Lange lister - her en tjekliste, der krydses af.

Guide til spørgeskemadesign del 2: Pas på med lange lister som svarmulighed

Spørgeskemaer kan være et godt redskab i starten af en udviklingsproces. Men vær særlig opmærksom, hvis du beder respondenterne vælge deres svar fra lange lister.

Opdateret den 5. juli 2019

En stor del af det at designe et spørgeskemaet er udformningen af svarmuligheder. Nogle spørgsmålstyper giver mulighed for at vælge flere svar ud af en lang liste. Det kunne fx dreje sig om ønskede services på et bibliotek eller medier, man bruger dagligt. Her træder enten primacy- eller recencyeffekten ind.

Primacy- og recencyeffekt

Hvis spørgsmålet stilles mundtligt, vil respondenten typisk vælge nogle af de svarmuligheder, som er blevet nævnt til sidst. Det kaldes recencyeffekt.

Stilles spørgsmålet skriftligt, vil respondenten derimod typisk vælge blandt de første svarmuligheder. Det kaldes primacyeffekt.

Er der kun få svarmuligheder, vælges de sidste hyppigere, også ved skriftlige spørgeskemaer.

Primacy- og recencyeffekten kan betyde, at mange respondenter vælger de samme svar. Ikke fordi de mener det samme, men fordi respondenter har en tendens til at stille sig tilfreds med de svar, de enten har læst først (primacyeffekt) eller hørt sidst (recencyeffekt). Og det resulterer i et fejlagtigt billede i de samlede besvarelser af spørgsmålet.

Sådan undgår man primacy- og recencyeffekten

Hvis det er muligt, bør man randomisere svarmulighederne i lange lister, så respondenterne får dem i tilfældig rækkefølge. Det vil minimere primacy- eller recencyeffekten. Nogle digitale spørgeskemaværktøjer tilbyder randomisering af svarmuligheder.

En anden, og måske bedre løsning, er helt at undgå at præsentere respondenterne for en lang række af svarmuligheder, men i stedet bryde spørgsmålet op i flere dele, så man får besvaret det på en mindre problematisk måde.


Til dig, der vil vide mere om spørgeskemaer, der virker, har jeg skrevet en bog, der er udkommet på forlaget Frydenlund. Besøg bogens hjemmeside.


Om guiden til spørgeskemadesign

Indimellem kan det være nødvendigt eller bare smart at lave et spørgeskema. Men gode spørgeskemaer er svære at lave. Derfor har jeg lavet en guide om vigtige aspekter, når man designer spørgeskemaer.

Guiden bygger på kurset Questionnaire Design for Social Surveys, som jeg i sommeren 2014 tog ved University of Michigan via Coursera. Det var baseret på underviserne Frederick Conrad og Frauke Kreuters forskning i spørgeskemaer. En præmis for kurset var, at man kan opnå viden om menneskers adfærd og synspunkter gennem spørgeskemaer. Den præmis kan diskuteres og bliver det også mange steder. Men diskussionen tages ikke i denne guide.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *