Tovejs tilbyder

Har I brug for at få kortlagt jeres brugeres rejse i relation til en service eller et produkt?

Ønsker I at få udviklet et antal personas, som kan fungere som stedfortrædere for jeres brugere i udviklings- og innovationsprocessen?

Vil I inddrage brugerne i at udvikle ideer på en sjov og effektiv måde?

Så kan Tovejs hjælpe.

Case: Borgerinput til lokaludviklingsplan i Rudme ved hjælp af Tovejs' dialogspil til idéudvikling

Tovejs arbejder med en tilgang, hvor brugerne inddrages mest muligt i at skabe indsigt og ideer.

Nogle kalder den måde at arbejde på for co-creation, samskabelse eller åben innovation.

Her er 4 argumenter for at arbejde på den måde:

  1. Flere hoveder giver flere ideer. Initiativtageren får adgang til flere analytiske og kreative ressourcer og forøger dermed sin innovationskapacitet.

  2. Brugernes perspektiv bliver indbygget i de løsninger, parterne skaber sammen. Samarbejdet sikrer, at løsningerne bliver relevante, appellerende og værdiskabende for brugerne.

  3. Inddragelsen af brugerne betyder, at løsningen bliver forankret hos brugerne. Den bliver deres – de får ejerskab til den.

  1. Den fælles, skabende proces styrker fællesskabet mellem dem, som er med.

Et engageret og styrket fællesskab er ikke mindst et godt fundament, når det er selve fællesskabet, der skal nytænkes og udvikles. Fx et lokalsamfunden forening eller en virksomhed.

Vær selv med

Vil I selv lære at arbejde med brugerinddragende metoder?

Det kan I ved selv at blive inddraget i at inddrage jeres brugere. Dobbeltinddragelse, kalder Tovejs grebet.

I Skanderborg Kommune inddrog Tovejs fx lærere og pædagoger i at inddrage forældre og andre lærere og pædagoger.

Gennem dobbeltinddragelse får I viden om jeres brugeres behov, adfærd og ønsker. Samtidig får I erfaring med inddragende metoder.  Det er en erfaring, I kan trække på en anden gang.

I får også lejlighed til at se på jer selv og jeres produkter eller services udefra, med brugernes øjne. Det er et perspektiv, der kan give mange aha-oplevelser.

Oplæg og sparring

Tovejs tilbyder om sparring om design og udførelse af brugerundersøgelser og holder inspirationsoplæg om brugerinddragelse.

Samtlige aktiviteter tager udgangspunkt i Metodekompasset.

Vil du vide mere?

Kontakt Charlotte Albrechtsen for at høre mere om, hvad Tovejs kan tilbyde.