Værdifuldt resultat

Charlotte, resultatet af din observation for MyMedCards er så værdifuldt, og vi kan bruge det i så mange sammenhænge. Ikke mindst, når vi skal vise, hvordan vores produkt kan forbedre arbejdsgange i sundheds- og plejesektoren.


About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.