Test om du skal lave et spørgeskema

Test: Skal du lave et spørgeskema eller ej?

Spørgeskemaer er anvendelige i nogle, men ikke alle situationer. Tag en test, som hjælper dig med at vurdere, om et spørgeskema kan give dig den viden, du ønsker.

Du har brug for at få indsigt i en gruppe menneskers holdninger og oplevelser  i relation til et bestemt emne.

Du overvejer at lave et spørgeskema, men er i tvivl, om det er den rette metode at vælge.

Jeg har lavet en test, som hjælper dig med at komme den tvivl til livs. Testen sætter dig i stand til at vurdere, om spørgeskemaet er velegnet som spørgemetode i forhold til det, du vil vide.

Læs spørgsmålene igennem og svar enten ja eller nej til de enkelte spørgsmål.

Test: Skal du lave et spørgeskema?

Spørgsmål 1: Vil du spørge mange?

Vil du ud til mange mennesker og have et hurtigt overblik over tendenser i forhold til emnet for din undersøgelse?

Spørgsmål 2: Vil du kende holdningers udbredelse?

Vil du gerne undersøge, hvor udbredte forskellige holdninger er?

Eksempelvis

  • hvor mange mener, at børn ikke bør lege med plastiklegetøj?
  • hvor mange i en bestemt aldersgruppe eller et bestemt erhverv har oplevet stress?
  • hvor mange kan både strikke og går ind for økologi?

Spørgsmål 3: Vil du undersøge følsomme emner?

Er det eller blot dele af det, du undersøger, er et følsomt område?

Det kan være, at du vil undersøge menneskers holdninger til aktiv dødshjælp, seksuel adfærd eller racisme. Det kan alle være omtålelig emner for nogle. Emner, man ikke har lyst til at tale om.

Spørgsmål 4: Vil du vide, hvordan holdninger opstår?

Er du interesseret i at vide, hvordan holdninger opstår? Hvorfor folk mener og handler, som de gør?

Spørgsmål 5: Vil du undersøge faktisk adfærd?

Vil du vide, hvilke beslutninger, folk faktisk træffer, når de står i en bestemt situation?

Det kan være i forbindelse med indkøb, børneopdragelse, arbejde, motion og andre af livets områder.

Testresultat for spørgsmål 1-3

Hvis du kan svare ja til spørgsmål 1 eller 2 er spørgeskemaet et oplagt redskab. (Medmindre du også svarer ja til spørgsmål 4 eller 5 – se, hvad jeg skriver længere nede.)

Hvis du kan svare ja til spørgsmål 3, kan spørgeskemaet være en mulig metode for dig.

Når mennesker sidder foran en skærm eller et stykke papir, kan det være nemmere at være ærlige, end hvis vi sidder over for en fremmed person.

Dermed ikke være sagt, at du ikke kan undersøge følsomme emner med andre metoder, fx individuelle interviews. Det kræver bare helt særlige evner af dig som interviewer. Du skal formå at skabe et fortroligt, tillidsfuldt rum med interviewpersonen på tværs af en evt. aldersforskel og forskellige sociale og kulturelle baggrunde.

Hvis du vælger at bruge et spørgeskema til formålet, så læs mit indlæg om, hvordan du skaber kontekst for følsomme spørgsmål.

Testresultat for spørgsmål 4-5

Hvis du kan svare ja til spørgsmål 4 eller 5, vil jeg fraråde dig at lave et spørgeskema. Også selv om du evt. kunne svare ja til spørgsmål 1, 2 eller 3.

Spørgeskemaer er ikke velegnede til at afdække, hvordan og hvorfor holdninger opstår.

Holdninger bliver til igennem komplekse processer, som de færreste mennesker vil kunne gøre rede for i de enkle svarkategorier, som spørgeskemaer opererer med.

Spørgeskemaer er heller ikke en pålidelig kilde til viden om folks faktiske adfærd.

Tag et klassisk eksempel som meningsmålinger op til et valg. De er forbundet med stor usikkerhed, fordi folk tit siger, at de vil stemme på et bestemt parti, men så i situationen vælger at stemme anderledes.

Læs også Stol ikke på, hvad brugerne siger. Se på, hvad de gør.

Kom godt i gang

Jeg håber, du er blevet mere afklaret med, om du skal lave et spørgeskema eller ej.

Måske har du fået vished for, at det skal du. Så kan du komme godt i gang med min guide til spørgeskemadesign, der består af 7 dele. Start med del 1: Hvad vil du vide?


Om Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *