Her er 3 forslag at gøre jeres personas levende for de medarbejdere, som skal bruge dem.

Sådan får du personaer til at leve i organisationen

Her er 3 forskellige forslag at gøre jeres personaer levende og nærværende for de medarbejdere, som skal bruge dem. Så de rent faktisk bliver brugt.

Opdateret 7. juli 2021

En af de største udfordringer ved personaer er at få dem til at leve i organisationen. Så de bliver brugt.

Det kræver blandt andet, at de fremstillede personaer er troværdige. Det skrev jeg om i indlægget Hvordan skaber man personaer, der er både repræsentative og troværdige?

Men lad os antage, at de er det. At det er lykkes at skabe personaer, som hver især både repræsenterer en bredere gruppe og fremstår realistiske som personer.

Hvordan gør du dem levende for de medarbejdere, som skal bruge dem?

Fra plakat til tanke

Den klassiske løsning er at lave en plakat. Sådan som fx Mailchimp har gjort.

Men fra plakaten er der stadig et stykke vej til medarbejdernes tanker. Og du ønsker, at dine kollegaer har jeres personaer i tankerne, når de skal træffe beslutninger, som angår jeres brugere.

I artiklen The problem with personas and some solutions foreslår Atul Handa og Kanupriya Vashisht tre alternative måder til at få personaer til at leve i organisationen:

1. Involvér medarbejderne i at skabe personaer

En måde at få personaerne ind under huden på medarbejderne på er at involvere medarbejderne i arbejdet med at udarbejde personaer. En tilgang, som også Lene Nielsen anbefaler i bogen Persona – brugerfokuseret design.

Lad medarbejderne tage del i udforskningen af brugerne, som skal give data til opbygning af personaerne.

Eller overvej at inddrage både medarbejdere og brugere i processen med at udvikle personaer. Fx sådan som jeg beskriver i indlægget Lad brugernes kvalitetssikre jeres personaer gennem co-design og i min bog Valide personaer – trin for trin.

En fordel ved denne tilgang er, at medarbejderne møder deres brugere og får en dybere forståelse for dem.

2. Lav film om jeres personaer

Skift plakaterne ud med korte portrætfilm, hvor personaerne får krop, stemme, mimik og gestik. Det gør dem mere nærværende for dem, der skal bruge dem.

Filmene kan vise personaerne i deres eget miljø og på den måde give en bredere skildring af den enkelte persona, end en plakat kan.

Om videopersonaer skrev jeg i indlægget 4 former for personas. Hvilken passer bedst til dit behov?, at de er velegnede, når personaerne skal leve længe og bruges af mange.

Det skyldes, at videoer er lette at sprede i en stor organisation og kan bruges til hurtigt at genopfriske hukommelsen i langvarige projekter.

Du kan fx gøre, som Handa og Vashishts foreslår:

“Arrange to play back the video personas whenever the team is collaborating, creating empathy maps or user-journey maps, or participating in a brainstorming session.”

3. Lad jeres personaer komme på besøg

Rollespil er en tredje måde at gøre personaerne mere nærværende på.

Instruér en kollega fra en anden afdeling i at spille rollen som en bestemt persona. Lad så vedkommende aflægge besøg hos den gruppe medarbejdere, der skal lære personaen at kende.

Besøget skal holdes kort og uformelt og ikke blive til et interview. Fokus skal være på personaens mål og drømme.

Hvis I sjældent kaster jer ud i rollespil, er der en god chance for, at mødet bliver en uforglemmelig oplevelse for alle parter.

Tag personaerne i brug

Hvis du arbejder med en af de tre tilgange, jeg har nævnt, er du godt på vej til at gøre personaerne mere levende og nærværende for de medarbejdere, der skal bruge dem.

Du kan læse mere om ibrugtagning af personaer i min bog Valide personaer – trin for trin, hvor et kapitel er viet til emnet.

Bogen "Valide personaer - trin for trin" er skrevet af Charlotte Albrechtsen.
Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *