En blind vinkel i relation til brugerundersøgelser er, hvordan brugerne oplever det at deltage i en undersøgelse.

Kender du den blinde vinkel i brugerundersøgelser?

En blind vinkel i relation til brugerundersøgelser er, hvordan brugerne oplever det at deltage i en undersøgelse. Kunst kan gøre os klogere.

Opdateret den 27. juli 2020

Når vi skal lave undersøgelser blandt brugere, er vi typisk optagede af, hvilken viden vi vil have ud af undersøgelserne, og hvordan vi bedst kan få det:

  • Hvad er vores vidensbehov?
  • Hvilke metoder skal vi vælge?
  • Hvordan skal vi designe undersøgelsen?
  • Hvordan skal vi udforme spørgeguides?

De spørgsmål kan optage os så meget, at vi tit ikke har blik for vores brugeres oplevelse af det at deltage i en undersøgelse.

Man kan sige, det er vores blinde vinkel.

Brugernes oplevelse påvirker datakvaliteten

Vi bør interessere os for brugerens oplevelse, fordi den har direkte indflydelse på kvaliteten af vores data.

  • Hvis brugeren har en positiv oplevelse af at deltage i vores undersøgelse, må vi formode, at han eller hun er mere tilbøjelig til at samarbejde om at skabe brugbare data.
  • Er brugeren omvendt usikker eller uvillig over for undersøgelsen, påvirker det samarbejdet og sandsynligvis også dets resultat negativt.

Det er derfor i vores interesse at arbejde på at forbedre brugerens oplevelse. Men det kræver, at vi overhovedet har øje for den. At vi korrigerer for vores blinde vinkel.

Når jeg selv er bruger

Og hvordan bærer vi os så ad med det? Hvordan udvider vi vores synsvinkel?

Vi kan selv prøve at være brugere. Det gør jeg ved at deltage i workshops og undersøgelser engang imellem.

Jeg har bl.a. skrevet om mine oplevelser som bruger i indlægget Hør mig! Og 3 andre ting, jeg lærte af at deltage i en workshop.

Men selvom det er lærerigt at indtage brugerens position, hjælper tilgangen mig ikke med at overskride mine egne erfaringer. Jeg får ikke indblik i andre brugeres oplevelser. Og jeg kan ikke regne med, at de andres oplevelser minder om mine, fordi jeg som konsulent, der selv laver brugerundersøgelser, afviger fra den typiske bruger.

Fortællende kunst kan udvide synsvinklen

For at få indblik i de andres oplevelser kan vi vende os mod den fortællende kunst, såsom litteratur og film.

På Syddansk Universitet bruger de litteraturen til at give kommende læger indblik i, hvordan det opleves at være patient og dermed udfordre lægernes blinde vinkel på dette punkt. Det sker i faget Narrativ medicin, kunne man læse i en nyhed på universitetets hjemmeside:

Gennem litteraturstudier korrigerer medicinstuderende for deres blinde vinkel.

En film giver adgang til den undersøgtes perspektiv

Når det angår brugerundersøgelser, findes der i hvert fald én film, som kan give os adgang til den undersøgtes perspektiv.

Den hedder Salmer fra køkkenet.

Filmen handler om en svensk markedsresearcher, der for et køkkenfirma skal undersøge, hvordan norske ungkarle bruger deres køkken.

Jeg skrev også om den i indlægget Hvorfor puttede naboen sit afklippede hår i lommen?

Den observerede bliver observatør

I “Salmer fra køkkenet” viser det sig bl.a., at den norske ungkarl sig ikke bryder sig om at være studieobjekt. Han begynder derfor at lave mad i sit soveværelse fremfor i køkkenet, hvor researcheren sidder alene tilbage uden noget at studere.

Han borer også et hul i gulvet og begynder at observere sin observatør.

Det får du et lille glimt af i traileren her:

Med sine handlinger ændrer og peger nordmanden på magtrelationen mellem de to. Nu er han den, der har kontrol over, om og hvornår observation skal finde sted, og markedsresearcheren er magtesløs og udstillet.

Kom med dine forslag

Kender du til flere film eller andre former for fortællende kunst, der kan give indblik i, hvordan det opleves at deltage i en undersøgelse?

Så er det nu, du skal nævne dem, så vi er flere, der kan blive klogere af dem. Brug kommentarfeltet herunder eller skriv direkte til mig. Måske omtaler jeg dem i et senere indlæg.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *