Tag på vandretur med din persona

Hvordan forhindrer du, at dine personaer ender i skuffen og aldrig rigtig skaber den værdi, du havde håbet på? Tænk utraditionelt, råder to outdoorkonsulenter. Selv brugte de rollespil og tog en gruppe personaer med på vandretur. 

Hvis du nogensinde har prøvet at lave personaer, ved du, at det er et tidskrævende arbejde. Du ved nok også, at der kommer et kritisk punkt, hvor du skal slippe personaerne og andre tage imod dem. 

Hvis modtagerne ikke tager personaerne i brug og får gavn af dem, har alt dit arbejde med personaerne været forgæves.

Det sker desværre indimellem.

Hvordan sikrer du dig, at dine modtagere lærer personaerne at kende på en måde, så de kan bruge dem fremadrettet? Så personaerne kan skabe værdi for dem?

Et vandrende rollespil

Det har outdoorturisme-konsulenterne Line Wagener og Nina Brandt Jacobsen et bud på. Et bud, der kræver, at man tør prøve noget nyt.

De lod modtagerne lære personaerne at kende gennem rollespil.

Under en vandretur bad Nina Brandt Jacobsen og Line Wagener fynske turistvirksomheder – som personaerne var skabt til – påtage sig personaernes identitet og gå turen, som om virksomhedsejerne selv var de pågældende personaer.

“Jeg var pænt nervøs for, hvordan deltagerne ville tage imod denne læringsmetode. Måske ville de finde det tåbeligt. Måske ville de slet ikke være med,” fortæller Line Wagener.

Del af et undervisningsforløb

Vandreturen indgik i et undervisningsforløb, som Line Wagener og Nina Brandt Jacobsen gennemførte for Destination Fyn. Forløbet skulle øge de deltagende virksomheders forståelse af vandreturister som kunder.

Forud for forløbet havde de to konsulenter fremstillet personaerne Marianne, Peter, Else og Mads på baggrund af omfattende desk research

Marianne var en af de vandreturist-personaer, der kom med på vandretur.

Ved at give de deltagende virksomheder indblik i vandreturisters præferencer, adfærd og behov, skulle Marianne og de andre personaer gøre det lettere for virksomhederne at udvikle produkter og pakker til denne type af turister. 

Fra powerpoint til vandresti

I første omgang præsenterede Line Wagener og Nina Brandt Jacobsen personaerne for deltagerne på en workshop om vandreturister. Helt konkret viste de slides om personaerne, som blev ledsaget af et mundtligt oplæg. 

“Da vi præsenterede personaerne, kunne vi se, at deltagerne spidsede ører. Men den helt store aha-oplevelser fik virksomhederne, da vi bagefter levendegjorde personaerne på vandreturen gennem rollespillet,” husker Line Wagener. 

På vandreturen, som efterfulgte workshoppen, skulle deltagerne selv skulle gøre sig erfaringer med vandring i det fynske landskab. 

Her medbragte Line Wagener og Nina Brandt Jacobsen personaerne for at give vandreturen faglig tyngde og koble den teoretiske viden fra workshoppen til vandringens praksis. 

Rekvisitter og refleksioner

Ved vandreturens start fik hver deltager at vide, at de skulle gå turen, som om de var enten Marianne, Peter, Else eller Mads. Samtidig fik de udleveret et sæt rekvisitter, der hørte den pågældende persona til. 

Det kunne være en stor rygsæk, et sæt vandrestave eller en lille taske. Effekter, som gjorde det nemmere at leve sig ind i rollen. 

De fire personaer havde forskelligt udstyr med på deres vandretur.

Der var desuden indlagt refleksionsstop undervejs på vandreturen, hvor deltagerne skulle reflektere over forskellige spørgsmål fra deres personas perspektiv. Nogle af spørgsmålene lød eksempelvis:

  • Hvad vil Else lægge mærke til her ved dette skilt?
  • Hvad vil være svært for Peter her ved turens afslutning – og hvordan kunne I hjælpe ham?
  • Hvordan har Mads det nu – med sin meget tunge rygsæk og efter 10 km? Hvad vil han være interesseret i at købe nu?

Gik helhjertet ind i rollerne

Hvor formidlingen af personaerne på slides havde føltes hjemmevant for Line Wagener og Nina Brandt Jacobsen, var det nyt for dem at bruge bruge rollespil til formidling af personaer. De var som sagt nervøse for deltagernes reaktion. 

Bekymringerne forduftede dog, da Marianne og de andre personaer først blev fundet frem. 

Workshoppens deltagere syntes, det var sjovt og indsigtsgivende at påtage sig personaernes identitet på vandreturen. 

Under en vandretur påtog workshoppens deltagere sig personaernes identitet.

“De gik meget helhjertet ind i rollerne.  Flere begyndte vitterligt at opføre sig som Marianne – eller sige ting, som Mads ville sige”, fortæller Line Wagener og fortsætter:

“Den erfarne vandreturist Else begyndte at belære den uerfarne og lidt magelige Peter undervejs, og de gav stikpiller til hinanden. Det var underholdende at se, hvor meget de gik ind i rollen, og det blev tydeligt for alle, hvordan de forskellige personaer oplevede helt forskellige ting undervejs. Præcis som vi havde håbet.”

Personaen, der trængte til en øl

Ved helt konkret at sætte sig i personaernes sted, blev den viden om vandreturister, som personaerne indkapslede, håndgribelig for forløbets deltagere på en helt anden måde, end den blev gennem slidepræsentation.

Det var tydeligt for Nina Brandt Jacobsen og Line Wagener. 

“Eksempelvis sagde en deltager sagde til mig, at han kunne mærke, hvornår hans persona trængte til en pause og en øl. Han havde fået en dyb forståelse af, hvad hans persona havde brug for, hvad hans virksomhed kunne sælge til personaen, og hvad personaen ville være villig til at betale,” siger Line Wagener.

Tænk kreativt og utraditionelt

Persona-vandreturen blev af flere workshopdeltagere fremhævet som det mest udbytterige i hele undervisningsforløbet. 

På den baggrund opfordrer Line Wagener andre til at tænke kreativt og utraditionelt, når det kommer til formidlingen af personaer. Hun pointerer, det må gerne være sjovt at få ny viden.

Dermed er hun på linje med de mange læringsforskere, der argumenterer for, at leg er befordrende for læring.

Vil du have flere eksempler på formidling af personaer? Så sus videre til disse indlæg på bloggen:

Emnet udgør også et kapitel i min bog, Valide personaer – trin for trin.

Fotos: Nina Brandt Jacobsen og Line Wagener.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *