Har du overblik over de forskellige former for onlineinterviews?

Du har flere valgmuligheder, end du måske tror, når du holder interviews online. Læs om en række online interviewtyper og deres styrker og svagheder.

Mange aktiviteter rykker online for tiden. Også det kvalitative interview.

Måske forbinder du onlineinterviewet med en samtale foretaget over Skype, Zoom eller en lignende tjeneste til videotelefoni?

Det er ikke forkert. Videointerviewet er en udbredt online interviewtype, men den er ikke den eneste. Et onlineinterview kan udspille sig på mange måder og benytte sig af forskellige medier. 

For at få et overblik over forskellige former for onlineinterviews, kan man skelne mellem to parametre: synkronicitet og modalitet.

De er vist på figuren her.

To parametre er relevante for at kunne skelne mellem forskellige metoder til onlineinterviews.

Synkronicitet: Kommunikerer interviewets deltagere samtidig?

Synkronicitet betyder samtidighed. 

Et interview er synkront, hvis intervieweren og interviewpersonen taler med hinanden samtidig. Ligesom i en dagligdags samtale, hvor vi befinder os i samme rum som den, vi taler med, eller hvor vi taler sammen over telefonen. 

En telefonsamtale er et eksempel på en synkron samtale, hvor interviewer og interviewperson befinder sig i hvert deres rum. Det samme gælder det synkrone onlineinterview – her er interviewer og interviewperson fysisk adskilt.

Ved et asynkront interview befinder interviewer og interviewperson sig også hvert deres sted, og de kommunikerer derudover tidsmæssigt forskudt af hinanden. Intervieweren stiller måske et spørgsmål, som interviewpersonen besvarer fem timer senere. Og et par timer herefter stiller intervieweren måske et opfølgende spørgsmål til interviewpersonens svar.

Modalitet: Foregår interviewet mundtligt eller skriftligt?

Ordet modalitet bruges inden for sprog- og kommunikationsvidenskaben om den form, kommunikation antager. I forbindelse med onlineinterviews er det relevant at skelne mellem to modaliteter: mundtlig og skriftlig. 

Taler interviewer og interviewperson sammen? Eller udspiller deres samtale sig på skrift? 

Forskellige typer af onlineinterviews

Ved at krydse synkronicitet og modalitet opstår en række kombinationer for onlineinterviews. Onlineinterviews kan enten være 

 • synkrone og mundtlige
 • synkrone og skriftlige
 • asynkrone og mundtlige
 • asynkrone og skriftlige.

Ved hver kombinationsmulighed kan der udpeges én eller flere former for onlineinterviews. I matrixen har jeg indsat de former for onlineinterviews, som jeg kender til: 

 • Videointerview
 • Chatinterview
 • Sms-interview
 • E-mailinterview
 • Interview i fælles dokument
 • Audiointerview
En oversigt over metoder til onlineinterviews.

I de næste afsnit vil jeg gennemgå én interviewtype inden for hver kombinationsmulighed og nævne styrker og svagheder ved dem hver især.

Videointerviewet: Ansigtet er synligt

Videointerviewet foregår over Skype, Zoom eller en lignende tjeneste videotelefoni og er nok den mest kendte form for onlineinterview. Måske fordi det er den online interviewtype, der minder mest om det traditionelle face-to-face-interview:

Ligesom et traditionelt interview foregår videointerviewet synkront, og interviewer og interviewperson kan se hinanden imens. 

Kvinde deltager i onlineinterview vha. videotelefoni.

Læs også: 4 simple råd, der giver vellykkede videointerviews.

Styrker og svagheder

Videointerviewets styrke er det, at parterne kan se hinanden. Dermed kan de aflæse hinandens ansigtsudtryk og gestik, hvilket giver mulighed for at skabe en god kontakt. 

En svaghed er, at de ikke kan se hinanden i øjnene, og at kun en del af kropssproget er synligt.

Chatinterviewet: Spontan dialog

Interviewet over chat er en anden form for synkront onlineinterview. Det foregår sådan, at interviewer og interviewperson aftaler at være til stede i et privat chatrum inden for et bestemt tidsrum. Her gennemfører de interviewet. 

Chatinterviewet kan være ganske dynamisk med hurtige udvekslinger mellem interviewer og interviewperson. Chatmediet lægger op til uformel kommunikation, hvor det hurtige svar er vigtigere det korrekte udtryk. Når man chatter, bekymrer man sig ikke altid om tegnsætninger, korrekt stavning osv. 

Chatinterviewet er én af flere former for onlineinterviews.

Styrker og svagheder

Chatinterviewets styrke er den umiddelbare og spontane dialog. En anden fordel er, at fordi chatinterviewet foregår på skrift, er der intet behov for at transskribere det efterfølgende.

Læs også: Det får du ud af at transskribere dine interviews.

En svaghed ved chatinterviewet er, at de enkelte ytringer tit er meget korte. Det betyder, at intervieweren skal være ekstra opmærksom på at bede interviewpersonen uddybe sine udtalelser. 

E-mailinterviewet: Grundige svar

Som navnet røber, finder e-mailinterviewet sted over e-mail. Enten som en serie af asynkrone mailudvekslinger mellem interviewer og interviewperson, eller også ved at interviewpersonen får alle spørgsmål i én mail.

I et rent e-mailinterview taler interviewer og interviewperson ikke sammen, men kommunikerer udelukkende skriftligt. 

Interviewpersonen har god tid til at formulere sine svar, og dermed lægger e-mailinterviewet op til lange, velovervejede svar.

Styrker og svagheder

En fordel ved e-mailinterviewet er, at du slipper for at transskribere det, fordi det allerede har skriftlig form. Men interviewmetodens helt store styrke er, at interviewpersonen tit giver grundige, gennemtænkte svar. 

Det sidste er samtidig e-mailinterviewets svaghed: Interviewpersonen kan vælge sine ord med omhu og har dermed rig lejlighed til at præge, hvordan han eller hun fremstår gennem sine svar. Derfor bliver det nødvendigt at tage højde for et evt. desirability bias hos interviewpersonen.

Læs også Susan McHales A practical guide to the email interview på Academia.

Audiointerviewet: Godt alternativ til e-mailinterviewet

Audiointerviewet er et interview, som er udført som en serie af audiobeskeder. Kommunikation foregår mundtligt, og interviewer og interviewperson kan kommunikere forskudt af hinanden. 

Audiointerviewet er en af flere metoder til onlineinterviews.

I praksis er denne interviewmetode ikke særlig udbredt, hvis den da overhovedet anvendes. 

Styrker og svagheder

Den mundtlige form er en styrke ved audiointerviewet. Mundtligt udtrykker interviewpersonerne sig typisk mere umiddelbart, end de ville gøre skriftligt. Dermed kan audiointerviewet være et godt alternativ til e-mailinterviewet. 

En svaghed ved audiointerviewet er, at samtalen foregår asynkront og dermed kan komme til at mangle dynamik og momentum.

Litteratur til dig, der vil dybere

Jeg håber, du har fået overblik over mulighederne for at foretage onlineinterviews.

Til dig, der vil dykke endnu mere ned i de forskellige interviewformer, har jeg samlet litteraturliste med videnskabelige artikler om digitale kvalitative metoder.

Du får adgang til listen ved at udfylde formularen herunder. Så vil du samtidig blive skrevet op til Tovejs’ nyhedsbrev. 

  Læs også

  About Charlotte Albrechtsen

  Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *