Sådan kan de se, når Aviaja Borup Lynggaard er i gang med at inddrage børn.

7 gode råd, når du skal inddrage børn

Ph.d. og produktdesigner Aviaja Borup Lynggaard giver gode råd om at inddrage børn i designprocesser.

Opdateret den 13. maj 2019.

Hvis du udvikler produkter og koncepter til børn, er det en rigtig god idé at inddrage børn allerede tidligt i processen. Dels for at sikre dig, at dit produkt eller koncept appellerer til børnene og er brugbart for dem, og dels for at nyde godt af børnenes kreative indfald.

“Børn er åbne, klar til at prøve noget nyt og tænker ikke så begrænset,” fortæller Aviaja Borup Lynggaard.

Hun har en ph.d.-grad fra Arkitektskolen Aarhus og næsten 10 års års erfaring med at inddrage børn fra 3-18 år i designprocesser. De seneste år i forbindelse med udviklingen af spil og lege til Hopspots – et interaktivt læringsmiddel, som Aviaja Borup Lynggaard står bag.

I videoen kan du se hende i action sammen med en skoleklasse:

Gode råd om inddragelse af børn

De mange års erfaring betyder, at Aviaja Borup Lynggaard ved mere om emnet end de fleste. Derfor bad jeg hende give gode råd om at inddrage børn. Det blev til syv styk, som du får her:

1. Tænk over, hvilken aldersgruppe du vil inddrage.

Der er meget aldersgruppeafhængigt, hvad børn kan deltage i og bidrage med, og børnenes alder stiller forskellige krav til dig og din plan, hvis du holde børnenes fokus og motivation. Sværest er det at inddrage de yngste og de ældste børn.

Børnehavebørn kan fungere som inspiratorer, men kan ikke selv levere konkrete ideer, og de ældste skolebørn kan være vanskelige at motivere til at deltage. Børn i mellemtrinnet – 4. til 7. klasse – er lettere at få til at lege med og kan bidrage med rigtig meget.

2. Lad børnene arbejde sammen i grupper, og undgå at grupperne bliver for store.

Fire børn og én voksen pr. arbejdsgruppe fungerer ganske godt.

Blandt gerne børn på forskellig alder i grupperne. De store kan hjælpe de små med at abstrahere og se løsninger i en større kontekst, og de små kan inspirere de store til at slippe tøjlerne og tænke mere frit.

Ansvaret for de små kan være med til at engagere de store børn mere i gruppearbejdet.

3. Hav en plan.

Aviaja Lynggaard Borup planlægger ned i intervaller på 10 minutter. Planen skal både handle om, hvad der skal ske hvornår, og om hvordan du vil motivere børnene til at deltage igennem hele forløbet.

Indlæg hyppige pauser og tilbyd belønninger i form af fx snacks.

4. Vær parat til at afvige fra din plan.

Måske kommer der en idé på banen, før det egentlig var meningen, eller børnene fører pludselig en idé i en anden retning. Når du arbejder med børn, skal du kunne improvisere og gribe det, børnene sparker ind.

At styre den kreative proces i en konstruktiv retning er sværere, end det lyder, og kræver erfaring.

5. Hjælp børnene med at turde fejle.

I skolen er der vægt på at gøre tingene rigtigt og fejlfrit. Sådan er det ikke i designprocesser. Her er fejl en del af metoden.

Skub børnene ud af deres elevrolle ved at fortælle dem, at de nu er designere. Brug evt. tøj og klistermærker til at markere deres nye rolle. Et sceneskift kan også hjælpe.

6. Hjælp børnene med at gøre ideerne konkrete.

Ideerne er lettere at forstå, tale om og afprøve, hvis de bliver gjort fysiske og håndgribelige. Helst så hurtigt som muligt.

Gør det nemt for børnene at bygge, tegne og forme deres ideer ved at have en masse forskellige materialer med.

Det må gerne se indbydende ud, så de får lyst til at gå i gang. Aviaja Borup Lynggaard lægger materialerne i specialbyggede designkasser, som også styrker børnenes følelse af, at de nu er designere.

7. Husk samtykke.

Hvis du skal bruge det materiale, børnene fremstiller, efterfølgende, samt film og billeder af processen, skal du have tilladelse fra børnenes forældre.

Få de voksne på stedet til at indhente underskrifterne, inden designprocessen går i gang.

Flere råd og eksempler

Jeg håber, du får glæde af Aviaja Borup Lynggaards råd om at inddrage børn.

Du finder supplerende råd om samme emne fra en anden arkitekt i indlægget Åben skole og lokal innovation – et oplagt match. I indlægget 3 eksempler på innovationsforløb med skolebørn får du eksempler på, hvordan forløb med børn kan se ud.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *