Persondata

Databehandler og dataansvarlig

I forbindelse med undersøgelser og analyser fungerer Tovejs som databehandler for sine kunder og samarbejdspartnere. Når Tovejs behandler persondata på andres vegne, opbevares disse forsvarligt og slettes efter brug.

Tovejs er selv dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine eller andres personoplysninger, så kan du kontakte Tovejs.

Behandlingsaktiviteter som dataansvarlig

Som dataansvarlig jf. GDPR har Tovejs følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside

Når du besøger Tovejs hjemmeside, anvendes funktionelle cookies for at hjemmesiden kan fungere. Det vil sige, at der sættes små tekstfiler i din egen browser, som gør hjemmesiden mere effektiv at bruge for dig. Hverken Tovejs eller tredjeparter har adgang til disse tekstfiler. 

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til Tovejs eller ønsker at høre mere om Tovejs’ ydelser, så kan du kontakte os som beskrevet på siden Kontakt.

Ved kontakt vil Tovejs behandle dine personoplysninger med henblik på at indgå i en dialog med dig og fx svare på spørgsmål om Tovejs’ ydelser. Tovejs behandler kun den information, som du giver i forbindelse med vores kommunikation.

Det vil typisk dreje sig om følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Tovejs’ hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Tovejs sletter kommunikationen med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne forekomme.

Kommunikation med kunder

Tovejs har behov for at kommunikere med sine kunder for at sikre, at en aftalt ydelse leveres korrekt. Herigennem behandles oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, vil Tovejs umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Tovejs har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig, og du til enhver tid kan framelde dig igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte e-mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden og annoncering af Tovejs’ ydelser.

Tovejs vil kun sende dig e-mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til det.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger (dvs. e-mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Tovejs vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet.

Bogføring

Tovejs skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at Tovejs gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Hjemlen til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Tovejs opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Anvendelse af databehandlere

Som led i sine aktiviteter og drift af virksomheden har Tovejs samarbejdspartnere og benytter sig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere Tovejs’ arbejde, ydelser, it-hosting eller markedsføring.

Det er Tovejs’ ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stilles høje krav til samarbejdspartnerne, der skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Tredjelandeoverførsler

Tovejs benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS eller databehandlere, som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, forudsat at de kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Tovejs’ behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Tovejs, som vil hjælpe dig med det.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Tovejs behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Tovejs fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Tovejs behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.