Hvornår skal du vælge fokusgrupper frem for individuelle interviews? Det bliver du klogere på ved at se denne video.

Hvornår skal du vælge fokusgrupper frem for individuelle interviews?

Indblik i et socialt felt eller en enkelt persons virkelighed? Fokusgrupper og individuelle interviews giver viden om forskellige ting.

Opdateret 22. august 2017

Fokusgrupper og individuelle interviews er begge metoder til at producere data om et udvalgt emne, og begge metoder benytter sig af det talte ord.

Men så hører ligheden også op, for fokusgrupper og individuelle interviews kan nogle forskellige ting. Om du skal vælge den ene eller den anden interviewtype afhænger derfor af, hvad du gerne vil vide noget om.

Fokusgruppe med tryk på gruppe

En fokusgruppe involverer en gruppe af deltagere, der diskuterer deres forståelser og erfaringer med hinanden. De udspørger hinanden og forklarer sig over for hinanden.

De kender måske ikke hinanden, men de tilhører samme sociale gruppe, og de har en fælles social referenceramme, som du som interviewer måske ikke deler. Den får du indblik i gennem fokusgruppen.

Du får også indblik i den sociale interaktion mellem deltagerne. Hvad er de enige og uenige i? Hvordan reagerer de på hinandens udsagn osv.?

Gruppedynamik

Gruppeaspektet betyder, at deltagerne kan hjælpe hinanden med at tænke og formulere holdninger. Det giver et dynamisk interview.

Men dynamikken i gruppen har også en bagside. Nogle deltagere kan tage monopol på taletiden eller undertrykke andres holdninger. Deltagerne kan påvirke hinanden, så deltagere, hvis holdninger stikker ud, tilpasser sig til flertallet.

Vælg fokusgrupper, hvis du …

  • ønsker et vindue ind til et socialt felt og dets fortolkninger og normer, også for adfærd.
  • vil have bredde i datamaterialet.
  • har brug for at producere en stor mængde data på relativt kort tid.
  • kan acceptere, at deltagerne påvirker hinanden.

Individuelle interviews giver dybde

Den sociale dimension ved fokusgrupper betyder, at de er mere og andet end bare summen af et antal individuelle interviews.

Individuelle interviews kan til gengæld give adgang til en anden form for viden end fokusgrupper.

Ved individuelle interviews er du på tomandshånd med din interviewperson, og han eller hun kan tale uden afbrydelser i et mere fortroligt rum. Det betyder, at du kan få en dybere indsigt i personens virkelighed, og du kan få adgang til hans eller hendes fortællinger.

Vælg individuelle interviews, hvis du …

  • arbejder med et følsomt emne eller ikke kan acceptere, at andre påvirker den enkelte interviewperson.
  • vil have dybde i datamaterialet.
  • ønsker narrative data.

Du kan vælge begge dele

Et tilvalg af fokusgrupper behøver ikke indebære et fravalg af individuelle interviews – og omvendt.

Du kan sagtens kombinere de to interviewtyper i en undersøgelse. Fx kan du bruge fokusgrupper som opfølgning på individuelle interviews. Eller du kan gennem individuelle interviews få uddybet de indsigter, du har fået ved en fokusgruppe.

En video om valget

Se også en video om valget af interviewtype lavet af antropolog (og min tidligere kollega) Majken Gudnitz. Videoen er lavet til universitetsstuderende og er af akademisk tilsnit.

Ideer til aktiviteter

Tovejs har udgivet e-hæftet “5 ideer til aktiviteter i din næste workshop eller fokusgruppe”. Få det tilsendt kvit og frit og med det samme ved at skrive dig op herunder.

Du skriver dig samtidig op til at modtage Tovejs’ nyhedsbreve med inspiration og viden om brugerinddragelse. Det er let at afmelde sig igen, hvis du skulle ønske det.Foto: ITU Pictures på Flickr.


Om Charlotte Albrechtsen

Ph.d., konsulent i brugerinddragelse og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt og idéudvikling siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *