Prøv at lade taletiden gå på runde i din næste fokusgruppe.

3 fordele ved at indlægge runder i din fokusgruppe

Ved indimellem at lade taletiden gå på runde i din fokusgruppe, giver du de mere tilbageholdende deltagere en chance for at komme til orde, og du får sat de mere talende typer på pause.

Opdateret den 30. juni 2023

Som moderator af fokusgrupper har du måske oplevet, at én eller et par deltagere fylder mere i samtalen end andre?

Det har jeg. Engang holdt jeg fx en fokusgruppe, hvor den samme deltager tog ordet igen og igen for at holde lange monologer. Deltageren kom tydeligvis med en bestemt agenda, som hun håbede at sætte igennem via fokusgruppen – til nogen irritation for de øvrige deltagere.

Samtidig er det ikke usædvanligt, at en eller flere deltagere i en fokusgruppe er tilbageholdende med at deltage i samtalen.

Begge dele er det moderatorens ansvar at håndtere. Som moderator skal du sikre, at alle kommer til orde, og at ingen tager monopol på samtalen.

Læs også: Kender du de 4 roller, der skal besættes i en fokusgruppe?

Et godt greb til det formål er at bruge runder.

Et spørgsmål skyder runden i gang

Med “runde” mener jeg ganske enkelt at lade ordet gå på skift blandt deltagerne i gruppe, indtil alle har haft ordet. På den måde strukturerer du for en stund deltagernes taletid.

Runder bruges som pædagogisk og strukturerende greb i mange forskellige sammenhænge, lige fra børnehavens fællessamling til bestyrelsesmødet. 

At lade taletiden gå på runde bliver blandt andet brugt ved bestyrelsesmøder.

Du sætter en runde i gang i en fokusgruppe ved at stille et spørgsmål og gøre det klart, at alle i gruppen skal besvare spørgsmålet én ad gangen.

Sørg altid for, at spørgsmålet er velegnet til en runde. Alle skal kunne svare på det.

Hvis spørgsmålet kræver lidt eftertanke, kan du give deltagerne et par minutter til at tænke over deres svar og evt. notere deres tanker ned. Husk da at stille papir og skriveredskaber til rådighed for dem.

Der er tre fordele ved med mellemrum at lade taletiden gå på runde, når du holder fokusgrupper:

1. Runder aktiverer alle

Alle kommer til at tale i løbet af runden. Derfor er runder gode at bruge i starten af fokusgruppen – gerne i forbindelse med fokusgruppens åbningsspørgsmål, hvor formålet netop er at få alle i gang med at tale.

Særligt fokusgruppedeltagere, som er tilbageholdende med at tale, har gavn af rundernes aktiverende effekt: 

Det gælder fx deltagere, der føler sig utrygge ved at tale. For hver gang de taler, bliver det lidt nemmere for dem at tage ordet en anden gang.

Et fænomen, Don José Bernardo omtaler på Twitter:

Deltagerne skal helst i gang med at tale hurtigt. Det kan en runde hjælpe med.

Deltagere, hvis tilbageholdenhed skyldes, at de ikke føler, at de har noget at byde ind med, oplever i runderne, at de faktisk har noget at sige.

2. Runder sætter alle i lytteposition 

Mens én person taler i runden, lytter alle andre. Det kan være godt for gruppedynamikken i grupper, hvor nogle taler mere end andre. De mere frembusende deltagere bliver sat på pause, så andre kan komme på banen.

En runde sætter på skift deltagerne i lytteposition. Det kan være en fordel, hvis du har meget talende typer i din fokusgruppe.

Lytningen kan give anledning til nye tanker, hvilket er én af fokusgruppemetodens styrker: Deltagerne hjælper hinanden med at sætte ord på oplevelser, følelser og erfaringer, og dermed er fokusgrupper velegnede til at udforske emner, deltagerne er uvante med at tale om. 

Læs også: Guide: Metodevalg med afsæt i emnet.

3. Runder skaber et afvekslende forløb

Endelig giver runderne variation i samtalen og er én blandt flere aktiviteter, du kan indlægge undervejs med dette sigte.

Vekslende aktiviteter hjælper med at holde koncentrationen og et højt energiniveau. 

Ved at indlede nogle af runderne med et par minutters individuel refleksion, får alle en pause fra den mere frie snak, og du tilgodeser de deltagere, der helst tænker, før de taler. Samtidig mindsker du risikoen for, at deltagerne tilpasser deres svar til hinanden. 

4 situationer, hvor runder er velegnede

 • Det kan som sagt være en god idé at indlede fokusgruppen med en runde for at få alle i gang med at tale.
 • Hvis du indlægger en pause undervejs i fokusgruppen, kan en runde også være en god måde at komme i gang igen efter pausen.
 • Derudover kan du punktere din fokusgruppe med én eller to runder undervejs i forløbet alt efter varighed og hvilke aktiviteter, du ellers har planlagt. 
 • Lav spontane runder, hvis du ser behov for at bryde en uheldig gruppedynamik.

Få mere inspiration

Jeg håber, indlægget her har inspireret dig til at bruge runder i din næste fokusgruppe. 

Du kan læse mere om at bruge tur-tagning i gruppesamtaler i et blogindlæg af samtalespecialisten Daniel Stillman.

Hvis du vil have mere inspiration til aktiviteter i din næste fokusgruppe, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev. Så får du nemlig tilsendt e-hæftet “5 ideer til aktiviteter i din næste workshop eller fokusgruppe” kvit og frit og med det samme.

  Foto: Government of Alberta via Flickr.

  Læs også

  About Charlotte Albrechtsen

  Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *