Afklippet hår

Hvorfor puttede naboen sit afklippede hår i lommen – og hvad har det med mobile probes at gøre?

Adfærd kan være svær at fortolke uden kontekst. Også når det gælder mobile probes.

Opdateret 3. februar 2017

I filmen Salmer fra Køkkenet fra 2003 følger man en svensk forskers observationsstudium af, hvordan en ældre norsk ungkarl bruger sit køkken.

Data fra observationerne skal bruges til at udvikle fremtidens superrationaliserede køkken, hvor alle elementer er optimalt placerede i forhold til hinanden og forbrugernes behov.

Det er en skøn film. Men det er ikke derfor jeg skriver om den. Jeg skriver om den, fordi den illustrerer en pointe i forhold til studier af adfærd.

Menneskehår i lommen

Forskerens Folkes observationer skal vare seks uger og foretages fra en særligt høj stol i et hjørne af køkkenet. Han har forbud mod at kommunikere eller interagere med den observerede Isak. For ikke at påvirke den videnskabelige undersøgelse, forstås.

Det forbud overtræder Folke selvfølgelig. Ellers ville filmen være jævnt kedelig, og vi ville aldrig få svar på, hvorfor Isaks nabo putter sit eget hår i lommen efter en hjemmeklipning i Isaks køkken.

Observeret adfærd svær at fortolke

En pointe, vi kan hente ud af filmen er, at observationer af adfærd kan være svære at fortolke.

Det gælder også observationer, som informanter selvdokumenterer med metoden mobile probes.

I en mobile probes-undersøgelse stiller man i en periode brugere korte spørgsmål og små opgaver (‘probes’) via deres mobiltelefon, som de besvarer med sms- og mms-beskeder. Spørgsmålene og opgaverne handler om et fokuseret emne. Det kunne være, hvad man foretager sig i sit køkken.

Metoden kan gøre én klogere på potentielle brugeres dagligdag, oplevelser, tanker og værdier, og den er velegnet at bruge tidligt i udviklingsprocesser.

Den kan give uventede og spændende svar. Men også svar, der er svære at fortolke, fordi de ikke ledsages af forklaringer.

Supplér med andre interviewformer

Derfor kan mobile probes ikke stå alene. Ligesom Folkes observationer ikke kunne stå alene, fordi de ikke gav svar på, hvorfor naboen (og Isak, i øvrigt) gjorde, som han gjorde.

Mobile probes bør ledsages af andre former for interviews, hvor deltagerne får lejlighed til at uddybe deres svar.

I en mobile probes-undersøgelse, jeg stod bag, holdt vi fx et opfølgende fokusgruppeinterview med alle, der havde deltaget i undersøgelsen.

Vil du have en fyldigere forklaring, så se forskningsartiklen Mobile probes: Exploring the work processes and everyday life of Danish students writing their Master’s thesis.

PS: Naboen puttede sit afklippede hår i lommen for at bruge det til at reparere dukker med. En færdighed, han lærte sig som interneret under Anden Verdenskrig.

Her er filmens trailer:

Foto af Lauren Finkel via Flickr.com

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *