Tovejs' dialogspil blev brugt i forbindelse med projektet Bedre Barsel.

Dialogspil hjælper til bedre barsel

Mødre og sundhedsplejersker har nærmest stået i kø for at fortælle om deres oplevelser af barselsorloven til projekt Bedre Barsel. Det er der kommet mange indsigter ud af, og de prioriteres ved hjælp af et dialogspil.

Opdateret den 19. august 2020

Mange kvinder vil gerne fortælle om oplevelsen af deres barselsorlov. En del har ligefrem savnet at kunne tale om emnet.

Det ved Kristine Bjerre alt om. Hun leder projektet Bedre Barsel.

Projektets udgangspunkt er, at mange mødre mistrives under deres barselsorlov. Ifølge projektbeskrivelsen er ambitionen “ved fælles hjælp at sikre, at især førstegangsmødre lykkes som mødre og individer samt skabe rammerne for en bedre barsel.”

Overvældende interesse

Første skridt er at indhente viden om, hvordan mødre og sundhedsplejersker oplever barselsperioden.

Kristine Bjerre har i den forbindelse oplevet en overvældende interesse for at stille op til interview.

Den store interesse har betydet, at hun og fire antropologer, som har støttet projektet med arbejdstimer, har gennemført i alt 15 individuelle interviews og 12 fokusgrupper.

Resultatet er en vældig stor mængde data.

Udfordring: prioritering af indsigter

Næste skridt bliver at kvantificere nogle af de indsigter, den kvalitative undersøgelse har produceret.

Men hvilke? Det er svært at afgøre, når datamængden er så stor og stammer fra flere kilder.

Derfor er der som led i projektet blevet afholdt en workshop, hvor en række af projektets “backere” eller støtter gruppevis forholdt sig til de indsamlede data ved hjælp af Tovejs’ dialogspil.

Spillet gør data overskuelige og konkrete

Spillet er udviklet til at facilitere dataforankrede diskussioner i mindre grupper.

Det præsenterer brugerdata på en overskuelig måde i form af en række kort placeret på et bord – her ved en anden workshop:

Et dialogspil blev anvendt i forbindelse med projekt Bedre Barsel.

Kortene gør data konkrete, og ved at tale om dem, flytte rundt på dem og modificere dem kan workshopdeltagere have en fokuseret dialog om de kvalitative data.

Det vigtigste at arbejde videre med

Diskussionen under workshoppen vekslede på en struktureret måde mellem tre perspektiver: barselsmødrenes, sundhedsplejerskernes og familiernes.

Undervejs så det sådan ud:

En gruppe bruger Tovejs' dialogspil i forbindelse med projektet Bedre Barsel.

Gennem spillet fandt workshoppens deltagere sammen frem til, hvad der er det vigtigste at arbejde videre med, både i forbindelse med udviklingen af et spørgeskema og i forbindelse med senere idéudvikling.

Blandt andet blev det tydeligt, at kommunikation, samvær og fravær i relationen mellem mor, far og barn er en vigtig udfordring.

Givtig proces

Kristine Bjerre karakteriserer workshoppen som “en helt enormt givtig proces”, og resultatet har rustet hende til det videre arbejde med projektet, som skal munde ud i en løsning til gavn for mødre på barsel.

Vil du høre mere om dialogspillets anvendelsesmuligheder? Så er du velkommen til at kontakte mig.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *