Læs om tre knapper, du kan skrue på, hvis du gerne vil have dine interviewpersoner til at tale mere.

Sådan får du dine interviewpersoner til at sige mere

Har du prøvet at lave et kvalitativt interview med en fåmælt interviewperson, hvor du som interviewer nærmest har skullet trække ordene ud af personen? Læs her om, hvordan du kan undgå den situation.

Hvis du som interviewer har skullet kæmpe hårdt for at få din interviewperson til at tale under interviewet, er du ikke alene.

For tiden afholder jeg et kompetenceudviklende forløb med en gruppe ansatte ved et universitet, der netop gerne vil klædes på til at tackle – eller forebygge – situationer med fåmælte interviewpersoner.

Jeg præsenterede dem for tre knapper at skrue på, som du måske også kan have glæde af. Derfor deler jeg dem her med dig.

Strategi, ikke teknik

Fælles for de tre knapper er, at de handler om interviewstrategi fremfor interviewteknik.

Interviewteknik er noget, du gør brug af under selve interviewet, og som du kan forberede dig på, men ikke planlægge. Kendte interviewteknikker er brugen af opfølgende spørgsmål (der betyder, at du skal planlægge færre spørgsmål) og brugen af tavshed.

Interviewstrategi omfatter forhold, du skal tage stilling til før, du udfører interviewet:

  • Hvilken metode vil du anvende?
  • Hvilken type spørgsmål vil du stille hvornår?
  • Hvilke hjælpemidler vil du inddrage under interviewet?
  • Hvilke roller skal henholdsvis du og interviewpersonen indtage?

#1. Metodevalg

Knap nummer ét hedder metodevalg.

Inden du planlægger et interview, skal du nøje overveje, om et interview er den bedste metode at bruge til dit formål.

Det afhænger af bl.a. af dit emne: Er dit emne ét, som dine interviewpersoner er sig bevidste om, og vil de kunne udtrykke sig om det?

Det vil de ikke nødvendigvis kunne, hvis dit interview skal omfatte vaner eller underliggende værdier.

Vurdér også, hvor megen viden, du i forvejen har om dit emne. Ved du nok om emnet og om dine interviewpersoners sprogbrug på området til at kunne formulere relevante, meningsfulde spørgsmål? Jeg ville fx have svært ved på stående fod at formulere relevante, meningsfulde spørgsmål om gaming blandt teenagere. Fordi jeg ikke kender terminologien på feltet særlig godt.

Hvis du har svært ved at vurdere, om din viden om emnet er tilstrækkelig til et interview, kan du overveje at lave et pilotinterview, hvor du tester dine spørgsmål.

Læs mere i indlægget Guide: Metodevalg med afsæt i emnet.

#2. Prompts

Lad os sige, at du er sikker på, at interviewmetoden er den rette til dit formål. Så kan du bruge prompts til at gøre det lettere for dine interviewpersoner at udtale sig under interviewet.

Prompts er hjælpemidler såsom billeder, ordkort og skemaer, der knytter sig til interviewets emner.

Et eksempel kan være eksempler på eksisterende analoge samtykkeerklæringer i et interview om borgerbehov i forbindelse med digitale samtykkeerklæringer.

Prompts kan bidrage til at

  • hjælpe interviewpersonens hukommelse på vej, mens I taler.
  • visualisere og konkretisere et abstrakt emne.
  • skabe en mindre intens og mere afslappet interviewsituation ved at flytte fokus fra interviewpersonen til et fælles tredje.

Læs også: Hvad er prompts, og hvorfor skal du bruge dem, når du interviewer?

#3. Autonomi

Hvis dine prompts stiller valgmuligheder til rådighed for interviewpersonen, har du taget et skridt i retning af at give interviewpersonen mere autonomi eller selvbestemmelse.

Traditionelt har interviewpersonen ikke megen selvbestemmelse under interviewet. Det er det intervieweren, der styrer slagets gang under interviewet og har det store overblik, mens interviewpersonen indtager en mere passiv, reaktiv rolle.

Selvom din interviewperson selv har indvilliget i at deltage i interviewet, er det måske ikke fremmende for talelysten at føle sig som datakvæg.

En større grad af selvbestemmelse kan få interviewpersonen til at føle sig bedre tilpas og åbne mere op under interviewet.

Prompts, som interviewpersonen selv kan interagere med, kan være én måde at give ham eller hende en grad af autonomi under interviewet.

Du kan skrue op for autonomien ved at lade de anvendte prompts være genstande såsom fotografier eller autofotografier, som interviewpersonen selv har medbragt.

En anden måde at give autonomi på kan være ved at lade interviewpersonerne vælge mellem spørgsmål og på den måde selv bestemme interviewets forløb. Lad dig fx inspirere af denne guide til samtalemiddage:

Hvad gør du?

Nu har du fået mine tre bud på, hvordan du kan imødekomme situationer med meget fåmælte interviewpersoner.

Hvad gør du, når du befinder dig i den situation? Hvad virker for dig? Del gerne dine erfaringer i kommentarfeltet herunder?

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *