Respondenten tog sagen i egen hånd, da han ikke kunne svare på spørgsmålet på en tilfredsstillende måde.

Dine respondenter kan ikke svare på dit spørgeskema

Der er især to grunde til, at dine respondenter ikke kan svare på spørgsmålene i dit spørgeskema. Læs om dem her – og om, hvordan du undgår dem.

Opdateret 6. december 2018

En af de fejl, jeg hele tiden støder på i spørgeskemaer, er, at respondenterne ikke kan svare på spørgsmålene.

Fejlen skyldes som regel enten uforståelige spørgsmål eller manglende svarmuligheder.

De to årsager til fejlen ser jeg nærmere på her, og jeg giver råd om, hvordan du kan undgå, at de opstår.

Uforståelige spørgsmål

Når respondenterne ikke kan svare, kan det skyldes, at de ikke forstår spørgsmålet.

Det skete for mig i sidste uge. En NGO, hvis arbejde jeg støtter, bad mig svare på et enkelt spørgsmål. De skrev sådan her:

Jeg klikkede mig videre til spørgsmålet, der lød sådan her:

Et spørgsmål fra en NGO, jeg ikke kunne svare på.

Men jeg kunne ikke ikke afkode spørgsmålet. Hvad var det præcis, jeg skulle anbefale? NGO’en som helhed? Det specifikke arbejde, jeg støtter med mit bidrag? NGO’ens medarbejdere?

Jeg var i tvivl og endte med ikke at svare.

Giv mig kontekst

Ærgerligt for NGO’en, der havde gjort sig den ulejlighed at spørge mig.

Hvis NGO’en skulle have sikret sig et svar fra mig, skulle de have givet mig mere kontekst at besvare spørgsmålet ud fra. De kunne have skrevet nogle linjer om det, de beder mig bedømme.

Fx: “Som du ved, retter en stor del af vores arbejde sig mod …”

Desuden skulle de have erstattet det upræcise “os” i sætningen “i hvor høj grad vil du anbefale os til andre” mere noget mere specifikt a la “vores arbejde med X”.

Manglende svarmuligheder

I andre tilfælde kender respondenterne ikke svaret på det spørgsmål, de stilles, eller de kan ikke huske svaret. Og så kan de af gode grunde ikke svare. Medmindre de får mulighed for at svare, at de ikke kender eller kan huske svaret.

Det kan også være, at respondenterne ikke finder nogen passende svarmulighed. Så kan de blive nødt til at afgive et forkert svar for at gå videre til næste spørgsmål. Det kan være en frustrerende oplevelse.

Sagen i egen hånd

Visse respondenter tager sagen i egen hånd. Som i eksemplet nedenfor, hvor en mellemfornøjet 6-årig (som jeg er mor til) selv har tilføjet manglende svarmuligheder og dermed gjort sit svar ugyldigt:

Den 6-åriges svar viser, at han mangler en neutral svarmulighed. Hvilket i øvrigt altid anbefales, når man bruger svarskalaer – se også indlægget Sådan skalerer du dine svarmuligheder.

Kend din respondent

Nu har du fået to eksempler på uforståelige spørgsmål og manglende svarmuligheder.

Jeg har vist, hvordan de konkrete eksempler kan forbedres for at undgå manglende, forkerte eller ugyldige svar og frustrerede respondenter.

På et mere overordnet niveau er en vigtig forudsætning for at kunne

  • formulere spørgsmål, dine respondenter kan forstå
  • give svarmuligheder, som stemmer overens med respondenternes situation, og som de kan genkende sig selv i

at opbygge en god fornemmelse for dine respondenter.

Det kan du gøre ved at inddrage dem på forskellig vis, mens du udformer dit spørgeskema. Hvordan du kan bære dig ad med det, skriver jeg om i indlægget 4 metoder, når du skal teste dit spørgeskema.

Indlægget er en del af min guide til spørgeskemadesign, der består af syv dele.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *