a man and woman sitting on the chair while looking at each other

10 idéer til agere bæredygtigt, når du inddrager brugere

Kan man tale om bæredygtighed i forbindelse med brugerinddragelse? Ja. Læs om, hvordan du – på et helt lavpraktisk plan – kan arbejde med miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed i dine brugerinddragende aktiviteter.

Du sorterer dit affald. Du spiser mindre kød. Du flyver mindre, kører mindre i bil. Du reparerer måske dit tøj i stedet for at smide det ud. Du bestræber dig kort sagt på at leve mere bæredygtigt og ved, at de små ting også tæller. 

Men hvordan står det til med bæredygtigheden, når du foretager brugerundersøgelser og andre brugerinddragende aktiviteter?

Comme ci comme ça, måske?

For hvad er bæredygtig brugerinddragelse i det hele taget? 

Bæredygtighed rummer tre dimensioner

For at komme nærmere på, hvad bæredygtig brugerinddragelse vil sige, er det nødvendigt først at få plads, hvad “bæredygtig” egentlig betyder. 

Ifølge den toneangivende Brundtland-rapport “Our common future” er det sammenhængen mellem tre dimensioner, der afgør, om en praksis er bæredygtig. De tre dimensioner er:

 • klima og miljø
 • økonomi
 • sociale forhold.

En bæredygtig praksis opfylder aktuelle behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det vil sige, at en bæredygtig praksis ikke udpiner de miljømæssige og sociale ressourcer, den anvender, og den stræber efter en sund og stabil økonomi.

Det lyder meget fint – men også noget abstrakt. Hvordan kan du konkret arbejde med de tre dimensioner i dine brugerinddragende aktiviteter? Det får du en række idéer til her.

Klima- og miljømæssige tiltag til bæredygtig brugerinddragelse

Miljømæssig bæredygtighed er den bæredygtighedsdimension, mange lettest kan forholde sig til. Her handler det om at bevare og beskytte naturressourcer, begrænse dit klimaaftryk og din CO2-udledning og reducere mængden af affald, du producerer, fx ved at genbruge.

På et lavpraktisk plan kan du: 

 1. overveje behovet for transport til og fra fx interviews: Kan interviews gennemføres online? Bruge kollektiv transport og opfordre deltagerne i dine brugerinddragende aktiviteter til at gøre det samme.
 2. genbruge materialer fra fx workshops. Jeg genbruger eksempelvis pappet på mine datakort til Tovejs’ dialogspil til kollektiv analyse fra gang til gang. Det lyder måske banalt, men med 600 kort pr. spil bliver det til en del pap.
 3. undgå madspild ved workshops og fokusgrupper, fx ved at give deltagerne overskydende mad med hjem eller ved at donere maden til andre gennem et initiativ som FællesSKABET.
Bæredygtig brugerinddragelse kan (også) være at genbruge pappet bag på datakortene i et dialogspil.

Økonomiske tiltag til bæredygtig brugerinddragelse

Økonomisk bæredygtighed handler om at bruge og forvalte sine økonomiske midler på en måde, så de i fremtiden har samme eller mere værdi end i dag. 

Det indebærer blandt andet at tænke i langtidsholdbare løsninger i forbindelse med fx byggeri eller it-udvikling. Så din organisation ikke havner i selskab med udviklerne af Sundhedsplatformen eller et af de mange andre fejlslagne it-projekter, som ifølge Computerworld udgør en tredjedel af alle it-projekter både i den private og offentlige sektor.

Hvadenten du bygger huse, hjemmesider eller oplevelser, kan du bidrage til holdbarheden af det, du bygger, ved at inddrage brugerne tidligt og ofte i processen. Gerne allerede i idéfasen. På den måde sikrer du dig, at det, du bygger, passer til dem, du bygger til. 

Her er et par idéer til, hvordan du rent praktisk kan gribe inddragelsen an:

 1. Lad være med at spørge dine brugere om, hvad de har tænkt sig at gøre i fremtiden – hvis du da vil have et svar, du kan regne med.
 2. Observér mere og tal mindre, for du kan lære mere om brugen af dit produktet ved at se på, hvad brugerne gør, end lytte til det, de siger.
Brugerinddragelse kan fremme økonomisk bæredygtighed. Så længe du spørger dine brugere om ting, du kan svare troværdigt på.

Sociale tiltag til bæredygtig brugerinddragelse

En socialt bæredygtig praksis udpiner ikke de mennesker, som den er i berøring med, men behandler alle fair, respekterer den enkeltes rettigheder og styrker folks velbefindende. I forhold til brugerundersøgelser vil det sige, at brugerne forlader undersøgelsen med energi og mod på at deltage i lignende aktiviteter en anden gang.

Du kan fremme dine brugerundersøgelsers sociale bæredygtighed ved at:

 1. agere etisk over for dine deltagere, bl.a. ved at bede dem om samtykke til at gemme og bruge deres oplysninger (som bonus overholder du samtidig GDRP).
 2. tilrettelægge aktiviteterne, så brugerne oplever, at de bruger deres tid godt og meningsfuldt
 3. indarbejde hensyntagende teknikker som fx brug af vignetter ved følsomme emner.
 4. tage højde for dine deltageres fysiske og mentale behov for fx snacks og pauser. Det gælder ikke mindst, hvis du inddrager børn.
 5. give deltagerne indblik i undersøgelsens resultater og dermed closure.

Kom med dine idéer

Jeg håber, indlægget her har givet dig inspiration til, hvordan du kan gøre dine brugerinddragende aktiviteter mere bæredygtige. 

Listen er på ingen måde fuldstændig, men er tænkt som et sted at starte. 

Hvis du videreudvikler nogle af idéerne, eller hvis du har andre idéer end de nævnte, er du velkommen til at skrive til mig på mail eller i kommentarfeltet. 

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *