sikrer I, at den viden, undersøgelsen skaber, bliver godt forankret i jeres organisation. Samtidig får I selv erfaring med de anvendte undersøgelsesmetoder, som I kan have nytte af en anden gang.

Skal vi snakke?

Du er altid velkommen til at tage kontakt for at høre nærmere om, hvad Tovejs kan tilbyde dig.

Skriv til charlotte@tovejs.dk eller ring på 42 68 16 08.