photo of woman wearing eyeglasses

3 gode råd, når du laver eliteinterviews

Interviews med ledere og beslutningstagere stiller særlige krav til dig som interviewer og til din interviewstrategi, forklarer ph.d. Tine Wirenfeldt Jensen.

Hvis du nogensinde har interviewet en person i en ledende rolle eller med beslutningsansvar, har du lavet et eliteinterview. Måske uden at være klar over det.

Et eliteinterview er, ifølge litteraturen på området, et interview med en beslutningstager eller en person med ledelsesansvar, fortæller Tine Wirenfeldt Jensen, der er selvstændig konsulent i uddannelsesudvikling. Det kan fx være en forsker, en politiker, en direktør, en overlæge eller et bestyrelsesmedlem.

Hvornår lave et eliteinterview?

Det kan være relevant at lave et eliteinterview, hvis du har brug for adgang til information, som ellers ikke er offentligt tilgængeligt. Det kan være, når du gerne vil forstå motiver og overvejelser bag udformningen af et lovforslag, en ledelsesbeslutning eller en særlig type proces.

For mig var det eksempelvis relevant at lave et eliteinterview med en marketingchef, da jeg ville forstå intentionen bag et skuespil opført af Jyske Banks ledelse.

Eliteinterviews med specialevejledere

Tine Wirenfeldt Jensen har som led i sit ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet gennemført en lang række eliteinterviews med specialevejledere, og hun vier et kapitel til emnet i sin bog Det danske universitetsspeciale.

Interviewene skulle give indsigt i, hvordan vejlederne forstår specialet og dets betydning. Specialevejledere falder under definitionen “elite” af tre grunde:

  1. Fordi de har en høj position inden for det akademiske hierarki.
  2. Fordi de træffer afgørende beslutninger i forbindelse med vejledning og bedømmelse.
  3. Fordi mange har ekspertviden om interviewmetoder.

Tine Wirenfeldt Jensen giver tre gode råd til dig, der interviewer personer, som kan defineres som tilhørende en elite.

# 1. Vis, at du er vidende og velforberedt

For det første skal du leve op til de krav, som eliteinterviewet stiller til dig som interviewer, siger Tine Wirenfeldt Jensen:

“Elite-interviewpersonen vil have nogle særlige forventninger til dig som interviewer. Han eller hun vil forvente at møde en vidende og velforberedt person. Hvis vedkommende ikke oplever dig sådan, får personen svært ved at tage dig alvorligt, og det kan påvirke interviewet i negativ retning.”

Du skal altså sætte dig grundigt ind i dit emne, før du laver et eliteinterview – og du skal sørge for, at din interviewperson kan mærke, at du har gjort det.

Består din undersøgelse består af flere elementer ud over eliteinterviewet? Så kan du overveje at placere dit eliteinterview sent i forløbet, så din viden om emnet er stor, når du taler med din elite-interviewperson.

# 2. Spørg ikke for åbent

Råd nr. 2 er at stille direkte spørgsmål tidligt i interviewet.

Tine Wirenfeldt Jensen påpeger, at eliteinterviewet sætter grænser for, hvor åbent du som interviewer kan spørge.

Sædvanligvis anbefales det, at du stiller mere åbne spørgsmål først i interviewet og venter med de direkte spørgsmål til senere. Den fremgangsmåde taler jeg selv for i 2. del af min serie om den gode interviewguide.

Men det gælder ikke i eliteinterviewet. Hvis du spørger for åbent, kan interviewpersonen være tilbøjelig til at tolke det som et udtryk for mangel på viden. Det kan få interviewpersonen til at føle sig utryg ved at udtale sig frit eller til at miste interessen for interviewet. Personen kan også opleve interviewet som spild af tid.

“Derfor kan det være en god idé at stille direkte spørgsmål tidligt i eliteinterviewet,” siger Tine Wirenfeldt Jensen.

# 3. Håndtér spørgsmål om din undersøgelse

Et tredje og sidste råd er, at du skal være klar til at håndtere interviewpersonernes spørgsmål til din undersøgelse.

Elite-interviewpersoner er ofte særligt opmærksomme på, i hvilken kontekst de udtaler sig, og den opmærksomhed kan få dem til at stille detaljerede spørgsmål om din undersøgelse og dine arbejdshypoteser. Spørgsmål, du som interviewer skal være klar til at håndtere.

Tine Wirenfeldt Jensen oplevede bl.a. at blive spurgt om, hvem der var hendes ph.d.-vejleder, hvordan hendes projekt var finansieret, og hvilke teorier hun brugte.

“For at interviewene ikke skulle udvikle sig til diskussioner om mit forskningsprojekt, gjorde jeg en pointe ud af at give alle interviewpersoner den samme information gennem en ultrakort introduktion til mit projekt og den type spørgsmål, jeg ville stille i interviewet. Jeg understregede vigtigheden af, at alle interviewpersoner fik samme information,” forklarer Tine Wirenfeldt Jensen.

Samtidig var hendes brug af direkte spørgsmål også med til at fjerne fokus fra det metodiske:

“De direkte spørgsmål gjorde det tydeligt for specialevejlederne, hvad jeg var interesseret i at tale om. Havde de indledende spørgsmål været mere åbne, ville mine interviewpersoner have rettet deres mentale fokus mod at gennemskue interviewets agenda.”

Hvis du vil vide mere

Jeg håber, du med de tre råd føler dig mere rustet til at gennemføre et eliteinterview.

Hvis du vil vide mere om eliteinterviews, anbefaler Tine Wirenfeldt Jensen artiklen Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing af Jeffrey M. Berry.

Foto: Roar Lava Paaske, Aarhus Universitet

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *