Ved co-design af personas er slutbrugerne med til at validere persona-beskrivelserne.

Lad brugerne kvalitetssikre jeres personas

Opdateret den 23. maj 2018

Når slutbrugerne er med til at skabe personas, bliver resultatet personas, der fremstår troværdige som individer. Noget, der ellers kan være svært at opnå. Metoden kaldes co-design af personas.

Personas kan fungere som brugernes stedfortrædere i processer, hvor man skal målrette et produkt, en service eller en løsning af en art til bestemte brugergrupper.

Ved at sætte navne, ansigter og baggrundshistorier på den ellers abstrakte kategori af brugere, bringer personaer kontekst med ind i designprocessen.

Udfordring: Karikerede typer

Personametodens styrke er dog samtidig dens udfordring:

Den enkelte persona skal både fremstå som et individ og repræsentere en bredere gruppe af brugere.

En udfordring, jeg også skrev om i indlægget Hvordan skaber man personas, der er både repræsentative og troværdige?

Balancen mellem individ og gruppe kan være svær at opnå og har tit tendens til at tippe i retning af gruppen. Der er med andre ord fare for, at personaen fremstår mere som en mere eller mindre karikeret type end som et individ.

Når balancen tipper

Karikerede typer er ikke gode stedfortrædere for brugere.

Dem, der skal bruge personaerne i deres arbejde, er mindre tilbøjelige til at tage de karikerede personas alvorligt, hvilket kan betyde, at personaerne ikke bliver brugt.

Bliver de brugt, kan de karikerede personas give anledning til dårlige beslutninger og i sidste ende løsninger, som ikke er optimale.

Co-design af personas

En måde at undgå, at balancen mellem individ og gruppe tipper i retning af gruppen, er ved at inddrage slutbrugerne i at skabe personas.

Tilgangen kaldes co-design af personas.

Den indebærer, at brugere deltager i diskussioner om

  • hvor mange og hvilke personas, datagrundlaget giver anledning til at skabe
  • hvordan de enkelte personas adskiller sig fra hinanden
  • hvad der kendetegner de enkelte personas.

Brugerne sikrer kvaliteten

Ved at co-designe personas med brugere sikrer man sig, at de personas, der bliver skabt, fremstår troværdige som individer.

Brugernes opgave er blandt andet at sørge for, at personaerne er genkendelige for brugerne selv. At personaerne minder om nogle, de ville kunne møde i deres eget miljø.

Dermed kvalitetssikrer brugerne personaerne og sørger for, at balancen ikke tipper fra individ til gruppe.

Styrker datagrundlaget

Personaerne kan “låne” træk og egenskaber fra brugerne eller nogen i brugernes omgangskreds.

På den måde supplerer eller udvider brugerne de data, der ligger til grund for personaerne, med deres egne perspektiver og erfaringer.

Det styrker datagrundlaget og forankrer personaerne endnu dybere i den brugerkontekst, som de netop har til formål at bringe med ind i arbejdet med at udvikle en løsning.

En case

I artiklen Proposing co-design of personas as a method to heighten validity and engage users beskriver mine medforfattere og jeg en konkret case, hvor brugere co-designede personas sammen med eksperter og udviklere.

I casen deltog brugerne (som var universitetsstuderende) i en workshop, hvor data fra en undersøgelse af specialestuderendes hverdag og arbejdsvaner blev bearbejdet til skitser af specialestuderende personas.

Fremgangsmåden i workshoppen er meget inspireret af den, Lene Nielsen beskriver i bogen Persona – brugerfokuseret design. Den store forskel er bare, at brugerne hos os deltog i fremstillingen af personas.

Resultatet af workshoppen kan du læse om indlægget Mød 5 specialestuderende personas.

Mere om personas

Jeg håber, du er blevet klogere på, hvad du kan få ud af at co-designe personas med brugere.

Hvis du er interesseret i at læse mere om forskellige tilgange til at skabe og arbejde med personas, så læg vejen forbi et af de andre indlæg, jeg har skrevet flere om emnet:


About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *