Co-creation: Autentisk foto fra en co-creation-workshop, jeg har afholdt.

Co-creation i praksis – et eksempel fra universitetsverdenen

Co-creation inddrager dine brugere i udviklingen af nye produkter eller tjenester. Læs om et eksempel på, hvordan et forløb med co-creation kan se ud.

Opdateret 21. december 2017

Når brugere (kunder, borgere, patienter osv.) inddrages i processer med at udvikle nye produkter eller tjenester, kan man tale om co-creation. Co-creation skal sikre, at de udviklede produkter eller tjenester er relevante for og appellerer til slutbrugerne.

Fra mit eget arbejdsliv har jeg hentet et eksempel på, hvordan et co-creation-forløb konkret kan udfolde sig.

Projekt specialeapp

Sammen med studerende – primært specialestuderende – gennemførte jeg et længere forløb for at skabe indsigt og udvikle ideer, der udmundede i en koncept for en app til specialestuderende.

Appen skulle støtte de specialestuderende i at få struktur på deres tid, og den skulle give inspiration til de forskellige arbejdsprocesser, der indgår i et specialeforløb: læsning, skrivning, vejledning osv.

Du kan læse mere om tankerne bag appen i artiklen Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen i Tidsskrift for Læring og Medier.

Forløbet planlagde jeg sammen med en praktikant: En antropologistuderende, der var få måneder fra selv at skulle skrive speciale.

Først skabte vi indsigt

Vi skabte indsigt i specialeprocessen og fik inspiration til appens funktionaliteter og indhold

  • ved at læse fagbøger om specialeskrivning
  • ved at læse specialelogbøger
  • gennem individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med studerende før, under og efter, de skrev speciale
  • gennem en undersøgelse blandt specialestuderende ved hjælp af metoden mobile probes.

Så udviklede vi ideer

De data, vi fik ud af det, arbejdede vi med på to co-creation-workshops.

På den første workshop var flertallet af deltagerne studerende. Det betød, at der var et sammenfald mellem deltagerne og de potentielle brugere af speciale-appen.

Med afsæt i datamateriale skabte deltagerne en række personaskitser, der efterfølgende blev bearbejdet til egentlige personabeskrivelser.

Ved at inddrage studerende i arbejdet opnåede vi en dobbelt validering af personaerne: Dels var personaerne rodfæstet i empirisk data, og dels var de genkendelige for de studerende, der havde været med til at skabe dem.

Og så udviklede vi koncepter

På den anden co-creation-workshop var hovedparten af deltagere medarbejdere ved det universitetspædagogiske center.

De blev præsenteret for personabeskrivelserne, og ud fra dem skitserede de forskellige app-koncepter.

Flere af deltagerne var specialevejledere, og deres viden om og oplevelse af specialeprocessen fra et vejlederperspektiv blev bragt i spil i forhold til app-konceptet.

Praktikantens rolle

Ud over de to workshops havde forløbet som helhed et stærkt element af co-creation, da det blev designet sammen en praktikant.

Hun kendte fx ikke til specialelitteraturen i forvejen og var med til at påpege pointer og indsigter, der var selvfølgeligheder for mig, der havde arbejdet med emnet igennem længere tid.

Som studerende havde hun også en vigtig rolle med at sikre, at vi brugte ord og udtryk, der matchede de studerendes sprogbrug, når vi henvendte os til dem i opslag, invitationer, interviews, workshops osv.

På den måde signalerede vi, at det var de studerendes oplevelse af specialeprocessen, der var i fokus, og vi påvirkede ikke deres udsagn med udtryk fra fx skrivepædagogikken.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *