Gruppe skriver noter

Guide til spørgeskemadesign del 5: Sådan skalerer du dine svarmuligheder

Når du laver spørgeskemaer, så tænk over, hvilke skalaer du bruger til at præsentere dine svarmuligheder med. Der er flere typer at vælge imellem.

Opdateret den 5. juli 2019

Spørgeskemaer kan være et godt redskab i starten af en udviklingsproces. Men gode spørgeskemaer er svære at lave.

Blandt andet skal man nøje overveje de svarmuligheder, man giver. Det gælder også, hvis man ønsker, at respondenten skal afgive sit svar inden for en skala.

Unipolare vs. bipolare skalaer

Svarskalaer er en svartype, der er udformet som en skala. Der er to undertyper: unipolare skalaer og bipolare skalaer.

En unipolar skala præsenterer en skala af valgmuligheder inden for én dimension. Det kunne være en skala, der går fra “meget glad” til “slet ikke glad” med et antal svarmuligheder mellem de to poler.

Billedet herunder viser en unipolar skala til smertevurdering, hvor tilstedeværelsen af smerter er skaleret fra “ingen” til “værst tænkelige”.

skalaer

En bipolar skala strækker sig over to dimensioner af valgmuligheder. Det kunne være “meget glad” i den ene ende af skalaen og “meget trist” som den anden ende.

Spørgeskemaforskere anbefaler

  • syv svarmuligheder ved bipolare skalaer.
  • fem svarmuligheder ved unipolare skalaer.
  • en neutral svarmulighed i midten. Det gælder for begge skalatyper.

Skalaer til rangordning

Svarskalaernes nærmeste slægtning er skalaer, man bruger til at rangordne med. Dem er der også to typer af: ratingskalaer og rankingskalaer.

Med en ratingskala sammenligner respondenten en række udsagn, genstande eller andet ved at give dem hver især en værdi på den samme skala.

Et ratingspørgsmål kunne lyde sådan: “Vurdér hvert af de følgende udsagn på en skala fra 1-10, hvor 1 er ‘helt uenig’ og 10 er ‘helt enig’.”

En rankingskala bruges til at sammenligne forskellige udsagn, genstande eller andet med hinanden.

Et rankingspørgsmål kunne være: “Angiv vigtigheden af de følgende velfærdsydelser ved at skrive et tal mellem 1 og 10 ud for hver ydelse. Tallet 1 angiver den vigtigste ydelse, og tallet 10 angiver den mindst vigtige ydelse.”

Vælg rating, hvis du vakler

Hvis du vakler mellem rating og ranking, skal du vælge rating. Det er der to grunde til:

For det første er ratingskalaer mere udbredte og derfor mere velkendte for respondenterne.

For det andet er ratingskaler mindre mentalt krævende at besvare i sammenligning med rankingskalaer. Forskning viser, at rankingskalaer kan mentalt respondenter udmatte og gøre deres svar mindre pålidelige.

Læs mere om rating og ranking i blogindlægget Ranking Questions vs. Rating Questions hos analysevirksomheden Verint (på engelsk). Surveymonkey har også en god artikel om emnet.


Til dig, der vil vide mere om spørgeskemaer, der virker, har jeg skrevet en bog, der er udkommet på forlaget Frydenlund. Besøg bogens hjemmeside.


Om guiden til spørgeskemadesign

Indimellem kan det være nødvendigt eller bare smart at lave et spørgeskema. Men gode spørgeskemaer er svære at lave. Derfor har jeg lavet en guide om vigtige aspekter, når man designer spørgeskemaer.

Guiden bygger på kurset Questionnaire Design for Social Surveys, som jeg i sommeren 2014 tog ved University of Michigan via Coursera. Det var baseret på underviserne Frederick Conrad og Frauke Kreuters forskning i spørgeskemaer. En præmis for kurset var, at man kan opnå viden om menneskers adfærd og synspunkter gennem spørgeskemaer. Den præmis kan diskuteres og bliver det også mange steder. Men diskussionen tages ikke i denne guide.


About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *