Laver du disse brølere, når du interviewer?

Som kvalitativ interviewer skal du på én og samme tid være en del af samtalen og svæve over samtalen, chef og novice. Læs om den komplekse rolle og om tegn, der viser, om du er på rette vej – eller om du er ved at begå en brøler.

Opdateret den 26. august 2022

Hvis du nogensinde har lavet et kvalitativt interview, har du måske oplevet, at interviewet kørte af sporet, fordi interviewpersonen hellere ville tale om noget andet end det, du spurgte om. Eller at interviewpersonen umiddelbart ikke gav så lange og uddybende svar på dine spørgsmål, som du havde forestillet dig. 

Det er helt normalt, og det betyder ikke, at der er noget galt, hverken med dig eller med din interviewperson. 

Men det er et tegn på, at du måske har undervurderet, hvor kompleks og krævende interviewerens rolle er.

Intervieweren skal nemlig indtage flere positioner på samme tid: Intervieweren skal være 

  1. en del af samtalen 
  2. over samtalen 
  3. chef
  4. novice.

# 1. Intervieweren skal være en del af samtalen

Som interviewer skal du være en både nærværende, opmærksom og behagelig samtalepartner. Det er en forudsætning for, at interviewpersonen kan åbne sig og interviewet blive produktivt.

Som interviewer skal du være en nærværende samtalepartner.

  • Når du er en nærværende og opmærksom samtalepartner, viser du med ord og kropssprog, at du lytter aktivt og interesseret til interviewpersonen. Du husker, hvad interviewpersonen har sagt og inddrager tidligere udsagn, når det er relevant.
  • En behagelig samtalepartner giver interviewpersonen tid til at tænke sig om, lader interviewpersonen tale ud og forholder sig ikke-dømmende til det sagte. 

Læs også: Tavsheden er din ven, når du interviewer brugere.

Samtidig skal du tilpasse dit sprog til interviewpersonen og fornemme interviewpersonens grænser. 

Et tegn på, at intervieweren er til stede i samtalen: Efter at interviewpersonen har talt, siger intervieweren: “Det giver god mening. Du sagde jo også tidligere, at …”

Et tegn på, at intervieweren ikke er til stede i samtalen: Mens interviewpersonen taler, sidder og interviewpersonen og bladrer i sine papirer. Da interviewpersonen har talt færdig, kigger intervieweren stadig i sine papirer og reagerer ikke på det sagte.

# 2. Intervieweren skal være over samtalen

Det er dit ansvar som interviewer at få alle de ønskede informationer – og at informationerne har den nødvendige detaljeringsgrad. Det kræver en indgående forståelse af interviewets formål: Hvad er det særlig vigtigt at få detaljerede beskrivelser af?

Som interviewer skal du være i stand til at overskue samtalen og tænke fremad, så du kan strukturere samtalen bedst muligt: 

  • Har interviewpersonen svaret fyldestgørende på det seneste spørgsmål, eller er der behov for uddybning? 
  • Er interviewpersonens svar klart, eller skal hun bedes om at gentage sit svar, evt. på en ny måde? Det kan også være, du selv prøve at sammenfatte interviewpersonens svar og spørge, om det er korrekt forstået.
  • Har interviewpersonen med sit svar foregrebet et senere spørgsmål, som med fordel kan stilles nu?
  • Hvad er det næste spørgsmål, der skal stilles?

Et tegn på, at intervieweren har overblik over samtalen: Intervieweren siger: “Jeg skal lige være sikker på, jeg har fået rigtigt fat på det, du siger. Du mener altså, at …?”

Et tegn på, at intervieweren ikke har overblik over samtalen: Interviewpersonen svarer tøvende og virker i tvivl, om han har forstået spørgsmålet. Intervieweren opfanger ikke denne tvivl og går straks videre til næste spørgsmål i sin interviewguide.

# 3. Intervieweren skal være chef

Som interviewer er du den, der styrer samtalen. 

Som interviewer skal du styre samtalen med en vis myndighed.

Det kræver, at du optræder med en vis autoritet eller myndighed, især i starten og i slutningen af interviewet. I starten af interviewet opstiller du rammer for interviewet, og i slutningen af interviewet runder du af, samler op og afslutter samtalen.

Læs også: Den gode interviewguide (del 4): Læg en ramme om interviewet.

Som chef for samtalen kan det indimellem være nødvendigt, at du afbryder interviewpersonen, hvis hun bevæger sig for langt ud ad en tangent.

Et tegn på, at intervieweren påtager sig rolle som chef for samtalen: Ved interviewets begyndelse siger intervieweren: “Min rolle er at stille dig nogle spørgsmål, jeg har planlagt. Din rolle er at svare efter bedste evne og dele ud af din viden.”

Et tegn på, at intervieweren ikke påtager sig rollen som chef for samtalen: Interviewpersonen bliver bedt om at beskrive sin egen adfærd på et område, men giver en lang beskrivelse af et familiemedlems adfærd i stedet. Intervieweren præciserer ikke, at det er interviewpersonens egen adfærd, der skal beskrives.

# 4. Intervieweren skal være novice

Som regel foretager du et interview, fordi der er noget, du gerne vil vide. Noget, du ikke allerede ved. Måske vil du have indsigt i en interviewpersons oplevelser i relation til et emne eller i hans perspektiv på emnet. 

I den sammenhæng er interviewpersonen ekspert, og du er novice eller nybegynder. Som interviewer skal du anerkende interviewpersonens ekspertise. 

Interviewpersonen kan også besidde en faglig viden, du ikke har. Det må du gerne gøre opmærksom på som interviewer. Du må også blotlægge din egen uvidenhed, hvis den står i vejen for din forståelse af det, interviewpersonen forsøger at fortælle dig. Bed om at få svært forståelige udsagn forklaret, indtil du forstår dem.

Vær opmærksom på, at hvis du interviewer ledere eller beslutningstagere, vil de forvente, at du har visse faglige forudsætninger for at indgå i samtalen. 

Læs også: 3 gode råd, når du laver eliteinterviews.

Forsøg aldrig at fremstå mere vidende, end du er. Det gælder, uanset hvem du interviewer.

Et tegn på, at intervieweren vedkender sig rollen som novice: Interviewpersonen kommer med en dybt teknisk forklaring som svar på et spørgsmål. Intervieweren siger: “Aha. Det ligger uden for mit fagområde, det du fortæller der. Vil du forklare mig det én gang til så enkelt som muligt?”

Et tegn på, at intervieweren ikke vedkender sig rollen som novice: Interviewpersonen kommer med en dybt teknisk forklaring som svar på et spørgsmål. Intervieweren siger “ja” og stiller næste spørgsmål i sin interviewguide.

Vil du udvikle dine evner som interviewer?

Jeg håber, at indlægget her givet dig en større forståelse for interviewerens rolle, og hvorfor den er så krævende.

Måske har du også fået idéer til, hvor du kan sætte ind for at højne kvaliteten af dine interviews i fremtiden?

Hvis du gerne vil udvikle din evner som interviewer, kan du invitere en interviewkyndig person – det kunne være en kollega eller én udefra – med til interviewet som observatør og bede om feedback bagefter.

Du kan også få feedback på din interviewteknik på baggrund af en video- eller lydoptagelse med dig som interviewer.

Jeg kan tilbyde begge former for individuel sparring

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *