En workshop giver deltagerne større frihed til at udtrykke sig, end et interview gør.

Fyr intervieweren og hold en workshop i stedet

Når workshoppen bruges til undersøgelsesformål, får deltagerne større frihed til at udtrykke sig, end de gør i et interview. Derfor kan det være en god idé at udskifte interviewet med en workshop.

Det individuelle interview er for mange den foretrukne metode til at skabe viden om menneskers oplevelser, erfaringer, antagelser, drømme og andre mentale processer.

Det er ikke så mærkeligt. Interviewet er en metode, mange bliver skolet i. Men interviewet er også problematisk på (mindst) ét vigtigt punkt:

Interviewet er præget af et ulige forhold mellem interviewer og interviewperson, hvor intervieweren i høj grad har styringen. 

Den styrende interviewer

Intervieweren bestemmer, hvad interviewet skal handle om, og hvilke spørgsmål, der skal stilles. Intervieweren afgør, hvornår et spørgsmål er tilstrækkeligt besvaret og et emne udtømt. Og intervieweren kan afbryde interviewpersonen i en beretning eller associationsrække, hvis hun ikke finder den relevant for interviewet.

Interviewerens styring efterlader interviewpersonen med et begrænset frirum og meget lidt magt over interviewet.

Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, når formålet med interviewet er at få indsigt i interviewpersonens perspektiv. Interviewpersonens perspektiv bliver godt og grundigt spændt inde i en interviewguide. 

Hvordan giver du interviewpersonen – eller undersøgelsens deltager – mere magt over situationen, så han kan udfolde sine tanker, idéer og synspunkter med større frihed?

Du fyrer intervieweren og konverterer interviewet til en workshop.

Workshoppen giver mere frirum

En workshop kan defineres som en tidsmæssigt afgrænset aktivitet med et fastlagt emne eller formål, der forudsætter aktiv deltagelse og samarbejde mellem en gruppe af personer.

Det afgrænsede tidsrum og det fastlagte emne er to punkter, hvor workshoppen minder om interviewet. 

Til gengæld er aktiv deltagelse og samarbejde noget, som adskiller workshoppen fra interviewet. Deltagernes aktiviteter er ikke stramt guidede af en interviewer, og dermed får de et større frirum til at udtrykke sig – alene eller sammen.

Der er mange fordele ved co-creation, hvilket deltagerne i denne workshop givetvis drager nytte af.

Deltagerne kan visualisere det, de ikke kan sige

Hvor interviewet primært består af en samtale mellem interviewer og interviewperson, lægger workshoppen ofte op til, at deltagerne udtrykker sig kreativt, fx ved at spille, tegne, samle, bygge eller bruge kroppen.

De kreative udtryksform tilføjer endnu et element af åbenhed i workshoppen. Deltagerne er ikke begrænset til en sproglig udtryksform, men har mulighed for at visualisere følelser, oplevelser og erkendelser, de endnu ikke har sat ord på eller kun vanskeligt kan omsætte til sproglig form.

Læs også: Sig det med klodser: Lad brugerne bygge det, de ikke kan sige.

Et eksempel: Perleplader gav styringen til de unge

En organisation, der så at sige fyrede intervieweren og holdt en workshop i stedet, er Tænketanken DEA. DEA ønskede indsigt i unges overvejelser over studievalg. 

Fremfor at lave en klassisk interviewundersøgelse om emnet holdt tænketanken en workshop over to dage ved Ungdommens Folkemøde. 

I DEAs telt satte de bl.a. perler og perleplader frem og invitere teltets unge gæster til at lave perleplader, som viste deres hverdag. 

Perleplader brugt som interviewteknik ved et folkemøde.

Perlepladerne blev brugt som afsæt for en snak om, hvad der er vigtigt for de unge i deres hverdag. En snak, hvor initiativet og styring lå hos de unge.

Det kan du læse om i indlægget Perleplader gjorde tænketanken klogere på unges studievalg.

Lær at holde workshops

Når der nu er tungtvejende grunde til at holde workshops frem for interview, hvorfor står interviewet så stadig i så høj kurs?

Muligvis fordi interviewet er en velbeskrevet metode

Det samme gælder ikke workshopmetoden. Her er det learning by doing, og det betyder, at workshops kan være af meget svingende kvalitet. Det er langt fra alle workshops, der giver de ønskede indsigter. 

Hvis du gerne vil højne kvaliteten og udbyttet af din næste workshop, er der hjælp at hente i en bogen Værdiskabende workshops – trin for trin, som jeg har skrevet sammen med Tine Wirenfeldt Jensen.

Bogen guider dig igennem den proces, det er at afholde en workshops fra start til slut. Den er spækket med eksempler på workshops i forskellige brancher og sektorer og med vidt forskelligt formål. 

Hvis du vil afgøre, om bogen er noget for dig, kan du læse et kapitel helt gratis.

"Værdiskabende workshops – trin for trin" er skrevet af Tine Wirenfeldt Jensen og Charlotte Albrechtsen.

Der er også inspiration at hente i e-hæftet “5 ideer til aktiviteter i din næste workshop eller fokusgruppe”, som du får kvit og frit, når du tilmelder dig mit nyhedsbrev:

  Fotos: Innovation Lab via FlickrImpact Hub via Flickr og DEA.

  Læs også

  About Charlotte Albrechtsen

  Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *