Ved co-design af personas er slutbrugerne med til at validere persona-beskrivelserne.

Lad brugerne kvalitetssikre jeres personaer gennem co-design

Opdateret den 6. juli 2021

Når slutbrugerne er med til at udvikle personaer, øger det personaernes troværdighed. Metoden kaldes co-design af personaer.

Personaer kan fungere som brugernes stedfortrædere i processer, hvor man skal målrette et produkt, en service eller en løsning af en art til bestemte brugergrupper.

Ved at sætte navne, ansigter og baggrundshistorier på den ellers abstrakte kategori af brugere, bringer personaer kontekst med ind i designprocessen.

Udfordring: Karikerede typer

Personametodens styrke er dog samtidig dens udfordring:

Den enkelte persona skal både fremstå som et individ og repræsentere en bredere gruppe af brugere.

En udfordring, jeg også skrev om i indlægget Hvordan skaber man personaer, der er både repræsentative og troværdige?

Balancen mellem individ og gruppe kan være svær at opnå og har tit tendens til at tippe i retning af gruppen. Der er med andre ord fare for, at personaen fremstår mere som en mere eller mindre karikeret type end som et individ.

Når balancen tipper

Karikerede typer er ikke gode stedfortrædere for brugere.

Dem, der skal bruge personaerne i deres arbejde, er mindre tilbøjelige til at tage de karikerede personaer alvorligt, hvilket kan betyde, at personaerne ikke bliver brugt.

Bliver de brugt, kan de karikerede personaer give anledning til dårlige beslutninger og i sidste ende løsninger, som ikke er optimale.

Co-design af personaer

En måde at undgå, at balancen mellem individ og gruppe tipper i retning af gruppen, er ved at inddrage slutbrugerne i at skabe personaer.

Tilgangen kaldes co-design af personaer.

Den indebærer, at brugere deltager i diskussioner om

  • hvor mange og hvilke personaer, datagrundlaget giver anledning til at skabe
  • hvordan de enkelte personaer adskiller sig fra hinanden
  • hvad der kendetegner de enkelte personaer.

Brugerne sikrer kvaliteten

Ved at co-designe personaer med brugere sikrer man sig, at de personaer, der bliver skabt, fremstår troværdige som individer.

Brugernes opgave er blandt andet at sørge for, at personaerne er genkendelige for brugerne selv. At personaerne minder om nogle, de ville kunne møde i deres eget miljø.

Dermed kvalitetssikrer brugerne personaerne og sørger for, at balancen ikke tipper fra individ til gruppe.

Styrker datagrundlaget

Personaerne kan “låne” træk og egenskaber fra brugerne eller nogen i brugernes omgangskreds.

På den måde supplerer eller udvider brugerne de data, der ligger til grund for personaerne, med deres egne perspektiver og erfaringer.

Det styrker datagrundlaget og forankrer personaerne endnu dybere i den brugerkontekst, som de netop har til formål at bringe med ind i arbejdet med at udvikle en løsning.

En case

I min bog Valide personaer – trin for trin kan du læse en case om co-design af personaer. Her co-designede brugere personaer sammen med eksperter og udviklere.

Bogen "Valide personaer - trin for trin" er skrevet af Charlotte Albrechtsen.

Resultatet er beskrevet i indlægget Mød 5 specialestuderende personaer.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *