6 klassiske fejl, når du afholder interkulturelle workshops (del 2)

Når du planlægger og afholder en workshop med deltagere fra mange kulturer, skal du blandt andet have blik for, hvordan deltagerne foretrækker at kommunikere. Ellers risikerer du, at din workshop flopper.

Workshoppen er et populært format, når virksomheden eller organisationen skal udvikle sig: lave en ny strategi, indarbejde ny viden, styrke bestemte kompetencer eller noget helt fjerde. Det gælder også i internationale virksomheder.

Når du holder workshops med deltagere fra forskellige kulturer, er der bestemte ting, du skal være opmærksom på, hvis workshoppen skal lykkes. De har alle at gøre med deltagernes kulturelt forankrede forudsætninger.

Det ved Bente Kjems Dyring alt om. Hun er magister i kinesisk og har afholdt et utal af workshops i internationale sammenhænge i regi af sin konsulentvirksomhed, Dyring Consulting

I første del af dette indlæg udpegede hun tre fejl, du let kan begå, hvis du glemmer at tage højde for kulturforskelle, når du holder workshops med deltagere fra mange kulturer:

  1. Du holder en hurtig navnerunde
  2. Du forventer, at deltagerne giver deres mening til kende i plenum
  3. Du underkommunikerer om rammer og forventninger.

I indlægget her fortæller hun om endnu tre fejl, der opstår ved manglende forståelse af egen og andres kultur.

Fejl #4. Du går ud fra, at alle møder punktligt

“Måden, vi mennesker betragter tid og forholder os til tid på, varierer på tværs af kulturer,” fortæller Bente Kjems Dyring. 

I Danmark er vi glade for punktlighed. Det betragtes som respektløst over for andre, hvis man dukker op bare få minutter senere end et aftalt tidspunkt. Vi bestræber os på at undgå forsinkelser, og hvis det alligevel sker, undskylder vi.

Forvent ikke, at dine internationale workshopdeltagere er punktlige.

“Men en kineser eller en spanier ville aldrig sige undskyld for at komme for sent,” siger hun.

Bente Kjems Dyring forklarer, at tidsopfattelsen i mange kulturer er mere cirkulær end den er i Nordeuropa:

“Nordeuropæere har tendens til at opfatte tid som lineær og tid er en knap ressource, som vi skal passe på. Andre kulturer har en cirkulær opfattelse af tid som noget, der kommer til dem i en uendelig strøm.”

Derfor er det ikke en selvfølge, at dine deltagere dukker op til tiden. 

Gør sådan i stedet

Bente Kjems Dyring har to anbefalinger til workshoplederen, der vil øge chancen for, at alle er klar, når workshoppen begynder. 

Vær for det første meget tydelig om starttidspunkt i din invitation til workshoppen. Giv også klare instrukser om, hvad deltagerne skal gøre, hvis de bliver forsinkede. 

Bed for det andet deltagerne til at møde ind 15-30 minutter før det tidspunkt, workshoppen reelt skal begynde. Denne drop in-periode kan bruges til small talk og kaffe, hvilket – ud over at mindske forsinkelser – styrker deltagernes indbyrdes relationsdannelse, som du kunne læse om i sidste indlæg.

Her kan du se et eksempel på en invitation til en workshop med en drop in-periode:

Uddrag af invitation til en workshop med internationale deltagere.

Fejl #5. Du prioriterer mundtlighed

Mange workshops er skruet sammen, så deltagerne kommer med mundtlige bidrag. Fx kan de blive bedt om at fremlægge resultatet af deres gruppearbejde mundtligt.

Det er ikke nødvendigvis en god idé, når du holder workshops med internationale deltagere.

“Hvis folk ikke er fra et engelsktalende land, kan de tit have sværere ved engelsk, end man lige regner med. Samtidig kan deres accent stå i vejen for forståelsen, når de udtrykker sig mundtligt,” forklarer Bente Kjems Dyring. 

Hun påpeger, at engelskundervisningen mange steder i verden er mere orienteret mod det skriftlige end det mundtlige. 

Gør sådan i stedet

Giv dine workshopdeltagere mulighed for at udforme deres bidrag på skrift. Det er de skolede i, og det er de trygge ved. 

“Hvis det er en fysisk workshop, så giv dem et flipchart, hvor de kan notere hovedpointer,” foreslår Bente Kjems Dyring. 

Ved en online workshop kan en tjeneste som Padlet benyttes til samme formål.

Fejl #6. Du fremlægger et idéer og emner efter fiskemodellen

Er oplæg en del af din workshop? Så skal du være opmærksom på, at 

I Danmark er vi glade for fiskemodellen, hvor 

  • fiskens hoved er en introduktion, der vækker interesse eller motivation.
  • fiskens krop er oplæggets centrale budskaber, underbyggede med fakta.
  • fiskens hale er et resumé og en handleanvisning. 
Dine internationale workshopdeltagere er ikke nødvendigvis fortrolige med fiskemodellen.

Men fiskemodellen tilhører en bestemt kulturel sammenhæng og er fremmed for mange, påpeger Bente Kjems Dyrberg.

Gør sådan i stedet

Hun råder til, at du som leder af en interkulturel workshop sørger for at skabe variation i oplæggene, så ikke alle følger fiskemodellen. På den måde tilgodeser du deltagere med forskellige baggrunde.

Du kan evt. lade dig inspirere af, hvad kultureksperten Sue Bryant skriver om forskellige kulturelle præferencer for oplæg.

Dine erfaringer?

Jeg håber, dette indlæg – sammen med det sidste indlæg – har rustet dig til at planlægge og afholde vellykkede workshops med deltagere fra mange kulturer.

Hvis du selv har erfaringer med interkulturelle workshops, er du meget velkommen til at skrive om dem i kommentarfeltet, så andre kan drage nytte af dem.


About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *