Husk, at notere dig i en interviewguide, hvordan du går lagt en god ramme om interviewet.

Den gode interviewguide (del 4): Læg en ramme om interviewet

Den gode interviewguide hjælper dig med at lægge en hensigtsmæssig ramme omkring interviewet, og den aflaster dig, så du kan fokusere på interviewet.

Måske planlægger du at lave interviews for at få viden om, hvordan dine brugere oplever og bruger din service eller dine produkter? Eller for at få indblik i brugernes normer, begrebsuniverser og deres tolkninger af verden.

Det er en god idé. Interviews er velegnede til begge dele.

Den bedste måde at komme i gang på er at forberede en interviewguide med en liste over de spørgsmål, du planlægger at stille undervejs. Men hvad kendetegner en god interviewguide? Det spørgsmål besvarer jeg gennem flere indlæg i serien her.

Seriens tidligere indlæg har fokuseret på den centrale del af interviewguiden. Den del, som handler om de spørgsmål, du gerne vil have svar på. Den gode interviewguide guider dig imidlertid også til at få skabt en hensigtsmæssig ramme omkring interviewet. Så du kommer godt ind i og ud af interviewet.

Rammen påvirker datakvaliteten

Rammen omkring interviewet har betydning for kvaliteten af de data, du producerer under interviewet.

Hvordan du indleder interviewet, præger det, der sker undervejs i interviewet. Du kan skabe en grundtone og en stemning, som gør interviewpersonen anspændt, afslappet, på vagt, tryg eller andet. Stemningen vil have have indflydelse på forløbet af jeres samtale og hendes svar på dine spørgsmål

På samme måde har din afrunding af interviewet betydning for din – og andres – mulighed for at kunne kontakte og evt. samarbejde med interviewpersonen på et senere tidspunkt.

Rammens indhold

Rammen omkring interviewet

 1. en velkomst
 2. en præsentation af intervieweren
 3. en introduktion til interviewet
 4. et samtykke
 5. en afrunding.

Det er alle elementer, som bør optræde i interviewguiden i note- eller stikordsform.

Derfor skal rammen fremgå i din interviewguide

“Er det nu også virkelig nødvendigt at skrive noget så banalt som ‘velkomst’ på interviewguiden,” tænker du måske. “Det er jo selvindlysende, at jeg beder min interviewperson velkommen.”

Ja, det er nødvendigt.

Et interview er en krævende situation for dig som interviewer:

Du skal  være dybt involveret i samtalen, så du kan være en nærværende og opmærksom samtalepartner for interviewpersonen. Og samtidig skal du have et ydre blik på samtalen, så du løbende kan vurdere, om du får produceret den viden, du har brug for, og hvor du evt. skal korrigere.

Interviewguiden aflaster dig

Dine kognitive evner er med andre ord på overarbejde under interviewet. Det betyder, at du  har brug for al den hjælp, du kan få. Og det er her, interviewguiden kommer ind i billedet. Interviewguiden aflaster dig undervejs i interviewet, så du ikke skal huske for mange detaljer, men kan koncentrere dig om samtalen.

Hvis I er flere, der skal bruge interviewguiden, er den også en god hjælp til at sikre stringens i interviewene.

Lad os se nærmere på de enkelte elementer i rammen.

1: Skab en rar stemning

Med til rammen hører, at du skaber en afslappet og tryg stemning for interviewet. Det gør du blandt andet

 • gennem dit valg af lokalitet og dens indretning
 • ved at tilbyde forplejning
 • gennem småsnak.

Jeg plejer at have et punkt øverst i interviewguiden, hvor der står “velkomst”. Det skal minde mig om at tage imod interviewpersonen, vise hende hendes siddeplads (som jeg har valgt på forhånd), skænke hende en kop kaffe (som jeg har parat), smalltalke lidt (jeg har nogle emner parat) osv.

2 og 3: Præsentér dig, når du indleder interviewet

Når du har budt velkommen, er du klar til at indlede interviewet. Start med at præsentere dig selv og introducere til interviewets formål og emne.

Tænk over, hvordan du præsenterer dig selv. Du bør ikke være alt for formel, fordi du risikerer, at interviewpersonen kommer til at spejle din stil og din tone.

Hvis du ønsker, interviewpersonen skal være åben og afslappet, skal du lægge en åben og afslappet grundtone, allerede når du præsenterer dig selv.

Samtidig skal du fremstå professionel. Interviewpersonen skal ikke være i tvivl om, at du tager interviewet alvorligt, behandler hendes oplysninger forsvarligt osv.

4: Få interviewpersonens samtykke

Apropos forsvarlig behandling af oplysninger, så skal du bede interviewpersonen om samtykke til at deltage i interviewet, og til at du efterfølgende må bruge de oplysninger, hun giver i interviewet.

Det er ikke bare god stil. Det er lovpligtigt, fordi nogle af oplysningerne vil kunne bruges til at identificere personen.

Det kan være, interviewpersonen allerede har afgivet samtykke, da I aftalte at lave interviewet? Så kan du nøjes med at opsummere personens samtykke og oplyse om, at hun til enhver tid har ret til at trække sit samtykke tilbage.

Ifølge loven om GDPR skal du kunne dokumentere samtykket. Så bed enten interviewpersonen underskrive en samtykkeerklæring, eller lav en lydoptagelse, hvor hun mundtligt giver tilladelse til, at du må bruge hendes oplysninger.

Læs også: Sådan overholder du reglerne for samtykke, når du laver brugerundersøgelser

5: Når du afslutter interviewet

Til slut kommer en afrunding, hvor du kan samle op på samtalen, hvis det giver mening. Du bør også

 • spørge interviewpersonen, om han eller hun har noget at tilføje.
 • takke interviewpersonen for sin deltagelse – evt. overrække hende en gave som tak for hjælpen.
 • bede om interviewpersonens tilladelse til at kontakte hende igen, hvis du opdager, at der er spørgsmål, du ikke har fået svar på, eller svar, du har brug for at få opklaret eller uddybet.

God arbejdslyst med at lave en interviewguide

Jeg håber, du føler dig bedre rustet til at lave en interviewguide med guiden her, som ud over den del, du lige har læst består af følgende dele:

Rigtig god arbejdslyst. Hvis du går i stå eller har brug for hjælp til at få finpudset din interviewguide, er du velkommen til at tage kontakt til mig.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *