Du kan bruge lænestolsstrategien til at rekruttere deltagere til din undersøgelse.

Guide til rekruttering del 4: Vær magelig

Lænestolsstrategien er oplagt at bruge, når du skal finde deltagere til din undersøgelse i en fart og vil kunne tilbyde dem fuld anonymitet. Men strategien medfører også en skævvridning af dine resultater.

Når jeg holder oplæg om brugerinddragelse, er rekruttering et emne, som tit er oppe at vende.

  • Hvordan finder man deltagere til sine undersøgelser og andre aktiviteter, som involverer brugere?
  • Hvornår er de forskellige strategier relevante at bruge?
  • Hvordan sikrer man sig, at gruppen af deltagere bliver tilstrækkelig bred, så mange synspunkter bliver repræsenteret?

Det er spørgsmål, jeg tager fat på i en serie på fire indlæg. Dette er det fjerde.

To bekvemme måder at rekruttere brugere på

Den fjerde og sidste rekrutteringsstrategi kan kaldes lænestolsstrategien, fordi den ligesom en lænestol er bekvem. I hvert fald for den, som rekrutterer.

Du kan udføre lænestolsstrategien på to måder:

  1. Du kan stille sig op på et bestemt sted og rekruttere forbipasserende. Det kan eksempelvis være i et storcenter eller på en café.
  1. Du kan lave et opslag, hvor du opfordrer folk til at melde sig frivilligt. Opslaget kan du hænge opslaget på fysiske opslagstavler (fx i et storcenter eller på en café), eller du kan lægge det på online fora såsom Facebookgrupper.

Hurtigt og anonymt

Lænestolsstrategien er oplagt at bruge, når du skal finde deltagere i en fart. Med lidt held kan du få bemandet din fokusgruppe ved at opholde dig nogle timer på en velbesøgt café. Det gør strategien velegnet i forbindelse med guerillametoder.

Du kan også bruge strategien, hvis du ikke kan eller vil rekruttere deltagere gennem mellemmænd, som du gør med sneboldstrategien og netværkstrategien.

Måske fordi de deltagere, du søger, ikke findes i dit eget netværk. Eller måske fordi du vil sikre dine deltagere 100 % anonymitet, hvilket ikke kan ske, hvis en tredje person har kendskab til deres deltagelse, fordi personen har udpeget dem eller opfordret dem til at deltage.

Du udelukker visse typer deltagere

Uanset hvilken af de to metoder, du bruger, skal du være klar over, at du med lænestolsstrategien ikke rekrutterer blandt hele den gruppe, du egentlig vil undersøge, men blandt en undergruppe inden for den bredere gruppe.

Lad mig give et eksempel på det:

Lad os sige, du rekrutterer deltagere til en undersøgelse om studiemiljø. Det gør du i en uddannelsesinstitutions kantine midt på dagen. Hvem færdes her, og hvem færdes ikke her?

Du møder sandsynligvis ikke mange studerende med socialangst eller fjernstuderende. Grupper, som et godt eller et dårligt studiemiljø kan påvirke ekstra meget.

Valget af rekrutteringssted udelukker med andre ord visse typer deltagere. Deres perspektiver kommer ikke med i din undersøgelse.

Kan du acceptere den skævvridning af dine resultater, det medfører? Det skal du overveje, før vælger at bruge lænestolsstrategien.

Flere strategier

Læs også de tre tidligere indlæg i serien:

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *