Undersøgelser og analyser

Har du brug for at få indsigt i dine brugere gennem en undersøgelse eller en analyse? Så kan Tovejs hjælpe.

Charlotte Albrechtsen solid skoling og mange års erfaring i at udføre empiriske undersøgelser. Læs mere om Tovejs og om Charlotte Albrechtsen. Hun arbejder blandt andet med følgende undersøgelsesmetoder:

Undersøgelsesmetoder vælges i konkrete tilfælde ud fra principperne bag Tovejs' metodematrix.

Analyse af interviewdata på DTU.

Analytisk trækker Tovejs på et repertoire bestående af tematiske, semiotiske, diskursive og narrative tilgange.

Desuden tilbyder Tovejs statistisk analyse af spørgeskemadata.

Co-research

Tovejs har gode erfaringer med at inddrage brugerne ind i arbejdet med at producere og analysere data. Det kaldes co-research, og Tovejs har udviklet nogle redskaber til formålet, blandt andet crowdsourcing af kvalitative data, selvfaciliterende fokusgrupper og et dialogspil til kollektiv analyse.

Hverdagens eksperters viden kan bringes i spil med et spil til idéudvikling.

Det kan give god mening i processer, hvor brugerne selv skal være med til at drive udvikling og forandring.

Vær selv med

Det kan også give god mening selv, at du eller dine kolleger selv deltager i det undersøgende arbejde.

På den måde sikrer I, at den viden, undersøgelsen skaber, bliver godt forankret i jeres organisation. Samtidig får I selv erfaring med de anvendte undersøgelsesmetoder, som I kan have nytte af en anden gang.

Skal vi snakke?

Du er altid velkommen til at kontakte Charlotte Albrechtsen for at høre mere om, hvad Tovejs kan tilbyde dig.