Om Tovejs

Al brugerinddragelse er baseret på dialog. Dialog går to veje. Derfor navnet “Tovejs”.

Tovejs ejes af Charlotte Albrechtsen. I Tovejs laver jeg 3 ting:

  1. Jeg udvikler og undersøger metoder til at skabe viden og få ideer i fællesskab. Fx har jeg skabt et dialogspil til idéudvikling.
  2. Jeg designer og gennemfører brugerinddragende forløb. Se cases.
  3. Jeg formidler min viden og mine erfaring på Tovejs’ blog og gennem inspirationsoplæg.

Mit speciale er at inddrage brugerne i alle faser i en udviklingsproces – fra første idé til færdigt produkt og især alt, hvad der ligger derimellem: brugerundersøgelser, analyse og bearbejdning af data.

“Radikal åben innovation” kan man kalde tilgangen, der er grundtanken i min måde at arbejde med personas og brugerrejser på og i Tovejs’ dialogspil til idéudvikling.

For der er meget at vinde ved at åbne udviklingsprocesser for brugerne: Adgang til deres kreative og analytiske evner, lokal forankring, medejerskab over resultatet og læring for alle parter.

Læs også om de 4 dogmer, Tovejs bygger på.

Mig og brugerne

Mit første møde med brugere fandt sted, da jeg holdt en fokusgruppe i 2002. Det var så spændende, at jeg lige siden har opsøgt muligheder for at lave brugerinddragende aktiviteter og forløb.

Som forsker, webkonsulent og digital redaktør. I det offentlige, i det private, i civilsamfundet og inden for kirke- og kulturområdet.

Med Tovejs har jeg gjort brugerinddragelse til min hovedbeskæftigelse.

Min faglige baggrund

Fagligt har jeg ét ben i antropologien og ét inden for de æstetiske fag. Det giver mig en bred metodepalette, som jeg gerne anvender kreativt og fleksibelt. Som ph.d. har jeg ekspertise i at opstille undersøgelsesdesigns.

I 2006 modtog jeg en pris af Forbundet for Kommunikation og Sprog for med min afhandling om storytelling at gøre humanistisk forskning relevant for erhvervslivet.

Siden 2016 har jeg været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor. Her vejleder og underviser jeg i metode og undersøgelsesdesign.

Se min profil på LinkedIn.

Se en liste over mine videnskabelige publikationer på ResearchGate.net.

Lad os mødes

Kunne du tænke dig at høre nærmere om, hvordan jeg arbejder brugerinddragelse? Eller skal vi tage en snak om dine ønsker og behov i forhold til brugerinddragelse?

Du kan kontakte mig på telefon 42 68 16 08 eller ved at skrive til charlotte@tovejs.dk.

Du kan også møde mig på Twitter og på Tovejs' LinkedIn-side.

CVR: 36600926