Fem faser indgår i arbejdet med at lave valide personas.

3 elementer, du ikke kan undvære, når du laver valide personaer

At lave valide personaer er ikke er helt enkelt. Men arbejdet bliver mere overskueligt med en oversigt over de tre elementer, som indgår i processen. Den præsenterer jeg her.

Opdateret 5. juli 2021

Står der “lav personaer” på din to do-liste for de næste måneder? Så tillykke – det er sjovt, og der er masser af gode grunde til at lave personaer.

Men at lave personaer er ikke helt enkelt. Især ikke, hvis de skal være valide, hvilket vil sige solidt forankret i viden om de mennesker, personaerne skal afspejle.

Hvis du skal nå sikkert i mål, er det en god idé at have overblik over processen, før du går i gang. Så bliver du ikke overrasket undervejs, og du undgår at gå i stå.

Derfor har jeg lavet en model over tre elementer, der indgår i processen, når du laver valide personaer. Den ser sådan ud:

Model over uundværlige elementer for at lave valide personaer.

Elementernes rækkefølge er ikke tilfældig. Du skal have data for at kunne lave en analyse, og du skal have lavet en analyse, før du kan udarbejde personaerne, som er produktet.

Lad mig gennemgå modellens tre dele én for én.

1. Data kommer først

For at kunne lave lave valide personaer, har du brug for data i form af informationer om rigtige, levende mennesker.

Du kan også vælge at lave personaer uden data og i stedet basere dem på dine eller andres fornemmelser. De vil bare ikke være valide i den forstand, at de ikke vil afspejle faktiske menneskers synspunkter, erfaringer, adfærd osv.

Læs også: Jo, du har allerede en persona. En implicit persona.

Kvalitativ og måske kvantitativ

Hvis du vil lave valide personaer, har du brug for kvalitative data fra interviews, fokusgrupper og lignende. Du kan evt. supplere med kvantitative data fra fx spørgeskemaer. Men du kan ikke klare dig med kvantitative data alene, for den type data er ikke informationsrig nok, til at du kan opbygge personaer.

Du har brug for thick data, som giver indblik i menneskers bevæggrunde, livssituation og følelser.

Brug af eksisterende data

Måske har du allerede thick data liggende? Så brug dem endelig.

Men vær opmærksom på, at data skal give viden om det, som er fokus for dine kommende personaer. Hvis de skal fx formidle, hvordan en virksomheds kunder oplever virksomhedens produkter, så skal data sige noget om det emne.

2. Analyse er nødvendig

Næste element er analyse. Her kommer mange på glatis. De er i tvivl om, hvordan de griber analyseprocessen an, og i værste fald betyder det, at de gå i stå.

Men det behøver ikke ske for dig.

Hvis du skal godt igennem analysen, skal du for det første sætte god tid af og for det andet skynde dig at glemme alt, hvad du ved om de mennesker, personaerne skal afspejle.

Så skal du finde en saks frem og tage dine data med hen til et roligt sted med masser af bord-, gulv- eller vægplads.

Fra data til kategorier

Nu kan du gå i gang. Du skal bryde data ned i små stumper af meningsfulde udsagn og finde mønstre i materialet ved at gruppere stumperne efter emne, holdning, adfærdsform, livssyn eller andet, alt efter hvad data giver anledning til.

Princippet er det samme som det, jeg beskriver i indlægget 5 trin fra rå data til rapport.

Når du har grupperet al data, kan du prøve at samle grupperne til stadig bredere kategorier. Måske kan du endda samle dine kategorier under fælles begreber?

Analysens resultat – et eksempel

Illustrationen herunder viser, hvordan begreberne “egenomsorg” og “forhold til behandlingstyper” blev brugt til at samle data om smertepatienter, og hvordan fem personaer blev identificeret på den baggrund.

Resultatet af en analyse i projektet SmerteAgenten.

Illustrationen stammer fra rapporten SmerteAgenten – en tidlig identifikation af smertepatienter af Stine Højgaard m.fl., og den er et eksempel på, hvordan resultatet af en analyse kan se ud.

3. Produktet er de færdige personaer

Sidste element er de færdige personaer.

Mange har produktet for øje, allerede inden de går i gang med personaprocessen. Måske ser de nogle plakater for sig. Papfigurer i menneskestørrelse. Eller nogle handy pdf-beskrivelser.

Det er sådan set fint nok, så længe man er opmærksom på, at produktet er det sidste i rækken af tre elementer.

Lad dig inspirere

Personaer kan formidles på mange måder. Lad dig endelig inspirere af, hvordan andre gør. Her på bloggen kan du blandt andet møde 5 specialestuderende personaer, og du kan læse om videopersonaen Anna i indlægget 4 former for personas. Hvilken passer bedst til dit behov?

Når produktet udformes, er det en god idé at tænke over, hvem der skal bruge det, og hvordan. Hvilke krav stiller det til produktet?

Elementerne kræver forskellige kompetencer

Jeg håber, modellen har gjort det klarere for dig, hvordan du kan gå til arbejdet med at lave personaer.

Jeg har lavet modellen for at vise, at processen består af forskellige dele, der kræver vidt forskellige kompetencer af dig, der skal udføre den.

  • Når du producerer eller identificerer data, skal du kunne stille de rigtige spørgsmål – til brugerne eller til arkiverne.
  • Når du analyserer, skal du kunne overskue et stort råmateriale og være analytisk.
  • Når du udformer produktet, skal du være kreativ og formidlende.

Hvis du ikke selv har kompetencerne, må du finde dem i dit team eller eksternt.

Du kan læse meget mere om, hvordan du bærer dig ad med at fremstille valide personaer i min bog Valide personaer – trin for trin.

Bogen "Valide personaer - trin for trin" er skrevet af Charlotte Albrechtsen.
Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *