Rekruttering af deltagere gennem eget netværk.

Guide til rekruttering del 3: Brug dit netværk

Du får trygge og forpligtede deltagere, når du rekrutterer dem gennem dit eget netværk. Men undgå deltagere, du kender godt.

Opdateret 3. februar 2017.

Når jeg holder oplæg om brugerinddragelse, er rekruttering et emne, som tit er oppe at vende.

  • Hvordan finder man deltagere til sine undersøgelser og andre aktiviteter, som involverer brugere?
  • Hvornår er de forskellige strategier relevante at bruge?
  • Hvordan sikrer man sig, at gruppen af deltagere bliver tilstrækkelig bred, så mange synspunkter bliver repræsenteret?

Det er spørgsmål, jeg tager fat på i en serie på fire indlæg. Dette er det tredje.

Dit netværks yderste led

En udbredt rekrutteringsform er at bruge de ydre led i ens eget netværk. Når du bruger den strategi, rekrutterer du deltagere, du kender overfladisk. Dine bekendte – eller endnu bedre: dine venners, kollegers og familiemedlemmers bekendte.

Du kan fx rekruttere din mors frisør eller din kollegas nabo.

Rekrutteringen sker selvfølgelig ikke på må og få, men ud fra nogle kriterier, du selv har opstillet, så du sikrer dig en vis bredde i deltagersammensætningen.

Skaber tryghed og forpligtelse

En fordel ved at rekruttere deltagere gennem sit netværk er, at deltagerne tit vil føle sig mere trygge ved at deltage i undersøgelsen.

Strategien kan også mindske risikoen for frafald, som normalt er ganske høj. Deltagere, som er blevet udpeget af nogle, både de selv og du kender, vil føle sig mere forpligtede til at møde op til fx en fokusgruppe.

Få oversigt over kriterier med et skema

Du kan for oversigtens skyld lave et skema, hvor de forskellige kriterier optræder. Herunder ser du et eksempel på, hvordan sådan et skema kan se ud.

Eksemplet viser et skema, jeg lavede, da jeg sammen med tidligere kolleger skulle finde deltagere til to fokusgrupper om et kirkeligt website.

Her var det vigtigt med en ligelig kønsfordeling og en jævn fordeling af yngre og ældre deltagere. Desuden var det en faktor, om deltagerne tilhørte land- eller bysogn, fordi landkirker og bykirker fungerer ret forskelligt.

Vi ønskede at rekruttere otte deltagere til hver fokusgruppe – én med hver profil.

Fokusgruppe 1 Fokusgruppe 2
Landsogn Kvinder Over 40 år
Under 40 år
Mænd Over 40 år
Under 40 år
Bysogn Kvinder Over 40 år
Under 40 år
Mænd Over 40 år
Under 40 år

Styr uden om deltagere, du kender godt

Undlad at rekruttere deltagere, du har en personlig relation til. Er relationen for personlig, kan der være spørgsmål, du undlader at stille, fordi det ville virke mærkeligt, eller fordi, du tænker, du allerede kender svaret.

Du kan også få ting at vide, som efterfølgende kan påvirke jeres relation.

Flere strategier

Læs også de to første indlæg i serien:

Det sidste indlæg i serien byder på endnu en strategi til rekruttering af deltagere:

Foto: Thomas Sørensen via Flickr.com.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *