Cases

Eksempler på opgaver, Tovejs har løst.

Indsigter fra stort datamateriale om barsel

Tovejs’ dialogspil hjalp med at identificere og prioritere indsigter fra et stort antal interviews med mødre og sundhedsplejersker. Det skete i forsommeren 2017 som led i projekt Bedre Barsel.

Læs mere.

Tovejs' dialogspil blev brugt i forbindelse med projektet Bedre Barsel.

Givtig proces

Det har været en helt enormt givtig proces med resultater vi virkelig kan bruge i det videre arbejde med projektet.

Kristine Bjerre
Projektleder, Bedre Barsel (CrowdsWhoCare)

 

Indblik i, hvad der driver landsbyens ildsjæle

I foråret 2017 lagde den lokale Dagli'Brugs hus til en serie samtalemiddage i landsbyen Brylle. Over en god middag gav de frivillige hinanden og os indblik i, hvad der driver dem.

Læs mere.

Superfedt projekt

Det har været et superfedt projekt, med nogle gode brugbare ting for mange andre butikker. Jeg vil karakterisere samarbejdet som spændende, troværdigt og professionelt. Tak for et godt samarbejde, og jeg er overbevist om at vi ses igen 😉

Jan Pedersen
Uddeler, Dagli'Brugsen Brylle

 

Kortlægning af medlemsrejsen i en seniorforening

Tovejs inddrog i efteråret 2016 medlemmerne af Senior Erhverv Aarhus i at kortlægge deres møde med og oplevelser af foreningen. Resultatet var en medlemsrejse og en række anbefalinger til at øge medlemsengagementet.

Læs mere.

Brugbar viden

Tak for din rapport om medlemmernes oplevelse af vores forening. Jeg kan i den grad se mulighederne i de anvisninger og den inspiration, du fremlægger.

Bibi Engelholm
Bestyrelsesmedlem, Senior Erhverv Aarhus

 

Borgernes lokale udviklingsplan

Tovejs involverede i foråret 2016 borgere i alle aldre i at skabe input til en plan for udviklingen af landsbyen Rudme på Fyn. Blandt andet udførte børn lokale friskole antropologiske studier i miniformat.

Læs mere.

Ved at bidrage til crowdsourcing af kvalitative data fik børn og voksne i Rudme styrket deres fællesskab og landsbyens deltagerkultur.

Særdeles brugbart

Vi kan virkelig genkende os selv i den beskrivelse af Rudme, du har lavet som resultat af dit borgerinvolverende forløb i vores landsby. Din rapport er særdeles brugbar for os.

Tyge Mortensen
Lokalrådsformand, Rudme

 

Brugerdrevet koncept for Stilling Skoles koloni

Tovejs designede og gennemførte i 2015-2016 et brugerinddragende forløb, der mundede ud i et nyt koncept for Stilling Skoles årlige koloni for indskolingen.

Læs mere.

En visuel rapport giver dine deltagere indblik i, hvad de har bidraget til.

Vi har fået ny indsigt

Charlottes samskabende forløb med børn, forældre, lærere, pædagoger og ledelse har givet et spændende resultat, bl.a. ny indsigt i, hvordan forældre oplever skolens koloni. Som udefrakommende har Charlotte kunne se på vores praksis med friske øjne og analytisk distance. Samarbejdet har været velfungerende, og vi har følt os trygge og velorienterede undervejs.

Søren Riemer
Indskolingsleder, Stilling Skole

 

Undersøgelse af vidensdeling på et plejecenter

Tovejs undersøgte i foråret 2016, hvordan sundhedspersonale på et plejecenter organiserer, deler og tilgår  faglig viden og information. Opgaven blev udført for MyMedCards, der fremstiller apps til vidensdeling blandt sundhedsprofessionelle.

Læs mere.

Et kontekstuelt interview, jeg foretog på et plejecenter, handlede bl.a. om personalets brug af opslagstavler.

Værdifuldt resultat

Charlotte, resultatet af din observation for MyMedCards er så værdifuldt, og vi kan bruge det i så mange sammenhænge. Ikke mindst, når vi skal vise, hvordan vores produkt kan forbedre arbejdsgange i sundheds- og plejesektoren.

Sarah Bach Munkholm
Ejer af MyMedCards

 

Co-created koncept for app til specialestuderende

Charlotte Albrechtsen stod i 2012-2013 spidsen for at udarbejde et koncept for en app, som skulle understøtte af universitetsstuderendes arbejdsprocesser i forbindelse med specialeskrivning.

Læs mere.

Case: mobilapp til specialestuderende. Konferenceposter-præsentation af studerende, som var tilknyttet projektet.