Fem faser indgår i arbejdet med at lave valide personas.

5 faser, når du vil lave personaer – en komprimeret guide

At lave personaer er ikke er helt enkelt, og det er let at snuble undervejs. Her får du en guide, der gør processen mere overskuelig, sammen med nogle skabeloner, som kan være nyttige undervejs. 

Står der “lav personaer” på din to do-liste for de næste måneder? Så tillykke – det er sjovt, og der er masser af gode grunde til at lave personaer.

Men at lave personaer er ikke helt enkelt. Især ikke, hvis de skal være valide, hvilket vil sige solidt forankret i viden om de mennesker, personaerne skal afspejle.

Hvis du skal nå sikkert i mål, er det en god idé at have overblik over processen, før du går i gang. Så bliver du ikke overrasket undervejs, og du undgår at gå i stå.

Processen består af fem faser: 

  1. Data
  2. Analyse
  3. Skitsering
  4. Beskrivelse
  5. Ibrugtagning.

Fase 1. Data er fundamentet

For at kunne lave lave valide personaer, har du brug for data i form af informationer om din målgruppe. Det kunne være cyklister, medlemmer af en fagforening, forbrugere med interesse for veganske produkter, potentielle læsere af en bog – eller noget helt femte.

Et solidt datagrundlag betyder, at personaer kommer til at afspejle faktiske menneskers synspunkter, erfaringer, adfærd osv. frem for dine egne fornemmelser og antagelser. De bliver valide.

Læs også: Jo, du har allerede en persona. En implicit persona.

Brug (især) kvalitative data

Det er især kvalitative data fra interviews, fokusgrupper og lignende, du har brug for. Kvalitative data er thick data, som giver indblik i menneskers bevæggrunde, livssituation og følelser.

Du kan evt. supplere med kvantitative data fra fx spørgeskemaer. Men du kan ikke klare dig med kvantitative data alene, for den type data er ikke informationsrig nok, til at du kan opbygge personaer.

Fase 2. Den nødvendige analyse

Næste fase er analysen. Her kommer mange på glatis. De er i tvivl om, hvordan de griber analyseprocessen an, og i værste fald betyder det, at de gå i stå.

Men det behøver ikke ske for dig.

Hvis du skal godt igennem analysen, skal du for det første sætte god tid af og for det andet skynde dig at glemme alt, hvad du ved om de mennesker, personaerne skal afspejle.

Så skal du finde en saks frem og tage dine data med hen til et roligt sted med masser af bord-, gulv- eller vægplads.

Fra data til kategorier

Nu kan du gå i gang. Du skal bryde data ned i små stumper af meningsfulde udsagn og finde mønstre i materialet ved at gruppere stumperne efter emne, holdning, adfærdsform, livssyn eller andet. Det vigtigste er at lade mønstrene opstå ud af datamaterialet.

Hent et arbejdsark med spørgsmål, du kan stille dig selv for at identificere mønstre i dine data.

Når du har grupperet alle dine data, skal du samle grupperne til stadig bredere kategorier og undersøge, hvordan de forholder sig til hinanden. Hvilke modpoler opstår?

Analysen er en proces, som kan tage tid. Du skal måske prøve dig frem flere gange, før du får etableret nogle solide kategorier og ser et samlende mønster tage form.

Fase 3. Skitsér dine beslutninger

Du har samlet dine data nogle få, brede kategorier og har nu et grundlag, du kan bruge til at skitsere personaer. 

Lad mig give et eksempel på den proces:

Ved Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg viste en analyse af smertepatienters måde at møde smertebehandlingen på følgende mønster:

Nogle smertepatienter har en høj grad af egenomsorg og tager selvstændigt hånd om deres behandling. Andre ikke. Blandt begge patienttyper findes der nogle, som foretrækker den traditionelle medicinske behandling, mens andre foretrækker alternative behandlingsformer. 

Det gav anledning til at skitsere fem personaer som vist i illustrationen herunder:

Resultatet af en analyse i projektet SmerteAgenten.

Ved at nærstudere datamateriale kunne Smertekliknikken fastlægge væsentlige karakteristika for hver enkelt persona, såsom alder og køn. Fx var der flest kvinder blandt de, der foretrækker alternative behandlinger.

Illustrationen stammer fra rapporten SmerteAgenten – en tidlig identifikation af smertepatienter af Stine Højgaard m.fl..

Fase 4. Beskrivelse af de færdige personaer

Personaskitserne fra fase 3 danner udgangspunkt for beskrivelser af de færdige personaer. Det er en fase, det måske har kriblet i fingrene efter at nå frem til. En fase, der af mange opleves som en central del af personaarbejdet.

Se eksempler på personabeskrivelser og hent en skabelon, som dine egne beskrivelser kan tage udgangspunkt i.

Som regel laver du en længere, forholdsvis detaljeret beskrivelse af hver enkelt persona. En form for bruttobeskrivelse. Brug dit datamateriale som inspiration til at give beskrivelserne liv og sanselighed.

Fase 5. Hjælp med at tage personaerne i brug

Måske er det dig selv, der skal bruge personaerne i dit arbejde. Så tillykke – personaerne er færdige og klar til brug.

Hvis andre end dig skal bruge personaerne, skal du hjælpe dem i gang med det.

De ved nemlig ikke nødvendigvis, hvad de skal stille op med personaerne. Hvornår og hvordan, de kan bruge dem. Det kan du være nødt til at fortælle dem – eller måske endnu bedre: at finde ud af sammen med dem.

Workshops og målrettede fremstillinger

Du kan eksempelvis holde en workshop, hvor du præsenterer personaerne for deres brugere og guider de sidstnævnte i at bruge personaerne. 

Du kan også lave mere målrettede fremstillinger af personaerne, der er skræddersyet til specifikke brugssituationer.

Det kan være en serie postkort, hvert med et billede og nogle centrale nøgleord om og citater af en persona, som omdeles ved afdelingsmøder, hvor personaerne skal give input til beslutninger om fx nye markedsføringstiltag.

Det kan også være en podcastserie med episoder om de enkelte personaer, som sælgerne kan høre i bilen på vej ud til kunderne.

Se flere idéer til fremstillinger af personaer.

Læs også: En toolbox får Arlas personaer i arbejde.

I bogen får du den lange version

Resultatet af de fem faser er valide personaer, som bliver brugt i organisationen, hvor de skal leve. 

Guiden her er en ultra-komprimeret version af min bog Valide personaer – trin for trin

I bogen får du en langt dybere beskrivelse af de enkelte faser, og hvordan du kan gribe dem an. 

Bogens mange cases og eksempler giver dig indblik i, hvordan store og små virksomheder på tværs af brancher og sektorer er gået til de forskellige dele af arbejdet.

Når du har læst bogen, kan du med ro i maven gå i gang med at fremstille valide personaer.

Bogen "Valide personaer - trin for trin" er skrevet af Charlotte Albrechtsen.

Indlægget er en udvidet og opdateret version af et tidligere indlæg med titlen “3 elementer, du ikke kan undvære, når du laver valide personaer”.

Læs også

About Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *