Du kan bruge stikprøvestrategien, hvis din undersøgelse skal være repræsentativ.

Guide til rekruttering del 1: Lav en stikprøve

Skal lave en undersøgelse, der er repræsentativ i statistisk forstand? Så kan du bruge stikprøvestrategien, når du skal rekruttere deltagere.

Opdateret 9. juni 2020

Når jeg holder oplæg om brugerinddragelse, er rekruttering et emne, som tit er oppe at vende. Spørgsmål, jeg tit får, er:

  • Hvordan finder man deltagere til sine undersøgelser og andre aktiviteter, som involverer brugere?
  • Hvornår er de forskellige strategier relevante at bruge?
  • Hvordan sikrer man sig, at gruppen af deltagere bliver tilstrækkelig bred, så mange synspunkter bliver repræsenteret?

Det er derfor spørgsmål, jeg tager fat på i en serie på fire indlæg. Dette er det første.

Hvis din undersøgelse skal være repræsentativ

Stikprøvestrategien skal du bruge, hvis det er vigtigt, at din undersøgelse er repræsentativ i statistisk forstand.

Det har aldrig været vigtigt for den type undersøgelser, jeg laver. Her er dybe beskrivelser af tendenser vigtigere end uomtvistelig påvisning af evidens. Men måske forholder det sig anderledes for dig?

Fordelen ved at lave en repræsentativ undersøgelse er, at den har stor udsigelseskraft – forudsat metodedesignet er validt, og undersøgelsen er gennemført på en forsvarlig måde.

En ulempe er, at en repræsentativ undersøgelse kan omfatte mange, mange deltagere og derfor være ekstremt ressourcekrævende, hvis du arbejder med kvalitative metoder.

Kræver en oversigt eller en database

Hvis undersøgelsen skal være repræsentativ, skal dine deltagere udvælges ved hjælp af tilfældighedsprincippet, hvor alle relevante deltagere har lige stor chance for at blive valgt.

Det kræver, at du har en oversigt over alle relevante deltagere, eller adgang til en database, hvor de optræder.

Det kunne være en database over alle medarbejdere i en bestemt butikskæde, eller alle mænd i en kommune, som har modtaget barselsdagpenge.

Hvad er et repræsentativt antal?

Dernæst skal du vide, hvor mange deltagere, der skal til, for at undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ.

En tabel i 2. udgave af Research methods in anthropology af H. Russell Bernard viser, hvor mange deltagere, der skal til alt efter den samlede populations størrelse.

Tabellen viser, hvor mange deltagere, du skal have, hvis din undersøgelse skal være repræsentativ i statistisk forstand.

Tabellen forudsætter, at du kan acceptere, at dit resultat kan afvige med op til 5 % fra det resultat, der var fremkommet, hvis alle medlemmer af populationen indgik i undersøgelse.

Sådan udvælger du deltagere tilfældigt

Når du ved, hvor mange deltagere, du har brug for, kan du tilfældigt udvælge netop dette antal personer fra din liste eller database til din undersøgelse. Fx ved hjælp af en service som Random Number Generator.

Du kan også dividere din populations størrelse med antallet af deltagere. Ved en population på 10.000 er det i følge tabellen ovenfor 370, og resultatet af regnestykket er 27. Vælg nu hver 27. person på din liste, og du har udvalgt 370 deltagere.

Du kan sandsynligvis ikke få alle 370 til at deltage. Så må du udvælge supplerende deltagere med samme metode, indtil du har 370, som faktisk vil være med.

Bed om hjælp

Beskrivelsen af, hvad der skal til for at lave en repræsentativ undersøgelse, bygger på det simpleste scenarie, som er muligt: At de træk, du vil undersøge, er jævnt fordelt i gruppen, du studerer.

Man kan sagtens forestille sig mere komplicerede scenarier. Hvis du på nogen måde fornemmer, at du har at gøre med sådan et, så bed en ekspert i statistisk udvælgelse om hjælp.

Flere strategier

De næste tre indlæg i serien byder på flere strategier til rekruttering af deltagere.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *