1:1-sparring

Et tilbud til dig, som skal i gang med en brugerundersøgelse og er i tvivl om, hvordan du bedst griber opgaven an. Eller måske er du allerede i gang  med en undersøgelse og har brug for hjælp til at komme videre i processen.

Det kan være, du arbejder som projektleder, udviklingskonsulent, kommunikatør, AC’er, fuldmægtig eller lignende.

Gennem 1:1-sparring får du konkrete forslag til, hvordan du kan komme videre med din undersøgelse. Forslag, som er taget afsæt i de udfordringer, du sidder med, og formålet med din undersøgelse.

Genvej til det svar, du søger

I stedet for at spilde timer og dage på Google, kan du kontakte Tovejs, og vi kan tage en snak om nogle af følgende emner – eller dem allesammen:

  • rammer for undersøgelsen
  • metodevalg
  • undersøgelsesdesign
  • kompetencebehov
  • design af spørgeskema, spørgeguide m.m.
  • rekruttering af deltagere
  • interviewteknik
  • analysemetoder
  • afrapportering
  • fra rapport til handling.

Samtalen kan finde sted telefonisk eller ved et fysisk møde, fx på din arbejdsplads.

Adgang til ekspertise

Gennem 1:1 sparring får du adgang til Tovejs’ Charlotte Albrechtsens mange års erfaring med at designe og gennemføre empiriske undersøgelser.

Charlotte Albrechtsen underviser og vejleder i emnet på universitetsniveau, og udgiver løbende bøger og forskningsartikler om undersøgelsesdesigns og metoder. Læs mere om Charlotte og om Tovejs.

Skal vi snakke?

Hvis du har behov for 1:1-sparring, er du velkommen til at tage kontakt for at afklare, om Tovejs kunne være den rette sparringspartner. Du kan også få et uforpligtende tilbud.