Workshop - co-cretation eller samproduktion?

Samskabelse er samproduktion, ikke co-creation

Er du også forvirret over de nye plus-begreber inden for den offentlige sektor? Så læs med her, hvor jeg ved hjælp af en seniorprojektleder skiller dem ad.

Ordene i overskriften har jeg fra Helle Hygum Espersen, der er seniorprojektleder hos KORA (nu VIVE).

Den 8. marts 2017 gav hun et indlæg om samskabelse på en konference om samme emne afholdt af Fremfærd Bruger.

Samskabelse er et ord, hvis betydning ikke ligger helt fast. Det skrev jeg også om i indlægget Nu er det borgerne, der inddrager kommunen.

Co-creation

På konferencen blev betegnelsen “samskabelse” brugt om forskellige processer, hvor kommuner lytter til, gør rum for og evt. samarbejder med borgere. Typisk i afgrænsede forløb.

Sådanne processer bør dog ifølge Helle Hygum Espersen snarere kaldes for co-creation end samskabelse.

Co-creation dækker over midlertidige inddragelsesprocesser, der typisk foregår i en professionel ramme.

Co-creation kan indgå i større forløb, hvor den overordnede tilgang betegnes som brugerdreven innovation eller designtænkning. Tilgange, hvor der er et stærkt fokus på de inddragende metoder.

Stærkt metodefokus

Ved co-creation sker inddragelsen af borgere eller brugere gennem metoder som brugerpaneler, workshops og forskellige former for interviews.

Co-creation har (ligesom brugerdreven innovation og designtænkning) rod i forretningsverdenen, hvor den er udviklet som en strategi til at skabe produkter i overensstemmelse med kundernes ønsker og behov.

Det danske ord “samskabelse” er en direkte oversættelse af det engelske “co-creation”. Men co-creation er ikke samskabelse.

Samskabelse er samproduktion

Samskabelse burde egentlig hedde “samproduktion”, mener Helle Hygum Espersen.

Hun forbinder samskabelse til et igangværende paradigmeskift inden for det offentlige område, hvor New Public Managements mål- og kontrakttænkning udfordres af New Public Governance.

Med New Public Governance bliver borgerne aktive medskabere af velfærden. Styreformen er præget af netværk og samarbejde på tværs af grænserne mellem det offentlige og civilsamfundet.

Det er inden for et New Public Governance-paradigme, at samskabelse bliver relevant.

Det lange, seje træk

I den engelsksprogede litteratur kaldes tværgående samarbejde a la New Public Governance imidlertid for “co-production”, samproduktion.

Der er tale om co-production når aktører fra forskellige sektorer i et ligeværdigt samarbejde udvikler, gennemfører og evaluerer velfærdsløsninger.

Co-production er ikke midlertidige og afgrænsede forløb, men en produktionsform, som ordet siger. “Det lange, seje træk,” siger Helle Hygum Espersen.

En produktionsform, som har potentiale til at ændre systemet og dets rollefordeling og magtbalance.

Bliv klogere

Vil du være klogere på samskabelse-som-samproduktion, anbefaler Helle Hygum Espersen, at du går til forskningen i civilsamfund og forvaltning. Find citater og referencer i hendes slides fra samskabelseskonferencen.

Foto: Stephan Röhl via Flickr.com

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *