Online gruppearbejde kræver minutiøs facilitering

Gruppearbejde har vanskelige betingelser online. Det stiller særlige krav til dig som facilitator, hvis gruppens samarbejde skal lykkes.

Online workshops er kommet for at blive – i hvert fald indtil videre. I sidste blogindlæg kunne du læse om, hvordan du engagerer deltagerne i dine online workshops.

Gruppearbejde er en fast del af mange workshops, online såvel som offline. Flere platforme til online møder giver mulighed for at sende deltagerne ud i separate grupperum eller “breakout rooms”. 

Men betingelserne for gruppearbejde er meget anderledes, når workshoppen foregår online. Dem skal du forstå og tage højde for, hvis gruppearbejdet skal lykkes i et online miljø.

Når gruppearbejdet foregår online

Tine Wirenfeldt Jensen fra MeToDo, der er ph.d. i Uddannelsesvidenskab og har en kandidatgrad i blandt andet Informationsvidenskab, giver her i indlægget gode råd om at skabe velfungerende online gruppearbejde. Hun har årelang erfaring med at facilitere gruppearbejde og med online formater.

“Som udgangspunkt er det en god idé at lade folk arbejde i mindre grupper, når du holder en online workshop,” mener Tine Wirenfeldt Jensen. Hun fortsætter: 

“Gruppearbejde skaber variation i workshoppen og giver deltagerne mulighed for at bidrage aktivt. Men det er vigtigt at forholde sig til nogle udfordringer, som mediet medfører.” 

Udfordring nr. 1: Online er samtalen mindre flydende

Tine Wirenfeldt Jensen fremhæver to udfordringer ved online gruppearbejde. Den første udfordring angår de betingelser for samtale, som mediet sætter:

“Én udfordring er, at samtalen er mindre flydende, når den foregår online. For eksempel er man nødt til at tale én ad gangen. Det er svært at smalltalke, og mediet inviterer heller ikke til det.”

I blogindlægget Zoom-fatigue – hvad ved vi fra samtaleanalysen uddyber lingvisterne Andrea Bruun og Ditte Zachariassen, hvorfor Zoom og lignende platforme til online møder ikke er egnede til uformel snak.

De to lingvister påpeger blandt andet, at deltagere i online møder ikke med deres blikretning kan signalere, at de gerne vil ind i samtalen, eller at de gerne vil give ordet til en anden. Deltagerne er derfor nødt til at være meget eksplicitte om, at det nu er en andens tur til at tale, og gør samtalen træg og akavet. 

Udfordring nr. 2: Grupperne er isolerede

Som en anden udfordring ved online gruppearbejde nævner Tine Wirenfeldt Jensen, at gruppen er isoleret. I grupperummet kan deltagerne ikke se eller kommunikere med andre grupper, og de kan ikke let og uformelt kommunikere med arrangøren.

I en online workshop arbejder grupperne isoleret.

“Det gør det svært for gruppen at få afklaret tvivlsspørgsmål og usikkerheder, fx om outputtet af gruppearbejdet. Deltagerne kan ikke lige hurtigt tjekke deres forståelse af med workshoplederen eller tage cues fra andre grupper. Det kan potentielt få gruppearbejdet til at falde fra hinanden,” siger Tine Wirenfeldt Jensen. 

Hun gør opmærksom på, at skridtet til at bede om hjælp er enormt stort for deltagere i et grupperum. At bede om hjælp kræver ofte, at en deltager forlader rummet. Men kan vedkommende så komme ind igen, og hvordan? Det skaber usikkerhed. 

Alternativt skal gruppen spørge om hjælp i chatten. Men brug af den fælles chat kan virke overvældende på mange, og privat chat er måske uvant for nogle. 

Bryd gruppearbejdet ned i mindre dele

Den træge samtale betyder, at helt små grupper på to-tre personer fungerer bedst. Ved større grupper er der stor risiko for, at ikke alle kommer til orde.

Sammenholdt med isolationen af grupperne betyder de vanskelige betingelser for samtale også, at du som workshopleder ikke kan forvente, at deltagerne bare går i gang med gruppearbejde. 

“Du kan ikke bede folk, der ikke kender hinanden, gå i grupper i 20 minutter i breakout-rooms, og regne med, at de gennemfører aktiviteten, som du kan i en almindelig workshop,” siger Tine Wirenfeldt Jensen.

Hvis gruppearbejdet skal fungere, skal det faciliteres minutiøst. 

Tine Wirenfeldt Jensen foreslår at bryde gruppearbejdssessionerne ned i mindre dele. Det kunne være en præsentationsrunde, en individuel brainstorm – også kaldet brainwriting, en diskussion af løsningsforslag og en opsamling. 

Det kan være en god idé at indarbejde individuelle brainstorms i online gruppearbejde.

Giv en klar struktur for gruppearbejdets enkeltdele

Hun anbefaler samtidig at give deltagerne en struktur for hver enkelt del: 

  • Hvis grupperne skal lave en præsentationsrunde, så fortæl på forhånd, hvad den skal indeholde. 
  • Fortæl, hvor lang tid de enkelte dele skal vare, og hvad de skal munde ud i. En diskussion kan fx munde ud i tre-fem punkter i prioriteret rækkefølge.
  • Hvis grupperne skal rapportere tilbage i plenum eller til en større gruppe, så forklar formatet for afrapporteringen: Skal grupperne fx vise et fælles dokument på en skærm, eller skal de lave en rent mundtlig gennemgang? Hvor længe skal afrapporteringen vare?  
  • Sig, at det er den i gruppen, der sidst har haft fødselsdag eller hvis fornavn er længst, som rapporterer. 

Stil materiale til rådighed

Med til den minutiøse facilitering hører, at deltagerne hele tiden har adgang til materiale om, hvad de forventes at gøre under gruppearbejdet.

“Det er en dårlig idé at introducere til gruppearbejde med en slide før gruppearbejdet og regne med, at deltagerne kan huske, hvad de skal i grupperne. Når sliden er væk, taber de forbindelsen til det. Så send det pr. mail inden workshoppen,” råder Tine Wirenfeldt Jensen.

Send informationerne om gruppearbejde ud til deltagerne før workshoppen.

Tjek op og tjek ind

Fordelen ved at bryde gruppearbejdet op i mindre dele er, at du som workshopleder løbende kan tjekke op på, om folk er på rette spor, forklarer Tine Wirenfeldt Jensen.

Det kan du gøre på flere måder:

  • Grupperne kan blive bedt om at vende tilbage til plenum efter fx 10 minutter. Her kan de fx i en afstemning angive, hvor langt de er med en aktivitet, og de kan få lejlighed til at stille spørgsmål i den fælles chat, inden de vender tilbage til grupperummet.
  • Du kan som workshopleder kigge ind i et grupperum. Men aftal det med deltagerne på forhånd og tydeliggør også, hvorfor du kigger ind: Kommer du for at lytte, eller kommer du for at facilitere? 
En facilitator kigger ind i et online grupperum.

Hvis ressourcerne er til det, kan du overveje at sende en facilitator med ud i grupperne, én pr. breakout-room. 

“Om det er en god idé med facilitatorer i grupperne, kommer an på formål, emne og workshoppens størrelse. Hvor vigtigt er det, at grupperne har en fri og åben samtale? Overvej, om facilitatorerne kommer til at fylde for meget,” påpeger Tine Wirenfeldt Jensen.

Få mere inspiration

Jeg håber, indlægget her har givet dig ideer til, hvordan du kan gribe gruppearbejdet an i din næste online workshop.

Måske kan du også finde inspiration i nogle af mine andre blogindlæg om workshops: 

Held og lykke med din online workshop.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *