6 klassiske fejl, når du afholder interkulturelle workshops (del 1)

Når du planlægger og afholder en workshop med deltagere fra mange kulturer, skal du blandt andet have fokus på relationsdannelse og tryghed. Ellers risikerer du, at din workshop flopper.

Forestil dig, at du skal holde en workshop med deltagere fra Kina, Indien, Egypten og Mexico. Du satser på at skabe en uformel, afslappet stemning med højt energiniveau, og du har planlagt aktiviteter, hvor deltagerne fra første minut kommer på banen og både skal tænke nyt og bruge deres kritiske sans. Blandt andet skal de lave en omvendt brainstorm og få 100 dårlige idéer i plenum.

Workshoppen går desværre langtfra som planlagt. De internationale deltagerne er tilbageholdende med at bidrage, og den omvendte brainstorm må du afbryde allerede ved 18 dårlige idéer.

En brainstorm i plenum er ikke nødvendigvis en god idé i en workshop med deltagere fra mange kulturer.

Hvad gik galt? 

Det kan Bente Kjems Dyring svare på. Hun er magister i kinesisk og indehaver af konsulentvirksomheden Dyring Consulting. Her beskæftiger hun sig blandt andet med kulturtræning og tværkulturel forståelse i globale virksomheder, som har behov for at samarbejde på tværs af kulturer og landegrænser. 

Forstå, at du har en (flad) kultur

I din workshop begik du seks klassiske fejl, fortæller Bente Kjems Dyring. Hun kan også fortælle dig, hvordan du kan undgå dem en anden gang. Men først forklarer hun, hvorfor fejlene opstår:

“Vi tænker ikke altid over det til daglig, men der er så meget kultur gemt i måden, vi kommunikerer og udfører vores daglige opgaver på,” siger Bente Kjems Dyring.

Som workshopleder er det vigtigt forstå, at den danske kultur adskiller sig fra en stor del af verden ved at have en forholdsvis uformel omgangsform og en flad magtstruktur. 

Omvendt er mange lande i Asien, Afrika, Sydamerika og i Sydeuropa meget mere hierarkisk organiserede. Her sætter ens plads i hierarkiet grænser for ens muligheder og for, hvad og hvordan man forventes at kommunikere. Grænser, der dog kan skubbes lidt ved hjælp af personlige relationer. Dermed bliver de personlige relationer ekstremt vigtige, fordi de er afgørende for den enkeltes manøvrerum.

Personlige relationer er vigtige i mange kulturer.

“Når jeg fx skal hjælpe en samarbejdsaftale på plads i Indien, er mine relationer alfa omega. Uden de personlige relationer, ingen aftale. Det er vigtigt at have nogle referencepunkter i form af fælles bekendte eller andre tidligere samarbejdspartnere.”

De seks klassiske workshop-fejl opstår på grund af manglende forståelse af egen og andres kultur.

Fejl #1. Du holder en hurtig navnerunde

Navnerunden er en klassisk måde at indlede en workshop på. Den skal helst holdes kort, så vi slipper for irrelevante informationer om deltagerne og ikke kommer til at kede os undervejs. Eller hvad?

“I Danmark har vi ikke tradition for at bruge lang tid på at præsentere os for hinanden – det forekommer os alt for stift og formelt. Vi foretrækker at lære hinanden at kende gennem samarbejde. Så det skynder vi os at gå i gang med efter en hurtig navnerunde,” siger Bente Kjems Dyring.

Hun fortsætter:

“Men sådan forholder det sig ikke i mange andre lande. For mennesker fra relationsbaserede og hierarkisk orienterede kulturer er indgående præsentationer et must. Det er ved at høre om andres baggrund og position, at den enkelte relaterer sig til dem. Folk har behov for detaljerede informationer om hinanden for at kunne vurdere, hvilken indbyrdes relation de kan have.”

Gør sådan i stedet

Sæt god tid af til en indgående præsentationsrunde, når du holder interkulturelle workshops. Omhyggelige præsentationer skaber tryghed hos deltagerne og er med til at lægge fundamentet for det samarbejde, som skal finde sted.

Giv deltagerne tid til at præsentere sig selv grundigt, når du holder workshop med deltagere fra mange kulturer.

Opstil en ramme for præsentationerne, så deltagerne ved, hvilke punkter, de kan komme ind på. Hvis workshoppen afholdes internt i en virksomhed, kunne det være punkter som de følgende:

  • Baggrund – hvor kommer man fra?
  • Hvor længe man har arbejdet i virksomheden.
  • Hvilken afdeling, man arbejder i.
  • Hvad ens ansvarsområde er.

Fejl #2. Du forventer, at deltagerne giver deres mening til kende i plenum

Fællesaktiviteter såsom brainstorms og diskussioner, hvor alle kan byde ind, hører til i en workshop. Det er her, synergien mellem deltagerne er størst og skaber mest dynamik. 

Nej, ikke nødvendigvis. 

“Workshopdeltagere fra mere hierarkisk orienterede kulturer føler sig typisk utrygge ved at udtrykke deres mening i plenum. De er vant til, at det kan være risikabelt at sige, hvad man mener. At man dermed udstiller sig selv,” fortæller Bente Kjems Dyring.

Derfor risikerer du, at din plenumaktivitet falder til jorden med en lang række passive deltagere. 

Gør sådan i stedet

Løsningen er ifølge Bente Kjems Dyring at lade deltagerne arbejde i mindre grupper:

“I små grupper kan deltagerne opbygge fortrolige rum. Her kan de få en dybere fornemmelse af, hvem de interagerer med, så de kan føle sig sikre på, at de kan dele deres mening, uden det får ubehagelige følger for dem.”

Det er en god idé at lade folk arbejde i mindre grupper, når du holder workshops med folk fra mange kulturer.

Du kan samle op på gruppearbejdet i plenum.

Fejl #3. Du underkommunikerer om rammer og forventninger

Navnerunder, brainstorms, plenumdiskussioner, gruppearbejde og andre aktiviteter i workshops kræver ikke nogen nærmere introduktion. Det er aktiviteter, folk kender ud og ind. 

Forkert. 

“Hvis man kommer fra en anden kulturel sammenhæng, kender man ikke nødvendigvis disse aktiviteter. Og selv om man gør, aner man ikke, hvad der forventes af én i en dansk sammenhæng,” påpeger Bente Kjems Dyring.

Det er et problem, for hvis man ikke ved, hvad der forventes af én, vil man have svært ved at levere det.

Særligt gruppearbejde skal du passe på med at antage, at dine workshopdeltagere er fortrolige med. Gruppearbejde er en del af en skandinavisk pædagogisk tradition og meget lidt udbredt i andre dele af verden. Selv om dine internationale workshopdeltagere vil kunne have glæde af gruppearbejde som nævnt under fejl nr. 2, vil arbejdsformen i første omgang måske være fremmed for dem.

Gør sådan i stedet

Bente Kjems Dyring råder til altid at indlede en aktivitet med at fortælle

  • hvad formålet er med aktiviteten
  • hvordan aktiviteten forløber
  • hvad du forventer, deltagerne gør undervejs
  • hvilket output, du forventer fra deltagerne.

“Jeg kan næsten ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at kommunikere klart og tydeligt. Hvis du føler, du overkommunikerer, så er dit kommunikationsniveau sikkert næsten tilstrækkeligt,” siger hun.

3 nye fejl i næste indlæg

Jeg håber, du med kendskabet til de tre fejl kan styre udenom de værste faldgruber, næste gang du holder en interkulturel workshop. 

I næste indlæg kan du læse om endnu tre fejl, du skal tage dig i agt for, når du planlægger og leder workshops med deltagere fra mange lande.

Fotos: Pixabay, Heinrich Böll Stiftung og Dyring Consulting.


About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *