Ved en remote brugertest befinder testpersonen sig ofte i sit eget hjem.

Er der en testleder til stede? Guide til at vælge mellem klassisk og remote brugertest

Der kan være store forskelle i pris og kvalitet på brugertest, alt efter om de afholdes på klassisk manér eller flyttes ud af det fysiske rum. De forskelle får du et overblik over her, så du kan foretage et kvalificeret valg af testtype.

Løbende brugertest af virksomhedens digitale løsninger kan spare dig og dine kolleger for mange timers forgæves arbejde. Fordi testene gør det muligt at fange alvorlige problemer allerede i udviklingsfasen ved at give indblik i løsningens brugervenlighed og relevans.

Læs også: 4 grunde til at du skal i gang med at brugerteste.

En klassisk brugertest indebærer, at du: 

  • finder frem til minimum fem brugere, der afspejler din målgruppe, og får dem til at dukke op på bestemte dage i bestemte tidsintervaller.
  • finder et lokale, byder på en forfriskning og typisk tilbyder et gavekort eller lignende.
  • eller måske selv opsøger brugerne, hvor de er, og transporterer dig frem og tilbage.
  • forbereder, gennemfører, analyserer og afrapporterer testene.

Hvis du synes, det lyder omstændeligt og ikke helt billigt, så har du ret. En brugertest kræver både tid og ressourcer.

Ved at flytte brugertesten ud af det fysiske rum og ind i et digitalt kan du imidlertid skære nogle af udgifterne fra og mindske andre. Med ikke uden, at det påvirker kvaliteten. 

Remote brugertest: modereret eller umodereret

Når brugertesten flyttes ud af det fysiske rum og gennemføres over en digital platform, kaldes det en remote brugertest. Brugertest på distancen, kunne man også kalde det. 

Her sidder testerlederen og testdeltageren hver for sig. Testdeltageren befinder sig typisk i sit hjem, og testlederen på sit kontor. Hvis der da overhovedet er en testleder til stede. 

Remote brugertest kan nemlig være både modererede og umodererede: 

Den modererede remote brugertest minder om den klassiske brugertest. Hovedforskellen er, at testleder og testdeltager befinder sig på hver sin fysiske lokalitet. De taler sammen over Zoom, Teams eller en lignende platform, hvor testlederen styrer eller modererer samtalen.

Den umodererede remote brugertest gennemføres uden testleder. Deltageren udfører testen på egen hånd, guidet af materiale og opgaver fra testlederen. Undervejs bliver hun bedt om at tænke højt, mens hendes ord, skærm og måske hendes ansigt bliver optaget. Det hele foregår typisk i en platform bygget til remotetesting.

Fordi testlederen ikke er til stede, heller ikke online, kan deltageren gennemføre den umodererede remote brugertest, når det passer hende, helt uafhængigt af tid, rum og testleder.  

Forskelle i pris

Der er som nævnt forskel i pris på de tre testtyper. En tommelfingerregel er, at den klassiske brugertest kan koste op til dobbelt så meget som en remote modereret brugertest og tre gange så meget som en remote umodereret brugertest.

Det skyldes, at den klassiske brugertest som den eneste stiller krav til logistik og til fysiske rammer. 

Samtidig er en testleder til stede. Endnu et fordyrende element.

Og endelig kræves tidsmæssig koordinering, så testleder og testdeltager indfinder sig i lokalet på samme tidspunkt. 

De to sidste punkter gælder også den remote modererede brugertest, som du kan se i skemaet herunder.

Skemaet giver et overblik over forskellene på klassiske og remote brugertest.

Testlederens betydning for kvaliteten

Men inden du smider testlederen på porten, skal du vide, at netop testlederens tilstedeværelse har stor betydning for datakvaliteten. 

For det første kan testlederen minde testdeltagerne om at tænke højt. Det glemmer de nemt, har jeg erfaret. Gennem højttænkning får de sat ord på deres handlinger, forventninger, forståelser og brugeroplevelser. Alt det, som løber igennem hovedet på dem. Uden højttænkning bliver data begrænset til, hvad du selv kan observere.

Læs også: 5 teknikker, der hjælper dine testbrugere med at tænke højt.

For det andet kan testlederen sikre brugbarheden af deltagernes svar. Det sker ved at spørge ind til uklare formuleringer, bede om uddybelse af potentielt vigtige pointer osv. 

Det sidste øger samtidig testens eksplorative dimension. Med opfølgende spørgsmål kan testlederen forfølge de interessante spor, som måtte åbne sig under testen. Det kan give indblik i uventede brugsscenarier eller ukendte brugerbehov, der skal understøttes. Du får mulighed for at få nogle informationer forærende, som du ikke havde viden eller fantasi til at selv at efterspørge.

Fordele ved at være i samme rum

Okay, tænker du måske, det giver måske mening, at testlederen er til stede. Men hvorfor spilde penge på at afholde testen i et fysisk lokale?

Det kan der også være gode grunde til. 

Den klassiske brugertest finder sted i et kontrolleret testmiljø. Her kan du sikre dig optimale forhold til testen, som er fremmende for datakvaliteten: 

En god, stor skærm at kigge på og en behagelig stol til testdeltageren. Optageudstyr af høj kvalitet. Temperaturregulering. Ingen forstyrrende trafikstøj, husdyr, børn eller bofæller. Ingen af delene kan du forudsætte ved en remote test.

Fordi du ved den klassiske brugertest selv har kontrol over dit set-up, kan du også mindske risikoen for tekniske problemer ved at teste alt udstyret af på forhånd osv. Du kan desuden sørge for at have let adgang til teknisk support.

Så hvad skal du vælge?

Dit valg afhænger af en afvejning af forholdet mellem pris og kvalitet. 

Vælg den klassiske brugertest, når …

  • det er vigtigt for dig, at data er af højeste kvalitet. Det kan det fx være, hvis du har mistanke om alvorlige mangler ved løsningen, eller hvis testens resultater skal sendes opad i organisationen for at få grønt lys for den videre udvikling. 
  • du vil være sikker på, at I ikke overser ukendte behov eller brugsscenarier. Det er særlig relevant tidligt i en udviklingsproces.

Vælg den remote modererede brugertest, når …

  • du gerne vil have fordelene ved den klassiske brugertest, men er tryg ved dine testdeltageres omgivelser, deres it-udstyr og deres evner til at betjene det.
  • dine testdeltagere er spredt over et stort geografisk område.

Vælg den remote umodererede brugertest, når …

  • du vil have et hurtigt indblik i brugernes oplevelse af en løsning og dens brugervenlighed, der kan give nogle pejlemærker for den videre udvikling.
  • du tidligere i processen har testet løsningen gennem klassiske eller modererede brugertest.

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved remote brugertest hos Nielsen Norman Group.

Til dig, der selv vil planlægge, gennemføre og afrapportere en brugertest, har jeg sammen med Cecilie Stentoft skrevet bogen Effektive brugertest – trin for trin.

Effektive brugertest trin for trin er skrevet af Cecilie Steentoft og Charlotte Albrechtsen.
Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *