Co-creation: møde.

Co-creation og co-research: Drag nytte af dine brugeres ekspertviden

Med co-research og co-creation kan man drage nytte af sine brugeres kreativitet og analytiske evner. Det kræver, at man anerkender, at brugerne er eksperter i at være sig selv.

Opdateret 21. december 2017

Jeg har i et tidligere indlæg beskrevet et co-creation-forløb, som udmundede i en konceptbeskrivelse af en app til specialestuderende.

I forløbet spillede studerende flere roller.

  • Nogle befandt sig i projektets maskinrum og bidrog til at designe og gennemføre en mobile probes-undersøgelse og analysere data herfra.
  • Andre studerende – der alle skrev speciale – deltog i undersøgelsen.
  • Atter andre var med til at udforme personaer på baggrund af undersøgelsens data.

Det er den første og den sidste rolle, dette blogindlæg fokuserer på.

Fra brugere til bruger-eksperter

Studerende var med til at skabe personaer side om side med eksperter i brugerinddragelse.

Men egentlig er betegnelsen “eksperter” misvisende i forbindelse med co-creation. For her udvides ekspertrollen til at omfatte brugere, der bidrager som eksperter i at være sig selv.

I vores tilfælde var det (speciale)studerende. Lad os kalde dem bruger-eksperter.

De har nogle indsigter, ingen andre medlemmer af co-creation-teamet har, og at de bidrager med dem, er af afgørende betydning for, at ambitionen om co-creation kan indfries.

Ved co-creation inviteres bruger-eksperterne til at deltage i processer, der normalt er forbeholdt de klassiske eksperter, og de to ekspertgrupper indgår i et samarbejde, der kun lykkes, hvis de klassiske eksperter anerkender bruger-eksperternes viden.

Udvidelsen af ekspertrollen bliver også omtalt i et blogindlæg fra Innovation Lab med titlen Rapporternes tid er ovre – let røven!

Adgang til analytiske og kreative evner

En stor gevinst ved at invitere brugere med ind i co-creation-processer er, at man får adgang til deres kreative og analytiske evner, som man kan drage nytte af i løbet af udviklingsprocessen.

Det gjaldt også i det forløb, der førte til konceptbeskrivelsen af en speciale-app.

De studerende, som var med til at analysere data fra mobile probes-undersøgelsen, bidrog med deres analytiske evner. Det er evner, som universitetsstuderende opøver gennem hele deres studium. Derfor gav det god mening at bede studerende tage del i analysearbejdet, der dermed fik karakter af co-research.

Andre studerende gjorde brug af deres kreative evner i udformningen af personaskitserne. Se resultatet i indlægget Mød fem specialestuderende personaer.

Uudnyttet potentiale

Jeg er overbevist om, at universitetet og andre institutioner for videregående uddannelse i langt højere grad end nu kunne drage nytte af den store analytiske og kreative kapacitet hos deres studerende til at udvikle uddannelser, undervisningsformer m.m.

Også private og offentlige virksomheder, foreninger og organisationer kan udvikle deres produkter og services sammen med deres kunder, borgere, medlemmer osv. i langt højere grad end det sker nu.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *