En interviewguide er et hjælperedskab under interviewet.

Den gode interviewguide (del 1): Lav færre spørgsmål

Hvordan ser en god interviewguide ud? Det fortæller jeg i denne serie. 1. del handler om at forberede færre spørgsmål, så kvaliteten af svarene bliver bedre.

Opdateret den 1. december 2021.

Når du vil vide, hvordan verden ser ud fra dine brugeres perspektiv, er interviewet svært at komme udenom.

Interviewet kan give dig viden om, hvordan dine brugere oplever og bruger din service eller dine produkter. Samtidig kan det dig indblik i brugernes normer, begrebsuniverser og deres tolkninger af verden.

Hvor godt interviewet bliver, afhænger af flere ting. Kemien mellem interviewer og interviewperson. Interviewteknik. Og interviewguidens kvalitet.

Serien her har fokus på det sidste: interviewguiden og dens kvalitet.

Interviewguiden er tit for omfattende

En interviewguide er en liste over de spørgsmål, du gerne vil have svar på under interviewet. Det lyder mere enkelt, end det er. Der er nemlig faldgruber undervejs, når du laver din interviewguide.

En af faldgruberne er at forberede for mange spørgsmål. Det ser jeg igen og igen ske for de studerende ved Syddansk Universitet, som jeg er metodeunderviser og specialevejleder for. Og jeg har ingen grund til at tro, at de studerendes interviewguides på det punkt adskiller sig  væsentligt fra mange af de andre interviewguides, der bliver fremstillet rundt omkring.

At forberede for mange spørgsmål er et problem af to grunde:

#1. Mange spørgsmål giver mindre tid til svar

For det første har interviewpersonen sikkert ikke alverdens tid til rådighed. Typisk vil du og interviewpersonen have aftalt, at interviewet skal vare et sted mellem trekvart og halvanden time.

Jo højere antallet af spørgsmål i interviewguiden er, jo kortere vil spørgsmål-svar-sekvenserne skulle være for at kunne komme omkring alle spørgsmål.

En omfattende interviewguide betyder altså, at der bliver mindre tid til svar. De lange, grundige svar, hvor både interviewperson og interviewer dykker ned i det enkelte svar med opfølgende spørgsmål, uddybninger, forklaringer osv., får svære kår.

#2. Den lange interviewguide tager fokus fra samtalen

Den anden grund til, at en interviewguide med for mange spørgsmål er et problem er, at intervieweren vil have svært ved at huske alle spørgsmålene. Det vil gøre hende meget afhængig af og dermed fokuseret på sin interviewguide under interviewet.

Det stærke fokus på interviewguiden tager interviewerens opmærksomhed væk fra den samtale, som udfolder sig under interviewet. Det betyder, at intervieweren vil være mindre tilbøjelig til at spørge ind til og dermed sikre sig, at hun forstår de svar, som bliver givet, og at svarene er fyldestgørende.

Gør plads til opfølgende spørgsmål

Summa summarum: For mange spørgsmål fjerner fokus fra interviewpersonens svar. Dem, som er formålet med hele interviewet.

Hvor mange spørgsmål er for mange? Det findes der ikke noget helt entydigt svar på, men en tommelfingerregel kunne være 10-20 forberedte spørgsmål pr. time.

“Men vi har jo op til halvanden time at tale i,” tænker du måske. “Så skal jeg da have forberedt en masse spørgsmål for at kunne bruge den tid godt.”

Det, du overser, er at der skal være plads til opfølgende spørgsmål.

Opfølgende spørgsmål udspringer af svarene

Faktisk vil hovedparten af de spørgsmål, du stiller under interviewet være spørgsmål, som udspringer af de svar, interviewpersonen giver dig. Ifølge Steiner Kvale & Svend Brinkmann drejer det sig om

  • opfølgende spørgsmål, hvor du opfordrer interviewpersonen til at tale videre
  • sonderende spørgsmål, hvor du opfordrer interviewpersonen til at uddybe eller eksemplificere sit svar
  • specificerende spørgsmål, hvor du beder interviewpersonen præcisere sit svar
  • fortolkende spørgsmål, hvor du præsenterer interviewpersonen for din forståelse af svaret for at teste, om den er i overensstemmelse med interviewpersonens egen forståelse.

De forskellige former for opfølgende spørgsmål sikrer dig, at du får svar af høj kvalitet. Det vil sige brugbare svar med tilstrækkeligt indhold og dybde.

Fordi de udspringer af svarene, kan du ikke forberede de opfølgende spørgsmål på forhånd, og de vil dermed ikke optræde i din interviewguide. Men de er en vigtig del af interviewet.

Læs også: 4 gode grunde til, at du skal læse Kvale & Brinkmann (og én grund til at lade være).

Næste indlæg: Direkte spørgsmål

Her i indlægget har jeg forklaret, hvorfor den gode interviewguide ikke skal indeholde for mange spørgsmål. Med et mindre antal spørgsmål kan du holde fokus på interviewpersonens svar og højne kvaliteten af dem.

I anden del af serien kan du læse om, hvornår du skal bruge direkte spørgsmål – og hvornår du ikke skal.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *